Filtera på:
REGISTRERA

TOTALT   2 100 SEK
  Moms 25% 525 SEK
  Att betala (medlem) 2 625 SEK

BETALNING

PayEx

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Datum: 17 oktober

Tid: 10.00 - 13.00

Plats: Växjö, plats meddelas senare.

Område

GDPR:s påverkan samt Verktyg för test av affärsmodellen

StyrelseAkademien Sydost bjuds in till en nätverkslunch med två externa föreläsare som kommer prata om två högaktuella ämnen.

Först ut är Ola Johansson, som jobbar i företaget Knowit, som kommer informera om hur regelverket för användning av personuppgifter kommer förändras i och med den nya dataskyddsförordningen GDPR som träder i kraft i maj 2018. Han fokuserar på vad det kommer innebära rent allmänt och vad styrelsen bör tänka på.

Därefter presenterar Kristian Elmefall, som jobbar i företaget Digital Venture, verktyg för hur styrelse och ledning enkelt kan kartlägga styrkor och svagheter i sin affärsmodell och skapa sig en gemensam bild. Verktygen kan också användas för att utveckla nya affärsmodeller och innovera med t.ex. digitalisering.

Nya Verksamhetsledaren Charlotte Heliosson berättar även om hur SA Sydost verkar i regionen för kompetent styrelsearbete. Charlotte berättar även om aktuella nyheter för styrelser under 2017 och går igenom de förmåner man har som medlem, bl a Kunskapswebben och Kandidatbanken

Pris

Medlemmar i StyrelseAkademien Sydost deltar och bjuds på lunch utan kostnad.

Anmälan

Anmäl dig via mail: sydost@styrelseakademien.se eller telefon: 0470-794630 

Nationella partners: