Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

 

Läs mer

 

 

Arvodering: hur arvoden BESKATTAS och nivå på arvodet

Högsta förvaltningsdomstolens dom den 20 juni 2017, som fastslår att styrelsearvoden ska beskattas som inkomst av tjänst, kommer att få effekter som inte är till gagn för alla de tusentals bolag runt om i landet som eftersöker professionella styrelseledamöters kompetens eller för styrelseledamöter. Vi anser att det svenska näringslivet behöver fler engagerade och erfarna styrelseledamöter, inte färre, vilket denna dom driver mot.

Beskattning av styrelsearvoden

StyrelseAkademien anser att:

 • Det finns ett flertal yrkeskategorier som på samma sätt som en styrelseledamot har ett personligt ansvar, så som exempelvis revisorer och läkare. Vi anser att styrelseledamöter, på samma sätt som dessa, fortsatt ska kunna driva sin verksamhet via ett bolag och därmed fakturera sitt arvode.

 • Om styrelsearbetet inte längre kan bedrivas som näringsverksamhet – måste skattelagstiftningen ändras. Den nya tolkningen medför att en styrelseledamot inte längre kan få kostnadstäckning för sina utgifter. Frågan handlar alltså inte om skatteplanering, utan om att kunna bedriva sin roll på det sätt som tidigare varit möjligt.

 • StyrelseAkademien uppmanar därför regeringen att så fort som möjligt förändra lagstiftningen så att det är fortsatt möjligt att fakturera styrelsearvoden från egna företag. Förändringen är liten och påverkar inte skattelagstiftningen i övrigt och bör därför genomföras så fort som möjligt.

 • Vi anser att det svenska näringslivet behöver fler engagerade och erfarna styrelseledamöter, inte färre, vilket denna dom driver mot.

 

Nivån på styrelsearvoden

StyrelseAkademien anser att:

Ett rimligt arvode bör stå i proportion till hur stort ansvaret är och hur mycket arbete det innebär.

Frågor att ställa sig är därmed:

 • Hur många styrelsemöten planeras per år – och hur långa är de?
 • Hur många kommer det att bli i takt med att frågor av akut karaktär behöver behandlas?
 • Hur mycket tid tar inläsningen av materialet till mötena?
 • Vad förväntas i rollen som ledamot i övrigt; utanför styrelserummet? Hur mycket tid kommer det att ta?

När det gäller större bolag eller mer komplexa organisationer finns ytterligare faktorer att ta hänsyn till:

 • Bolagets storlek och komplexitet – bedömt nuläge och svårighetsgrad
 • Riskexponering och personligt ansvar – som ledamoten ikläder sig
 • Prestationen – Bolagets utmaning relativt styrelsens måluppfyllande

När det gäller Ordföranderollen:

 • Detta tar i snitt minst dubbelt så mycket tid i anspråk
 • Om vd behöver tillsättas/bytas ut, ännu längre. Ta med det i din beräkning.

> I Koden respektive i Vägledningen till god styrelsesed kan man läsa mer om detta.

Nationella partners: