Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Anmälan här...

Observera att en bekräftelse kommer via mejl efter slutförd anmälan.
Om bekräftelse inte kommer vänligen kontakta kansliet på:
Mobil: 0761-979930 ellerE-post: vastsverige@styrelseakademien.se

Datum | tisdag 18 december

Tid | 17.30 - 19.00

Plats | WTC, Mässans gata 10, plan 7 

Förening

Information om styrelsearbete & StyrelseAkademien

Vi är en medlemsorganisation med snart 800 medlemmar i Västsverige och 7000 i hela Sverige. Bland våra medlemmar finns styrelseledamöter, mentorer, företagsledare, ägare, entreprenörer och andra personer som drivs av övertygelsen att ett professionellt värdeskapande styrelsearbete bidrar till svenskt näringslivs globala konkurrenskraft.

Vi vill bidra till ökad tillväxt i vår region och hjälpa företag att få struktur på sin bolagsstyrning. Det gör vi genom utbildning, styrelseutvärderingar, rekrytering, ansvarsförsäkringar och ett brett nätverk där våra medlemmar kan mötas, byta erfarenheter och ta vara på varandras kompetenser.

Välkommen till en genomgång kring några viktiga erfarenheter våra medlemmar har inom:

  • Ägardirektiv
  • Ansvarsfördelning ägare/syrelse/vd
  • Styrelseutvärdering
  • Valberedningensuppgift och ansvar
  • Rekrytering av externa styrelseledamöter
  • Ansvarsförsäkring
  • Ersättning för styrelsearbete
  • Hög gemensam lägstanivå inom styrelsekunskap

Ta gärna med (och anmäl) fler från er ägargrupp/ledning/styrelse eller den du känner som delar ditt intresse kring bolagsstyrning och styrelsearbete.

Varmt Välkommen!

Nationella partners: