Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Hans Rosenhoff

Förening

Hans Rosenhoff - valberedare & medlem

Att hitta "rätt person".

Valberedningens arbete lägger grunden för framgångsrik bolagsstyrning. Det är ett viktigt grannlaga arbete, som kräver stor portion integritet, slår Hans Rosenhoff fast när jag träffar honom. Hans har en bred erfarenhet av styrelsearbete, operativ företagsledning och även av arbete i valberedningar.

Sedan vår egen stämma för StyrelseAkademien Västsverige, är Hans nu invald i vår egen valberedning.

Att träffa Hans Rosenhoff är spännande. Med stor kunskap och spännande berättelser delar han med sig av sin rika erfarenhet. En karriär på olika ledande befattningar inom, kommunikations-, varumärkesstrategier, affärsutveckling/innovationer och planning såväl nationellt som i Norden och Tyskland. Det har varit olika typer av ägande och därmed styrning. Idag är det förutom styrelseuppdrag, rekrytering/search, varumärkesarbete, affärsutveckling med digital inriktning som är Hans inriktning.

Vi fortsätter vår diskussion kring rätt styrelse och valberedningens arbete. Hans delar sin erfarenhet:

- Alla vet och förstår hur avgörande detta är, men likväl är valberedningsarbetet ett uppdrag som inte alltid får den uppskattning och erkännande som det förtjänar. För börs- och statligabolag är det reglerat med valberedning, inte för övriga. Ibland blir man förvånad menar Hans; att revisorn följer styrelsens arbete under året är givet, men det är inte lika vanligt att valberedningen arbetar på samma sätt. Från inläsning av ägardirektiv och andra styrdokument till att ta del av styrelseutvärderingen.

Förutom några uppdrag i bolag inom olika branscher har Hans ett uppdrag som ligger extra varmt kring hjärtat

- Jag arbetar i styrelsen för Majblommans Riksförbund. Det är styrelsearbete som vilket som helst men med den extra dimensionen att vi verkligen kan göra skillnad för utsatta barn och unga som behöver extra stöd.

Engagemanget för StyrelseAkademien är tydlig när man träffar Hans.

- Mina värderingar och StyrelseAkademien är gemensamma säger Hans. Det är viktigt med värdegrund och samsyn när man engagerar sig, både i bolag och föreningar. Därifrån växer engagemanget, det har varit centralt för mig i alla år berättar Hans vidare. Därför sätter jag mig alltid väl in i de verksamheter där jag tar uppdrag. Ett styrelsearbete bygger på kunskap och förståelse av den operativa verksamheten. Alla i styrelsen skall bidra med sin unika kunskap och erfarenhet vilket innebär att alla tar med sin syn in i styrelsearbetet. Det är en av grunderna för varför mångfald är A och O i styrelserummet. Brist på mångfald blir därmed begränsande. Även det är en aspekt som valberedningen behöver belysa fortsätter Hans. 

Absolut bäst valberedningsarbete tar utgångspunkt från styrelseutvärderingen, och gärna genom att valberedningen är med på det styrelsemöte där den punkten redovisas/diskuteras. Att lyssna in och komplettera med intervjuer med nyckelpersoner som ordförande, vd etc. ger en utförligare bild. Det är en erfarenhet jag ofta lyfter säger Hans.

StyrelseAkademien har ett välrenommerat upplägg, nu med mer än 500 genomförda utvärderingar. Det är anpassat efter SME bolag, banker, lärosäten, föreningar, offentligt ägda bolag, stiftelser och VD utvärderingar.

- Det visar att StyrelseAkademien genom sina medlemmars kunskap och erfarenhet har tagit fram bra verktyg för bolagsstyrning och strukturerat styrelsearbete säger Hans.

- Med min bakgrund från byråsidan sedan mer än 20 år, där jag arbetet med FMCG, kedjeföretag, B2B, såväl nationellt som europeiskt ser jag även mångfalden ur den infallsvinkeln berättar Hans.

Det behövs ibland lite mer erfarenhet i styrelsearbetet inom digitalisering, affärsutveckling, marknads- och säljkommunikation samt inte minst customer journey insikter för att kunna leva med i de spännande tider vi har nu, är en devis Hans bär med sig. Den tydligaste skillnaden mellan bolag som har ett aktivt strukturerat styrelsearbete och inte, är tillväxten samt förmågan att balansera på ett framgångsrikt sätt i vårt nuvarande affärsklimat. All erfarenhet visar på att vi får mer stärkta bolag när man tar in externa ledamöter i styrelsen anser Hans. Jag tycker Styrelseakademien gör ett berömvärt och uppskattat arbete med att lyfta, driva och utveckla dessa frågor, det gör mig väldigt glad och tacksam att kunna få vara med att bidra i detta arbete avslutar Hans.  

2017 blev hans utsedd till Årets medlem med motiveringen:
"Stort hjärta och engagemang för föreningen, nyfiken på utveckling, ger gärna tips och idéer. Hans positiva framtoning och professionella förhållningssätt till StyrelseAkademien gör honom till en god ambassadör av klass och Årets medlem 2017.
"

Jag tackar Hans för intervjun och den entusiasm och kunskap vi andra aktiva i StyrelseAkademien får ta del av i mötet med Hans.

Jan Lindblom, Verksamhetschef 
StyrelseAkademien Västsverige

 

Nationella partners: