Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Anmälan >>

OBSERVERA! Avanmälan senast 24 timmar innan eventet.

Datum | 13 oktober

Tid | 16.00 - 18.30

Plats | Odd Fellow
            Vasagatan 9
            Göteborg

Digitalt event, instruktioner skickas ut till anmälda dagen innan.

___________________________

StyrelseAkademien Västsverige

 Ekan Managemenet

Förening

"Hur utvecklar vi samverkan mellan offentligt och privat"

Välkomna till ett samtal kring hur vårt offentliga åtagande kan samverka med privat kompetens och kapital för at nå hållbara långsiktiga lösningar.

Det finns ingen enhetlig definition av det vi kallar offentlig privat samverkan (OPS), begreppet omfattar ett antal samarbetsformer mellan det offentliga och det privata näringslivet. De gemensamma nämnarna för denna typ av projekt är att finansiering och risker fördelas på ett förutbestämt sätt och att den privata parten kan ansvara för exempelvis projektering, byggnation, drift och underhåll.

I grunden är det en upphandlingsform med ett långsiktigt avtal mellan en offentlig beställare och en privat leverantör.
OPS är vanligare utanför Sverige och tillämpas med framgång inom exempelvis stadsbyggnadsutveckling.

Det finns några exempel som genomförts i Sverige men som också, till del, har kritiserats.
Anledningen till kritiken kommer sig inte sällan från brister i beställarledet (det offentliga) men också att det finns en misstänksamhet från det offentliga.

Med oss har vi för att dela erfarenhet och framtidstankar fyra experter inom området med olika bakgrund.

Lars-Bertil Ekman, har mer än 25 års erfarenhet från samhällsbyggnadsbranschen. Idag är han marknadschef för COWI AB. Han har tidigare haft flera roller inom Vägverket, varit Trafikdirektör i Göteborg, chef och ansvarig för koordinering av stadsutveckling samt VD för koncernbolaget Stadshus AB i Göteborgs stad.
Lars-Bertil Ekman

Marianne Lilja Wittbom har idag två verksamheter, dels som styrelsearbetare, främst med bolag inom energi och fastighet samt dels som partneringledare inom byggsektorn. Tidigare drev Marianne sitt eget bolag inom fjärrvärmesektorn, har arbetat som VD för en statlig utbildningsverksamhet och haft olika ledande funktioner i större industrikoncerner.
Marianne Lilja Wittbom

Krister Karlsson är vice VD och chef Projekt- och Fastighetsutveckling på Samhällsbyggnadsbolaget AB. Tidigare olika ledande befattningar inom NCC bland annat projektchef Sverige och regionchef Baltikum samt chef för plan- och fastighetsutveckling inom Rikshem.
Krister Karlsson

Diskussion leds av Ekan Management och StyrelseAkademinen.

Varmt välkomna önskar StyrelseAkademien Västsverige & Ekan Management!

Nationella partners: