Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

KONTAKTA OSS

Nils-Erik Persson, senior advisor, lärare och förmedlare.
Telefon: 0470-79 46 40
Mail: sydost@styrelseakademien.se

Förening

Externa styrelseledamöter och styrelseordförande

Vi hjälper ditt företag att hitta de bäst lämpade kandidaterna vid behov av ny styrelseledamot eller styrelseordförande!

Internationalisering, digitalisering och hårdnande konkurrens - listan kan göras lång med förutsättningar som snabbt har förändrat näringslivet och skapat både nya möjligheter och utmaningar. Men förändringarna sätter även en ökad press på bolagets styrning.

Många företag stärker med ny kompetens på ledande befattningar och specialistfunktioner. Men matchar bolagets styrelse de nya förutsättningarna? Vilken kompetens besitter styrelsen? Kan vi säkerställa att den strategiska diskussionen får rätt input från styrelsens ledamöter för att möta nya och kommande krav?

Frågorna är många men vi har lösningen. I över 20 år har vi hjälpt företag att hitta de bäst lämpade kandidaterna vid behov av en extern styrelseledamot eller styrelseordförande.

Arbetsprocessen

Varje förmedling är unik och anpassas efter respektive företags behov. Vanligtvis tar processen mellan 6-8 veckor och innehåller följande steg:

  • Kravspecifikation - ni förtydligar vilken typ av kompetens, erfarenhet, nätverk, bakgrund o.s.v. som ni vill stärka er styrelse med.
  • Uppdragsbeskrivning - tillsammans tar vi fram en passande uppdragsbeskrivning som senare kommer gå ut som en annons.
  • Annonsering - annonsen går ut till StyrelseAkademiens cirka 7000 medlemmar, varav flertalet är certifikerade och intresserade av externa styrelseuppdrag. Vid behov arbetar vi även med search för att hitta rätt personer. 
  • Urvalsprocessen - när vi har fått in alla ansökningar går vi igenom dem och tar fram ett urval på de bäst lämpade personerna som går vidare i processen. Detta är i vanliga fall cirka 3 personer.
  • Intervjuer & bedömningar - utiftån urvalet av kandidater sätter vi ihop ett intervjuschema i samråd med kandidaterna och kunden som sedan sköter intervjuerna på egen hand.
  • Presentation av kandidat(er) - slutligen fastställs vem som har fått uppdraget och i samband med det går vi ut med en återkoppling till de sökande.

Ett urval av referenser

Förmedling av styrelseordförande till Gehab Kvalitetspåbyggaren AB

”Efter att jag genomgått styrelseakademins utbildning ”Rätt Fokus i styrelsearbete” så förändrade vi och blev mer aktiva i vårt styrelsearbete. Men för att lyfta det arbetet ytterligare en nivå så anlitade vi StyrelseAkademien Sydost som hjälpte oss med kompetenta kandidater för intervju, vilket resulterade i en mycket duktig styrelseordförande". Monica Sundell, CFO och delägare i Gehab Kvalitetspåbyggaren AB, Alvesta.

Förmedling av styrelseordförande till Nybro Grus AB

"Vårt familjeföretag, med tre bröder som ägare, ville utveckla styrelsens beslutsfattande. Vi kom i kontakt med StyrelseAkademien Sydost som hjälpte oss att rekrytera en styrelseordförande. Efter intervjuer av kandidaterna, bestämde vi att Christer från Västervik skulle passa oss bäst. Christer tillträdde våren 2011 och vi har fått bättre struktur på vårt sätt att arbeta fram beslut och att följa upp dem. Jag tycker att fler företag ska våga ta steget att ta in en extern styrelseordförande eller ledamot". Jonas Johansson, VD och delägare Nybrogrus AB.

Kontakta oss för mer information

Boka ett förutsättningslöst möte med Nils-Erik Persson där han berättar mer om tjänsten.

Telefon: 0470-79 46 40
Mail: sydost@styrelseakademien.se

Nationella partners: