Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Fredrik Helgesson.

Månadens Medlem december 2019: Fredrik Helgesson. 

Befattning: Managementkonsult via det egna bolaget Reach it.

Medlem i StyrelseAkademien Sydost sedan: 2013.

Vill du tipsa om framtida Månadens Medlem?

Maila oss på sydost@styrelseakademien.se

Förening

Månadens medlem december 2019: Fredrik Helgesson

Månadens Medlem i december är Fredrik Helgesson som jobbar som managementkonsult via det egna bolaget Reach it. Namnet ”Reach it” valde han eftersom det speglar vad han gör vilket är att hjälpa företag uppnå det de vill eller måste. Mer konkret handlar det ofta om att Fredrik går in och tar ett helhetsgrepp kring en verksamhet. Sedan han startade sitt egna bolag har han erbjudit tjänster som bl.a. controller och ekonomichef och även haft ledningsrelaterade roller som t.ex. platschef. De senaste åren har han dock gått ifrån att fokusera på detaljfrågor kring siffror till att fungera mer som en övergripande stödfunktion.

Har man inte kartbilden klar för sig kan man hänga upp sig på smådetaljer. En klok regionschef från tiden hos EY, Karl-Axel Cullman, sa en gång att det är viktigare att räkna ungefär rätt än exakt fel. Jag har tagit med mig det som ett uttryck för att det inte är någon idé att grotta ned sig i smådetaljerna om man glömmer de stora bitarna. Det är lätt att fylla dagarna med småsaker men jag vill hjälpa företag att fokusera på rätt sorts frågor.”

Fredriks bakgrund består bland annat av att ha jobbat som revisor på EY och koncerncontroller för en privatägd företagsgrupp inom sågverk och träprodukter i grossistverksamhet och fastigheter. Det var under tiden han var koncerncontroller som han introducerades för styrelsearbete eftersom han då fick sitta med som adjungerande. Eftersom han ville lära sig mer inom styrelseområdet valde han år 2013 att bli medlem i StyrelseAkademien Sydost.

”Jag fick nys om att det var en intressant organisation som kunde ge kunskap och nätverk och där man kan lära sig mer om styrelserelaterade frågor och hur management ska fungera med styrelse och vise versa.” 

Idag har Fredrik styrelseuppdrag i det egna bolaget och i Karlshamns segelsällskap och förra hösten gick han styrelseutbildningen Rätt Fokus i Styrelsearbetet för att stärka sin styrelsekompetens ytterligare. I nuvarande och framtida styrelseuppdrag hoppas han kunna bidra med framförallt helhetssynen på verksamheten och att styrelsen har en tydlighet i sitt arbete. Ofta syns det ute i organisationen om styrelsen är oklar i sitt arbete och om de är tillräckligt insatta i hur verksamheten fungerar eller inte. För att förhindra oklarheter menar Fredrik att det är viktigt att styrelsen ser till att ha en viss kontakt med verksamheten och att man inte endast läser av rapporterna.

”Ha tillräckligt med tentakler in i bolaget för att känna av hur bolaget mår. Man kan inte bara se på rapporter utan behöver få en känsla för organisationen i helhet. Att personalen trivs och mår bra indikerar ofta hur arbetsledningen fungerar. Styrelsen måste märka detta.”

En annan sak som Fredrik lyfter som både en möjlighet och potentiell risk i styrelsen är den interna kommunikationen.  

”En styrelse måste vara ganska levande. Min inställning är att det måste finnas en dialog och att folk ska säga vad de tycker. Man måste ha tydlig kommunikation eftersom man har olika betraktelser och revir inom olika frågor.”

 

Avslutningsvis delar Fredrik med sig av sina bästa styrelsetips

 1. Styrelsen måste vara levande – är det ett familjeföretag kan man inte bara ha möten under söndagsmiddagarna och samma sak gäller i kommunala sammanhang. Man får inga nya idéer av att samla ett gäng av ”de gamla vanliga” utan man behöver sprida infallsvinklar och kunskaper i styrelsen för att få dialog
 2. Ha inte för mycket specialistkunskaper i styrelsen eftersom man då kan bli för smal och tappa helhetsgreppet.
 3. Ha en lagom stor styrelse, helst udda antal, för att se till att den är hanterbar.
 4. Ha gärna någon/några som är helt externa. Inte familj/företagsledning/bank.
 5. Ha en styrelse som passar för det man vill uppnå. I vissa lägen finns ägare med tydlig agenda och i andra fall inte och då måste styrelsen ändå kunna leda verksamheten framåt. Det viktigaste är att de som sitter med i styrelsen verkligen bidrar.
 1. Styrelsearbetet och dess inriktning behöver ofta starkt färgas av den situation som bolaget befinner sig i. Som extremfall kan vi ta familjeföretaget jämfört med dotterbolaget i en större koncern.
  1. Även om båda bolagen kan vara fullt jämförbara, såväl juridiskt som storleksmässigt, så är de ofta i helt olika världar vad avser rapportering och uppföljningar, fokus, press utifrån på personalen, finansiering, ansvar, beslutsvägar, tidsplaner m.m.m. 
  2. Detta måste man vara medveten om och anpassa kostymen därefter, såväl inom bolaget som inom styrelsen. Ett förändrat ägande måste nästan alltid följas av förändrad styrning, såväl internt som externt.
  3. Detta måste bolaget förberedas för, helst innan ägarförändringen! Det kan vara svårt pga hemlighetsmakeri och annat men styrelse och ledning (de som känner till planerna) måste göra det som går att göra i förväg. Risken är annars stor att alla förändringar sliter på personalen och påverkar verksamheten negativt.

Nationella partners: