Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Styrelse- och VD-ansvarsförsäkring

Få arbetsro i styrelsearbetet med en unik ansvarsförsäkring

StyrelseAkademiens unika försäkring är personlig och omfattar alla dina styrelse­uppdrag. Den skyddar dig och dina anhöriga från skadeståndskrav som du kan bli skyldig att betala.

Styrelseansvarsförsäkringen riktar sig till dig som är ordfö­rande, styrelseledamot, vd i ett eller flera bolag med säte inom EU. Denna personliga försäkring omfattar alla dina styrelseuppdrag och går endast att teckna om du är medlem hos Styrelse­Akademien. Du som har certifierat dig som styrelseledamot erbjuds försäkringen med en rabatterad årspremie.

På senare år har det blivit allt vanligare att ställa styrelser till svars, till exempel för ersättningsmodeller till styrelse och ledning, för oaktsamhet, påstådd diskriminering eller för att informationen till aktieägarna har brustit. Som sty­relseledamot eller del av en företagsledning kan du både bli personligen skyldig att betala skadestånd och tvingas stå för höga juridiska kostnader i samband med att bestrida detta.

Försäkringen är framtagen av StyrelseAkademien i sam­arbete med Söderberg & Partners och Riskpoint. Den fritar dig inte från ditt ansvar, men ger en god försäkring av de ekonomiska konsekvenserna som kan drabba dig.

Vid frågor, kontakta Söderberg & Partners, styrelseakademien@soderbergpartners.se, eller Göran Bergeling (registrerad försäkringsförmedlare) 08 - 121 377 72.

Varför välja denna ansvarsförsäkring?

  • Försäkringen är personlig och omfattar samtliga dina styrelse-och vd-uppdrag.
  • Om du mot förmodan hamnar i osämja med resten av styrelsen kan det vara en fördel att inneha en personlig försäkring som inte är knuten till bolaget.
  • Även om du inte har gjort fel kan du tvingas stå för höga juridiska kostnader för påstådda fel eller försummelser. Försäkringen täcker detta.
  • Dina anhöriga skyddas om krav på skadestånd riktas mot dig.

Du kan försäkra dig om du är:

  • Ordförande
  • Styrelseledamot
  • Vd

”Denna försäkring är speciellt utformad för dig som är medlem i StyrelseAkademien och styrelseledamot i ett eller flera bolag. Våra kunder uppskattar speciellt att försäkringen är personlig och att den med få undantag gäller i alla deras uppdrag.”

— Göran Bergeling, senior risk & insurance consultant, Söderberg & Partners

Nationella partners: