Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

anmälan >>

Sista anmälningsdag 2020-05-20

Observera att en bekräftelse kommer via mejl efter slutförd anmälan.
Om bekräftelse inte kommer vänligen kontakta oss på:
Mobil: 0761-979930 eller E-post: vastsverige@styrelseakademien.se

Datum | 4 juni

Tid | 13.00 - 16.30

Plats | World Trade Center
           Mässans gata 10, Göteborg

Pris | 3 900 kr exkl. moms
         medlemspris 2 900 kr exkl. moms

         (Medlemsavgift 1 600 kr/år inkl. moms)

Betalning | Vi tillämpar förskottsbetalning och fakturerar vid anmälningstillfället. Vid avanmälan senare än 21 dagar innan utbildningsstart debiteras 25% av kursavgiften.
Vid senare avbokning än 7 dagar innan, debiteras full avgift. 
_____________________________________
Lärare | Torsten Örtengren
Torsten Örtengren
Torsten Örtengren är civilekonom och har en MBA från Handelshögskolan i Stockholm. Torsten har en bred erfarenhet i ledande befattningar inom finans, ekonomi och juridik. Torsten har erfarenhet från cirka tvåhundra noteringar, dels som rådgivare och dels som chef för notering och bolagsövervakning på Stockholmsbörsen. Idag jobbar Torsten främst som konsult med att hjälpa bolag att förbereda sig inför en notering och som rådgivare till ägare, styrelser och management i börsrätts- och bolagsstyrning.
Förening

Diplomutbildning | Halvdag

"Vägen till börsen"

Utbildningen behandlar hur bolaget och styrelsearbetet måste förändras inför en notering, vad som skiljer ett noterat bolag från ett onoterat och vilka frågor som ägare och styrelse måste ta ställning till.

Det finns flera olika motiv till att notera ett bolag. Det underlättar för bolaget att skaffa nytt kapital från kapitalmarknaden, möjliggör att egna aktier kan användas som betalning vid förvärv, möjliggör aktierelaterade incitamentsprogram, förbättrar rekryteringsmöjligheterna samt medför att aktierna i bolaget blir likvida och kan omsättas i kontanter, det vill säga ger en exitmöjlighet för befintliga aktieägare. En notering innebär även en kvalitetsstämpel av bolaget då noteringen ställer höga krav på bolagets informationsgivning till marknaden med ökad transparens som följd. Detta kan även bidra till ökad kännedom om bolaget och dess produkter eller tjänster.

Oavsett anledning till varför ett bolag väljer att notera sina aktier är noteringsprocessen relativt lång och resurskrävande för bolaget. Det är därför viktigt att bolaget börjar förbereda sin notering i god tid.

Att bli börsfähig innebär att uppnå en viss nivå på bolagsstyrning och informationsgivning. Det är ett relevant mål för även för bolag som inte planerar för en snar notering.

Vad innebär noteringskraven? Vilken är bolagets informationsplikt? Vad säger den svenska koden för bolagsstyrning? Vilka är för- respektive nackdelarna med en notering? Hur lång tid tar en noteringsprocess, vilka krav ställer de olika marknadsplatserna och vad kostar en notering?

Detta är frågor som kommer att besvaras under kursen.

Målgrupp: 
För dig som redan har grunderna från "Rätt fokus i styrelsearbetet" eller en liknande styrelseutbildning finns nu möjlighet att plöja djupare i särskilt intressanta styrelsefrågor i denna fortsättningskurs.Varmt Välkommen önskar
StyrelseAkademien Västsverige

Nationella partners: