Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

 

Förening

Aktuellt december 2020

Coronakrisen

Lättnader för företagen 2021 

Regeringen har föreslagit att vissa åtgärder för att stötta företagen under pandemin förlängs. Här är vad Riksdagen väntas rösta igenom 2021.  

Korttidspermittering förlängs till 30 juni 2021Däremot sänks subventioneringsgraden i vår. För december 2020 och fram till och med mars 2021 är subventionsgraden 75 procent Men för april, maj och juni sänks den till 50 procent. Många företagare är frustrerade över att det tar lång tid innan pengarna för korttidspermitteringarna hamnar på kontot. Finansminister Magdalena Andersson säger till Dagens Industri att pengarna kan komma tidigast i mars.  

Det finns inget krav på att mottagare av korttidspermitteringen måste kompetensutveckla sin personal. 

Förbudet mot aktieutdelningar i företag som tagit emot stödet mjukas upp. För det förlängda permitteringsstödet gäller att utdelning är förbjudet två månader innan stödet mottagits och sex månader efter. Det innebär att man kan plocka ut stöd fram till exempelvis 31 mars 2021 och göra aktieutdelning i oktober.  

Kraven för att få omställningsstöd sänksOmställningsstöd förlängs så att det kan sökas för augusti – oktober 2020. Stödet riktar sig till företag som har tappat minst 40 procent av omsättningen under perioden jämfört med samma period 2019. Under november och december räcker det med ett tapp på 30 procent. Det är en sänkning av kraven jämfört med tidigare. För det stöd som avser augusti-oktober blir det en ny ansökningsomgång, och sista ansökningsdag är när detta skrivs inte bestämd. Omställningsstödet gäller inte bara aktiebolag, utan även kommanditbolag och handelsbolag.  

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare förlängsFöretagare som drabbats av minskad omsättning föreslås få stöd även för perioden augusti – oktober 2020. Ansökningsperioden för marsjuli avslutas den 31 januari 2021. Därefter blir det en ny ansökningsomgång för förlängningen. Stödet handläggs av länsstyrelserna, men söks via Boverkets webbplats. 

För att få rätt till stöd krävs att den enskilda näringsidkarens omsättning översteg 200 000 kronor 2019. Nettoomsättningen måste ha minskat med mer än 50 procent jämfört med samma period 2019. Den som har tappat ännu mer i omsättning kan få ersättning med 70 procent av omsättningstappet eller som mest 72 000 kronor per företag för den nya stödperioden. 

Förlängt anstånd med skattentill exempel arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms. Nu föreslår regeringen att anståndstiden utökas med ytterligare ett år. Skatteverket beräknar ränta på det belopp företaget får i anstånd. Den är för närvarande 1,25 procent de första sex månaderna. Därefter tillkommer en anståndsavgift på 0,2 procent per månad. Det motsvarar en avdragsgill ränta på 3,1 procent per år, eller 1,6 procent under det första halvåret uttryckt som årsränta. 

Sänkta arbetsgivaravgifter – för ungaDen åtgärd som infördes i våras, med sänkt arbetsgivaravgift för alla, förlängs inte. Däremot har regeringen föreslagit en sänkning av arbetsgivaravgiften för unga mellan 19 och 23 år från 1 april 2021. Avgiften hamnar då på 19,76 procent på löner upp till 25 000 kr i månaden. Nedsättningen ska gälla till och med den 31 mars 2023. 

Företagsakuten, där staten garanterar lån till företagare genom bankerna, upphör vid årsskiftet 20/21. 

Källor: Regeringen, Dagens Industri 

 

Skatter

Ägare till fåmansbolag: Kolla löneuttaget 

Alla de stödåtgärder som regeringen infört under pandemin kan få konsekvenser när man beräknar löneuttaget.  

Det finns många aspekter att ta hänsyn till när ägare till fåmansbolag ska beräkna årets löneuttagDe olika pandemistöden gör beräkningen svårare än vanligt. Och det är dags att sätta igång: För att få räkna löneunderlag för lågbeskattad utdelning 2021 krävs bland annat att rätt lön betalas ut före årsskiftet. 

Det handlar om att räkna ut det så kallade gränsbeloppet, alltså det belopp som beskattas som inkomst av kapital. Du kan välja mellan förenklingsregeln och huvudregeln. Förenklingsregeln innebär att gränsbeloppet för utdelning 2021 uppgår till 183 700 kronor, oavsett löneuttag. Huvudregeln baseras på företagets lönesumma. Det finns ett lönekrav som är det lägsta av 6 inkomstbasbelopp (400 800 kronor år 2020) + 5 procent av de totala lönerna i företaget eller 9,6 inkomstbasbelopp (641 280 kronor år 2020).  

Vid beräkningen ska man inte minska totala lönesumman med eventuella statliga bidrag, exempelvis stöd för korttidspermittering, som företaget har fått.  

Däremot har Tillväxtverket uttalat att vissa bonusutbetalningar och extra löneutbetalningar både till anställda och till ägare kan medföra att företagets rätt till stöd går förlorad.  

Källa: Tax MattersPwC. Länk till artikeln: https://blogg.pwc.se/taxmatters/loneuttag-2020-famansforetag 

 

Julgåvor

Tomten är generös i år 

Pandemiåret 2020 får arbetsgivare större möjligheter att ge sina anställda skattefria julklappar. I år kan man ge bort gåvor för 1450 kr. 

Julgåvor till anställda är skattefria om gåvans värde inte överstiger 450 kronor inklusive moms. Om värdet överstiger det gränsvärdet är hela beloppet skattepliktigt för mottagaren som inkomst av tjänst och arbetsgivaren måste betala sociala avgifter.  

Men - just i år kan arbetsgivare lämna både en julgåva och ytterligare en gåva skattefritt till sin personal. Det gäller gåvor för ett värde om upp till 1000 kr inklusive moms per anställd under perioden 1 juni till 31 december 2020. Om gåvans värde överstiger 1000 kronor blir mottagaren beskattad bara för den del som överstiger 1000 kronor.  

Förutsättningen är i båda fallen att gåvan ges till alla anställda eller i vart fall en större grupp av anställda. Om någon anställd skulle få en mer värdefull gåva kan det överskjutande värdet komma att ses som en skattepliktig inkomst av tjänst. 

Ingen av gåvorna får lämnas i form av pengar eller presentkort som kan lösas in mot pengar. 

Källa: PwC 

 

Guldklubban

Årets vinnare

Patrik Tigerschiöld och Karl-Eric Andersson fick årets Guldklubbor i klasserna noterat respektive onoterat bolag.  

Patrik Tigerschiöld fick priset för sitt arbete i investmentbolaget Bure Equity, där han dessutom är största ägare. Sedan han tillträdde som ordförande våren 2013 har Bures substansvärde ökat från cirka 30 till 230 kronor och aktiekursen från cirka 22 till 270 kronor. Patrik Tigerschiöld får priset för långsiktig ägarfilosofi, strukturerat styrelsearbete och mångfald i styrelsen.  

Karl-Eric Andersson är ordförande i halländska träindustriföretaget Derome, ett familjeföretag med många delägare. Under Karl-Eric Anderssons tid, sedan 2017, har företagets omsättning stigit med 1 miljard. Hans sätt att bedriva styrelsearbete präglas av hög kvalitet, där mycket tid läggs på strategiska frågor samt på beslut om investeringar.  

Läs mer om årets guldklubbevinnare i kommande nummer av Professionellt Styrelsearbete.  

 

Nationella partners: