Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Master FOKUS I styrelsearbetet: HÖGRE ORDFÖRANDEUTBILDNING Deltagare

Vad tycker våra deltagare om Master fokus i styrelsearbetet: ordföranderollen?

Helena Westin

Helena sitter i ett flertal styrelser, bland andra Sveriges Television, Cinnober Financial Technology och RFSL Insamlingsstiftelse

"Efter att ha arbetat som styrelseledamot i mer än tio år kände jag ett behov av att fördjupa min kunskap teoretiskt och ta steget upp till den ansvarsfulla rollen som ordförande. Jag scannade marknaden och kom fram till att StyrelseAkademien hade det mest seriösa och gedigna upplägget."

Mest värdefullt var förståelsen av det skifte som pågår i modernt styrelsearbete till att ta ansvar för strategiskt framåtblickande, snarare än backspegelskontrollerande. Det är en viktig och avgörande förändring i sättet att använda styrelsen som konkurrensfördel snarare än det gamla föråldrade sättet att se styrelseuppdrag som reträttposter eller belöning för lång och trogen tjänst. Jag är nu än mer övertygad om att ett aktivt styrelsearbete är en konkurrensfördel. Den andra stora insikten är hur mycket bättre styrelsens arbete kan bli om ordföranden verkligen leder arbetet och inte bara ”för ordet”.

Tack vare Master fokus ordförande-utbildningen har jag fått flera konkreta verktyg och en djupare förståelse för betydelsen av en ordförandes ledarskap. Jag kommer definitivt att använda de insikterna i mina styrelser framöver. Jag kan varmt rekommendera Master fokus ordförande med Pia Gideon. Det var fyra inspirerande och energigivande dagar. Och bara nätverket i form av kurskollegorna är värt kursavgiften.

Bjarne Andersen

Bjarne är ordförande i Svenskt Butikskött och Gotlands Slagteri.

"Jag kan absolut rekommendera utbildningen till andra som antingen är styrelseordförande eller står inför en möjlighet att bli ordförande. Efter kursen känner man en större trygghet i rollen och har ett antal experter att fråga när speciella situationer eventuellt uppkommer."

Jag har tidigare gått utbildningen ”Rätt fokus i styrelsearbetet” och fick mycket bra kunskap av den utbildningen. Jag har under flera år suttit i ett antal styrelser och  jobbar nu sedan 1 år tillbaka som styrelseordförande i 2 bolag. Jag  ville därför bygga på min kunskap ytterligare kring det att vara ordförande.

Kursen i sin helhet var mycket intressant, men speciellt de avsnitt som handlade om förvärv/försäljning av bolag samt finansiering, gav mig ny kunskap och belyste ett antal frågor som jag har nytta av i mitt jobb som styrelseordförande.

Tack vare kursen hoppas jag att kunna bli en bättre ordförande, genom att praktiskt använda en del av den ”verktygslåda” som jag fick med mig. Samtidigt har jag träffat andra mycket trevliga kursdeltagare som jag är säker på att jag kommer att kunna använda som bollplank i framtiden.

Nationella partners: