Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

För anmälan klicka på önskat datum nedan.
Obs! Max sju medlemmar per tillfälle,
så först till kvarn gäller.

Plats | Digitalt event via Zoom, instruktioner skickas ut till anmälda dagen innan.

Tid | Anslutning 11.35
         Start 11.45 - 13.00

4 november | FULLBOKAD 
"Utveckla dig i styrelsetet, vägen till uppdrag" 

18 november | "Implementering av styrelsen strategier"

8 december | "Digitalisera styrelsearbetet" 

KOM IHÅG! Avanmäl dig senast dagen innan om du får förhinder.

Förening

Välkommen på digital Styrelselunch!

__________

4 november | "Utveckla dig i styrelsetet, vägen till uppdrag" 

Hans Bergenheim, styrelseordförande, StyrelseAkademien Västsverige. Hans har ett starkt fokus på utveckling och resultat. Han har en omvittnad förmåga i de bolag han engagerat sig att kunna coacha styrelse och ledning från strategier till resultatorienterade aktions.
Hans Bergenheim
Under lunchen kommer Hans dela sin erfarenhet om hur man kommer i fråga för ett styrelseuppdrag. Hur förbereder man sig och skapar man ett bra resultat tillsammans med sina styrelsekollegor?

____________________

18 november | "Implementering av styrelsen strategier"

Gustaf Josefson är partner hos Stratecute Groip och har mångårig erfarenhet av verksamhetsledning inom privata och offentliga organisationer där han lett förändringsarbete, strategigenomförande och organisationsutveckling. Gustaf kommer ge exempel och inspiration från bl.a. Kaplan & Nortons olika metoder och verktyg.
Gustaf Josefsson
För att kunna skapa värde måste en strategi vara både meningsfull och möjlig att tillämpa i praktiken. Den måste också vara tydligt förankrad i organisationens uppdrag och värderingar, för att förena medarbetarna i viljan att arbeta mot ett gemensamt mål. Samtidigt måste strategin vara realistisk utifrån verkliga förhållanden, och brytas ner till tydliga och konkreta delar.

____________________

8 december | "Digitalisera styrelsearbetet"

Ola Gravenfors är IT entreprenör och styrelseaktiv med lång erfarenhet inom företagsledning och styrelsearbete speciellt fokuserat mot bolag inom mjukvarusektorn.
Ola Gravenfors
Inläsning och uppdatering i styrelsearbetet behöver upplägg som är tidseffektiva för både styrelser och ledningsgrupper. Ny teknik ger oss möjlighet att automatisera manuella processer och kommunicera inom styrelsen på ett säkert och effektivt sätt. Samtidigt sker allt fler cyberattacker mot svenska bolag och läckage från styrelserummet får inte ske. 

Varmt Välkommen!

Nationella partners: