Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

master fokus I Styrelsearbetet: europa

Är du styrelsemedlem i ett bolag som verkar på den europeiska marknaden? Då kan du komplettera StyrelseAkademiens utbildningar med en unik tvådagarsutbildning om europeisk bolagsstyrning, förlagd till Bryssel.

Mer information

Förening:
Utbildningen arrangeras av ecoDa i Bryssel
Pris:

Medlemspris 1 210 euro inkl. moms
Icke medlemspris 1 500 euro inkl. moms
I avgiften ingår dokumentation, litteratur samt luncher och förfriskningar. Däremot ingår inte resa och logi vilket bokas separat. 

ANMÄLAN & DATUM

> Hitta datum och anmälan hos ecoDa

KURSEN TÄCKER BLAND ANNAT FÖLJANDE OMRÅDEN

  • Skillnader och likheter i europeisk bolagsstyrning
  • Praktiska skillnader i bolagsstyrning
  • Megatrender i styrelserummet: Att utveckla en etisk affärskultur
  • Från passiva till aktiva styrelser: En europeisk fallstudie
  • Utmaningar, fördelar och risker med att vara europeisk styrelseledamot
  • Den europeiska marknaden för styrelseuppdrag
  • Olösta politiska frågor kring bolagsstyrning på EU-nivå
  • Simuleringsövning i styrelsearbete baserad på en fallstudie
AKTUELLA UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

Utbildningen har tagits fram av ecoDa – paraplyorganisation för ett 17-tal europeiska styrelseinstitut. Den är ett svar på den ökande globalisering och att bolagen idag vill ha en större internationell mångfald när de sätter samman sina styrelser så att det bättre speglar deras affärer. 

Är du styrelseledamot eller företagsledare i ett företag med Europa som arbetsfält, eller står i begrepp att acceptera ett gränsöverskridande styrelseuppdrag? Då måste du snabbt få en förståelse för främmande bolagsstyrningssystem, regler och bästa praxis.

EcoDa’s utbildning vill främja en europeisering av styrelserummet och visa på viktiga skillnader i europeisk bolagsstyrning (corporate governance) och styrelsestrukturer. Deltagande experter ger en överblick över bolagsstyrningen på viktiga europeiska marknader. Du får även en översikt över den snabbt föränderliga och ofta komplexa politiska debatten och lagstiftningen inom EU om bolagsstyrning. 

Kursupplägg

Utbildningen är praktiskt orienterad med lärare som har egna erfarenheter av att leda styrelser i stora europeiska bolag. I en konkret ”case study” får du öva i simulerade styrelsesituationer.

Ytterligare en fördel är att du får möjlighet att bli del av ett unikt professionellt, europeiskt styrelsenätverk där samtliga har ett uttalat intresse och kompetens inom europeisk bolagsstyrning och styrelsearbete.

 

Nationella partners: