Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Samarbete - StyrelseAkademien Västsverige och CANEA

John Saldin

Förening

Summering av frukostseminarium 2019-11-08

Som en första del i samarbetet mellan Styrelseakademin Västsverige och CANEA, höll John Saldin från CANEA ett seminarium om omvärldsbevakning. Utgångspunkten var hur en styrelse kan arbeta på ett aktivt och strukturerat sätt med att bevaka och analysera omvärlden. Bland verktygen som diskuterades var:


Megatrender |

De stora trenderna som man kan identifiera i världen. Dessa trender har sin utgångspunkt i teknikutveckling, demografiska ändringar, urbanisering, miljö och klimatförändringar, och kulturella förändringar. Dessa bryts sedan ned i ett större antal trender som har olika påverkan på olika branscher och företag. När man arbetar med omvärldsbevakning är trenderna en viktig faktor att ta hänsyn till.

Scenarioplanering |
Att identifiera de för verksamheten största riskerna (både negativa och positiva!) och utifrån dessa bygga scenarios – "hur ser världen ut om det här händer?". Genom att göra denna övning så har man tänkt igenom situationen och har en plan man kan kommunicera ut till alla nyckelintressenter. Forewarned is forearmed som det heter på engelska.

Andra verktyg |
Intressentanalys och riskanalys är två nyckelverktyg som utgör grunden för all omvärldsbevakning. Dessa behöver vara på plats!
PESTEL (Political, Economical, Social, Technology, Environmental, Legal) analys och Branschanalys – Porters 5 krafter, är andra bra verktyg för att komma igång med en mer strukturerad omvärldsanalys.
Externa ledamöter är väldigt viktigt för att få ett bredare perspektiv och lyfta blicken från den mer operativa verksamheten och även för att få in nya tankar och influenser i tänkandet.

Vad & hur ska vi analysera? |
Vi behöver hålla utkik efter nya affärsmodeller, nya sätt att tillfredsälla våra kunder, ny paketering av erbjudanden och indikatorer som kan kopplas till scenarios eller till de trender vi bevakar för vår verksamhet. I analysarbetet behöver vi först och främst nå enighet i styrelsen. Vad är det vi ser, och vad betyder det för oss? Utifrån enigheten kan vi sedan agera.

Hur får vi omvärldsanalysen att bli en del av arbetet? |
Först så behöver den komma med på agendan! Sedan behöver vi fördela ett tydligt ansvar för bevakningen, inte bara inom styrelsen utan till hela organisationen. Andra tips är att bjuda in gäster till mötena, t.ex. från start-up scenen eller från andra branscher för att få input och tankar. Studiebesök, mässor och konferenser är andra bra sätt att få in tankar och idéer.

Nationella partners: