Filtera på:
REGISTRERA

TOTALT   2 100 SEK
  Moms 25% 525 SEK
  Att betala (medlem) 2 625 SEK

BETALNING

PayEx

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

SÖK PRODUKT

TYP AV PRODUKTVårt långsiktiga mål är att verka för ett mer professionellt styrelsearbete. I det syftet har vi tagit fram ett antal pedagogiska och kvalitetssäkrade handböcker och en vägledning till god styrelsesed, men även andra produkter som underlättar styrelsearbetet. Är du medlem blir priset rabatterat. 

 

StyrelseAkademiens ordförandeklubba

Framtidens ordförandeklubba kan bli din. Tanken är att den ska stimulera till nytänkande, ansvarstagande och hållbara beslut som ökar ditt företags konkurrenskraft. Samtidigt pryder den sin plats i styrelserummet, i ny och tidsenlig design. Klubban levereras med eller utan företagslogotyp, enligt önskemål. Design: Jonas Hansson.

Vägledning till god styrelsesed

”Vägledning till god styrelsesed”, som togs fram av StyrelseAkademien 2003 och sedan har reviderats två gånger, utgör fundamentet för alla våra utbildningar. Ett oumbärligt rättesnöre för hur styrelsearbete bör bedrivas, främst i mindre och medelstora, onoterade bolag.

Styrelsens faktabok

I uppskattade ”Styrelsens Faktabok” – nu i en andra omarbetad upplaga – får du en form av uppslagsverk och inspirationskälla till ett bättre styrelsearbete. Du får kunskap om formalia liksom tips om metoder och verktyg i styrelsearbetet. Författare: Bengt Wiberg och Jan Salomonson

Svensk bolagsstyrning – framväxt och framtid

”Svensk bolagsstyrning – Framväxt och framtid” är den första bok som på ett pedagogiskt sätt analyserar framväxten av en modern bolagsstyrning i Sverige. Boken, som togs fram till StyrelseAkademiens 20-årsjubileum 2011, beskriver hur företagskriser, ägarkriser och flera finanskriser, samt hotet om att bli omsprungen av den internationella utvecklingen, tvingat börsens styrelser till nya och mer professionella arbetssätt under de senaste 20 åren.

Valberedningen – nyckeln till en bra styrelse

”Valberedningen – Nyckeln till en bra styrelse” är en handbok som syftar till att höja kvaliteten på valberedningsarbetet. Boken är mycket konkret, med enkla och tydliga anvisningar om hur valberedningen ska arbeta för att snabbt uppnå praktiska resultat. Författare: Rune Brandinger

Nationella partners: