Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Ökat fokus I styrelsearbetet: Hållbarhet på Styrelseagendan

En endagskurs som har hållbarhet i styrelserummet och i bolagsstyrningsprocesser som genomgående tema. Vi diskuterar vad som utgör hindren för att lyfta och sälja in hållbarhetsfrågan på styrelsenivån och erbjuder konkreta ingångar för att möta dessa hinder, både från juridiken och från verkligheten.

Mer information

Förening:
Se kalender för mer information
Pris:

Medlem 5 900 sek + moms
Icke medlem 7 900 sek + moms

I avgiften ingår dokumentation och litteratur.
Eventuella internatkostnader tillkommer.

KURSEN TÄCKER FÖLJANDE OMRÅDEN:

  • Vad är hållbarhet?
  • Varför bör man förstå och lokalisera hållbart företagande - från styrelsens perspektiv
  • Fokus på kultur,
  • bolagsstyrningsprocesser,
  • integritet 

FÖRKUNSKAPER:

Vi ser helst att du har gått StyrelseAkademiens Rätt fokus-utbildning eller liknande.

AKTUELLA UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

Du får också ett antal hjälpmedel till stöd för att kunna lyfta hållbarhetsfrågor i styrelserummet, till exempel i arbetet med affärsplanen, vid tillsättandet av ny vd och rekrytering av nya kompetenser i styrelsen.

Kursupplägg

Under dagen kommer vi att prata om vad hållbarhet är, och varför man bör förstå och lokalisera hållbart företagande från styrelsens perspektiv. Utgångspunkten är att hjälpa dig som är styrelseledamot att sälja in frågan till dina kollegor, att förstå inte bara att hållbarhet är viktigt, utan varför - och vilka ingångar bolagsstyrningsperspektivet ger. Kursen är mindre fokuserad på verktyg och ledningsprocesser, och mer fokuserad på kultur, bolagsstyrningsprocesser och integritet. 

Under förmiddagen gör vi en genomgång kring vad som händer i världen och identifierar hur hållbart företagande är avgörande idag. Vi tittar också noggrant på bolagsstyrningspraxis från flertalet källor och företag, nationellt såväl som internationellt.

Efter lunch arbetar vi med case och företagsexempel - vi vill belysa hur hållbarhetsfrågan kan uppmärksammas från olika ingångar och ge olika utfall beroende på hur den hanteras. Detta varvas under eftermiddagen med styrda diskussioner, bikupor och personliga reflektioner från och emellan kursdeltagarna.

Lärare

Martin Hallberg är grundare och VD för konsult- och omvärldsbevakningsföretaget UpHigh AB, tidigare verksam vid Utrikesdepartementet, FN:s organ förindustriell utveckling (UNIDO) i Etiopien och i Wien, samt vid International Idea i Stockholm. Martin har gedigen erfarenhet av det tvärdisciplinära område som CSR-frågan omfattar och arbetar aktivt som rådgivare åt flera stora svenska företag och institutioner. Nu har vi knutit Martin till StyrelseAkademien för att på allvar föra ut CSR-tankarna till styrelser runt om i landet.

Information

Detta är en av fem fristående endagskurser i fortsättningsutbildningen för "Ökat fokus i styrelsearbetet". Du kan välja att gå en del eller flera.

Video
OM HÖGRE STYRELSEUTBILDNING

 

Nationella partners: