Filtera på:
REGISTRERA

TOTALT   2 100 SEK
  Moms 25% 525 SEK
  Att betala (medlem) 2 625 SEK

BETALNING

PayEx

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

RÄTT FOKUS I STYRELSEARBETET FÖR noterade BOLAG

Vår grundläggande tvådagars certifieringsutbildning "Rätt fokus för små och medelstora aktiebolag" har här byggts på med en extra dag. Den ger dig den kunskap som en styrelseledamot i ett börsnoterat företag förväntas ha.

CERTIFIERINGSUTBILDNING

Förening:
För mer information se kalender
Pris:

Medlemspris 18 200 sek + moms
Icke medlemspris 19 700 sek + moms
I avgiften ingår dokumentation och litteratur.
Eventuella internatkostnader tillkommer.

För dig som redan har gått "Rätt fokus för små och medelstora aktiebolag" så finns "noterade" även som en endagarsutbildning. Kontakta din lokala förening för mer information.

FÖRKUNSKAPER:

Du kan vara ägare, styrelseledamot eller VD. Du som vill fördjupa dina kunskaper och därmed på ett mera professionellt sätt kunna bidra till ökad konkurrenskraft. Du som redan har gått en annan ”Rätt Fokus”-kurs kan anmäla dig enbart till dag 3. 

AKTUELLA UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

Undervisningen bedrivs i seminarieform och ger möjlighet till erfarenhetsutbyte både med kurskamraterna och med erfarna lärare. De första två dagarna är indelade i fyra block som täcker det mesta du behöver veta om bolagsstyrning, hur du får rätt bemanning i styrelsen och hur styrelsens kontrolluppgift inte får gå ut över de framåtriktade och centrala strategiska frågorna. Utöver rätt styrning, rätt bemanning och rätt inriktning finns ett mer praktiskt avsnitt om rätt arbetssätt som också tar upp ansvarsfrågorna.

Motsvarar Nasdaqs noteringskrav

Den tredje dagen är en introduktion till den svenska värdepappersmarknaden med genomgång av marknadsplatserna och de olika listorna, noteringskraven, kurspåverkande information och informationsregler, koden för svensk bolagsstyrning samt insiderlagstiftning. Dessutom kommer vi kort att behandla prospektregler, flaggningsregler och budregelverket. 

Utbildningen motsvarar de kunskapskrav som Nasdaq Stockholm (Stockholmsbörsen) har ställt upp i sina noteringskrav.

Bli en certifierad styrelseledamot

Om du så önskar kan du avsluta utbildningen med ett teoretiskt prov för att erhålla StyrelseAkademiens certifikat i grundläggande styrelsearbete – en kvalitetsstämpel och meriterande när ägare och valberedningar söker styrelseledamöter. Tentamen för att erhålla en certifiering för "Rätt fokus i styrelsearbetet för noterade bolag" är uppdelad i två delar: del ett täcker dag ett och två, "Rätt fokus för små och medelstora aktiebolag", och del två täcker dag tre "noterade".

Information

”Rätt fokus i styrelsearbetet för noterade bolag” är en certifieringsutbildning med 24 timmars utbildning under tre heldagar. Du som redan har gått en annan ”Rätt Fokus”-kurs kan anmäla dig enbart till dag 3. Utbildningen kan även anpassas efter behov. Kontakta oss i så fall för upplägg och offert.

Nationella partners: