Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

ÖKAT FOKUS I STYRELSEARBETET: Valberedningen - nyckeln till en bra styrelse

Låt oss konstatera att valberedningar oftast är den pusselbit i bolags- och föreningsstyrning som är mest styvmoderligt behandlad. Kanske beror det på att våra lagar inte reglerar något av arbetet, eftersom valberedningen inte är något ”riktigt” bolagsorgan, det är fritt fram att göra något… eller inget. Hur ser det ut hos er?

Mer information

Förening:
Se kalender för mer information
Pris:

Medlem 5 900 sek + moms
Icke medlem 7 900 sek + moms

I avgiften ingår dokumentation och litteratur.
Eventuella internatkostnader tillkommer.

KURSERNA TÄCKER FÖLJANDE OMRÅDEN:

Förstå uppdraget
Vi diskuterar och reflekterar:

 • Vem tillsätter valberedningen, egentligen?
 • Hur är uppdraget definierat?
 • Hur styrs valberedningsarbetet? Tidsåtgång.
 • Vilken är ordförandens roll?
 • Innehållet i Instruktionen för valberedningen?

Ta ställning
Vi diskuterar och reflekterar:

 • Styrelsers storlek? Vad säger bolagsordning resp. stadgar? 
 • Ledamöter resp. suppleanter? Vad säger bolagsordning resp. stadgar?
 • Arvoden? Diskussion om praxis.

FÖRKUNSKAPER:

Vi ser helst att du har gått StyrelseAkademiens Rätt fokus-utbildning eller liknande.

AKTUELLA UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

Oavsett associationsform, med några få undantag, så finns det valberedningar som förväntas göra ett jobb, ett jobb som måste betraktas som det allra viktigaste i bolagsstyrningen, nämligen att föreslå styrelsepersoner som kan föra verksamheten framåt, från där man är idag till det läge som ägare och medlemmar önskar.  

Kursupplägg

Den här utbildningen för valberedningar fångar in hur arbetet oftast bedrivs i olika associationsformer. Vi lyfter på locket och tittar in i såväl bolag som ideella och ekonomiska föreningar.  Alla valberedningar jobbar med olika förutsättningar och på olika premisser, det finns dock många goda exempel som vi belyser och hämtar inspiration från. Inte minst från de noterade bolagen som har Svensk kod för bolagsstyrning som norm. Fullt tillämpbart även inom föreningsvärlden.  

Arbetet i valberedningen börjar - i fyra steg

 1. Från Ägardirektiv, Swot-analys och Affärsmodell ska du ta fram en kravprofil på den nya styrelsen. Du lär dig hur ni i valberedningen sammanställer era iakttagelser i en kravprofil. Och hur ni utvärderar den befintliga styrelsen eller tar del av befintlig.
 2. Här utgår du från iakttagelserna i första steget – kravprofilen på styrelsen som helhet och utvärderingen av styrelsen. Du får lära dig hur du omvandlar helhetsprofilen till en kompetensmatris, där olika nödvändiga kompetenser rangordnas. I det här steget så värderas kompetenserna i befintliga styrelsen mot de önskade kompetenserna. Resultatet blir oftast att vissa kompetenser saknas och att vissa personer inte hållet måttet.
 3. Dags att dra slutsats. Omval, komplettering eller helt ny styrelse? Dags för alla i valberedningen att intervjua personerna i den kommande styrelsen. Du får lära dig hur du kontaktar kandidater, hur du intervjuar, dokumenterar, sammanställer och hur avstämningar görs.
 4. Här i sista steget är det dags knyta ihop säcken. Alla tänkbara kandidater gås igenom och du lär dig att rangordna dem. Du lär dig också hur ni nalkas slutkandidaterna och efter deras besked, bekräftar valet och tar fram valberedningens förslag till stämman.

Utbildningen bygger på Rune Brandingers bok om Valberedningar, som kom ut 2015. Boken ingår i kurslitteraturen. Något som du kommer att fundera över är vilken ambitionsnivå du vill ha i ditt valberedningsarbete. Du utgår från ett ÄR-värde - din verklighet - och vi skissar tillsammans upp ett BÖR-värde. Hur du skulle vilja att det vore. Du väljer sedan hur du succesivt vill och kan öka ambitionsnivån. Vi ger dig metoderna till ständiga förbättringar.

Välkommen till en spännande dag.

Information

Detta är en av fem fristående endagskurser i fortsättningsutbildningen för "Ökat fokus i styrelsearbetet". Du kan välja att gå en del eller flera.

Styrelser kan verksamt bidra till ett företags eller förenings utveckling och framgång, förutsatt att de är sammansatta på ett sätt som krävs i den situation som man befinner sig i och för de mål man vill uppnå... Styrelsens sammansättning är helt beroende av valberedningens engagemang och arbete.

— Rune Brandinger, Valberedningen - nyckeln till en bra styrelse, 2015
Video

Nationella partners: