Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Rickard Norregårdh

Rickard Norregårdh

 
Vem vill du se som MEDLEM I FOKUS?

Maila ditt förslag till stockholm@styrelseakademien.se

Ung ledamot i unga bolag

27-årige Rickard Norregårdh har tagit styrelseplats i två startups. Ungdom är inget hinder, menar han. Det är ju blicken framåt som är det viktiga.

Rickard Norregårdh är på olika sätt engagerad i flera bolag, dels som entreprenör, dels som investerare och styrelseledamot. Han har gått flera av StyrelseAkademiens utbildningar, bland annat i ägarstyrning, och är nöjd med vad han har fått lära sig.

– I startups är styrelsearbetet minst lika viktigt som i etablerade bolag, även om arbetet kan skilja sig en aning. Planen för framtiden och grundarnas intentioner är centrala. Här kan vi i styrelsen bidra med erfarenhet och det strukturella. Samtidigt vill jag behålla ett startup-mindset i styrelserummet, säger han.

En utmaning är att det i unga företag kan komma in investerare i olika skeden, och viljorna kan bli många.

– Startups möter ständigt nya möjligheter och utmaningar, då blir det viktigt med en tydlig målbild och enad vilja från ägarna, säger Rickard Norregårdh.

Nyligen blev Rickard Norregårdh styrelseordförande i nystartade &frankly, ett företag som utvecklar en digital lösning för att mäta medarbetarengagemang. &frankly är ett innovativt verktyg som utvecklats för att göra HR- och ledningsarbetet mer responsivt. HR-chefens åtgärder baseras på feedback direkt från arbetsplatsen och medarbetarena.

Därutöver är Rickard Norregårdh också ordförande i Airinum, ett annat startup som utvecklar skyddande andningsmasker av det slag som bärs dagligen i urbaniserade städer, i synnerhet i Asien. Airinums masker kombinerar den skyddande effekten med skandinavisk design och passform.

Operativt driver Rickard Norregårdh också två egna bolag: Cmind som arbetar med personalförsörjning för Tech bolag, samt moderbolaget Hyper One, varifrån han tillsammans med sin kompanjon gör tidiga investeringar i innovativa bolag.

– Nätverkande är viktigt för startup-bolag, och genom StyrelseAkademien har jag deltagit i många morgonevent och luncher, där jag har fått tillfälle att komma i kontakt med många olika typer av experter, säger han.

Under sommaren ska han påbörja arbetet med en venture capital-fond med avsikt att knyta till sig likasinnade investerare.

– Vi kommer gå in i tech och innovativa bolag där vi ser stor potential, säger Rickard Norrgårdh.

Nationella partners: