Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Månadens Medlem maj 2018: Lotta Hauffman 

Befattning: VD och managementkonsult på Hauffman Management AB

Medlem i StyrelseAkademien Sydost sedan: 2010

 

Vill du tipsa om framtida Månadens Medlem?

Maila oss på sydost@styrelseakademien.se

Förening

Månadens medlem maj 2018: Lotta Hauffman

”Att kliva av när man själv känner att man inte tillför mer näring. Det är nog så jag ser på mina uppdrag – att jag vill ge erfarenhet och näring och kan jag inte det ska jag kliva av”.

Det är en av de lärdomar Lotta Hauffman, VD och managementkonsult på Hauffman Management AB, har tagit med sig från sina år som styrelseledamot och styrelseordförande. Hon har tidigare varit styrelseledamot i Falan Energiflis AB, StyrelseAkademien Sydost samt Europolitan Stores. I dagsläget har hon uppdrag som styrelseordförande i Cenceo AB och är styrelseledamot i Arbetsmiljö & Ledarskap i Sydöstra Sverige Ekonomisk förening, Almi Företagspartner Blekinge samt i hennes bolag Hauffman Management AB.

I det egna bolaget jobbar Lotta med att hyra ut sig och sin kompetens inom management och HR. Bolaget har kunder inom såväl privata företag som offentliga myndigheter som är i behov av ledningsfunktion, saknar personalfunktion eller behöver förstärka befintlig personalavdelning.

Lotta har alltid haft intresse av att styra och leda och för att kunna göra det drog hon slutsatsen att hon antingen får arbeta som VD eller sitta i en styrelse. 2010 gick hon med som medlem i StyrelseAkademien Sydost och då gick hon även den dåvarande fyra halvdagars långa certifikatutbildningen Rätt Fokus i Styrelsearbetet. 

Genom medlemskapet upplevde jag att jag skulle få ökade kunskaper och en plattform från vilken jag kan hämta än mer kunskap och inspiration. Jag upplever att StyrelseAkademiens utbildningar ger mig en form av legitimitet och ett kvitto på att jag vet vad jag talar om”.

Lottas styrelseuppdrag har haft olika fokus men det går ändå att urskilja en röd tråd genom att flera av uppdragen har varit i ägarledda bolag eller så har syftet med uppdraget varit att verka i tillväxtfaser av ett bolags liv. Ofta är det bolag som behöver stöttning med strukturen och vill ha nya tankar och idéer utifrån och det är just det som driver henne - att kunna ge dessa bolag ny input, näring och energi.

Det finns såklart även utmaningar med styrelseuppdrag och en sådan menar hon kan vara att hålla styrelseengagemanget strikt professionellt och affärsmässigt och  inte bli euforisk över ”sitt” bolag som man är engagerad i som styrekseordförande eller styrelseledamot.  Det är viktigt att komma ihåg att allting har olika faser i livet, även företagande och styrelseuppdrag.

Avslutningsvis ger Lotta sina tre bästa styrelsetips.

  • Bli inte kär och stanna för länge i ett uppdrag utan låt bolaget gå vidare när du gett ”allt”.
  • Man bör själv känna att man inte kan ge mer och när det är dags att avgå.
  • Håll styrelseengagemanget strikt professionellt och affärsmässigt.

Nationella partners: