Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Förening

Aktuellt november 2020


EU

Kraftsamling mot företagsfientligt förslag från EU 

EU-förslaget om skärpta regler för bolagsstyrning och styrelsers ansvar möter stark kritik från StyrelseAkademiens ordförande Svante Forsberg. Europas konkurrenskraft är hotad, anser han. 

Det förslag som lagts fram i EU bygger på en utredning gjord av revisionsfirman EY med titeln Study on directors’ duties and sustainable corporate governance. I utredningen listas en rad problem som författarna anser hindrar de europeiska företagens utveckling mot att bli mer klimatsmarta. 

Utredningen anser bland annat att dagens styrelser lyssnar för lite på bolagets andra intressenter än ägarna, att de inte arbetar tillräckligt långsiktigt, att de har svårt att identifiera hållbarhetsrisker, att de är fel sammansatta och att ledamöterna får för höga ersättningar. Samt att bolagens utdelningar är för höga. 

Allt detta bygger enligt många svenska bedömare på en stor okunskap i EU-kommissionen om näringslivets spelregler och hur dialogen med bolagens intressenter sker. Åtminstone när det gäller välutvecklade svenska företag. I dag blir ett företag inte långsiktigt framgångsrikt om det inte verkar i samklang med samhällets normer och värderingar. Det största förändringstrycket kommer från konsumenter och kunder men i allt större utsträckning också från andra delar av det omgivande samhället. Svensk bolagsstyrning måste därför kontinuerligt utvecklas för att företagen ska vara långsiktigt konkurrenskraftiga.  

–Det är främst i USA och delvis Storbritannien man kan se fantasiersättningar till styrelser. Utdelningar från svenska börsföretag går i huvudsak till våra framtida pensioner, återinvesteras i nya, innovativa företag eller satsas i teknisk utveckling och forskning, pengar som annars riskerar att bli kvar i befintliga bolagsstrukturer och förstena näringslivet. Och vi har en mycket lång tradition av att ha en öppen dialog med företagets viktigaste intressenter. Inte minst de svenska arbetstagarrepresentanterna i styrelserna bidrar sedan länge aktivt till företagens utveckling. 

Det säger Svante Forsberg, ordförande i StyrelseAkademien Sverige. Han är uppenbart oroad över vad förslaget kan få för konsekvenser om det blir verklighet – och den risken är stor, menar han. 


Ekonomi

Finanschefer osäkra på framtiden 

Svenska finanschefer är osäkra på den framtida utvecklingen, men inte helt och hållet pessimistiska.  

Två gånger om året genomför SEB och konsultjätten Deloitte en undersökning bland 100 svenska finanschefer. I höstens rapport visar finanscheferna en stor osäkerhet inför framtiden, främst med tanke på pandemin. Det gör att de fortsätter att fokusera på att skära i kostnaderna. 
 

Men de är inte nattsvarta i sin syn. Jämfört med den undersökning som genomfördes i våras, är det betydligt mindre pessimistiska. Drygt var tredje ser ljust på förutsättningar för affärsmöjligheterna framöver.  

Många tror också att företagsförvärven kommer att öka. En anledning kan vara att riskkapitalbolagen har mycket pengar och för dem är det gynnsamt att investera i osäkra tider. 

Sammantaget är detta ändå ingen ljus rapport. Bara en av tre finanschefer bedömer att deras företag är tillbaka på samma vinstnivå som före pandemin, och 60 procent tror att det dröjer till 2021 eller 2022 innan de har kommit tillbaka.

Läs rapporten här


Företagande

Trauma i barndomen ger styrka

Motgångar under uppväxten skapar starka entreprenörer, visar en ny bok som bygger på tester och intervjuer med sex kända företagare.  

Det är psykologen Britt Orstadius som har skrivit boken ”Hur man blir entreprenör” (Ekerlids Förlag). För att ta reda på vad som gör att vissa människor blir framgångsrika i sitt företagsbyggande, har hon djupintervjuat Monica Lindstedt (Metro, Hemfrid), Christina Wahlström (Mama Mia), Olof Stenhammar (OM), Robert af Jochnick (Oriflame), Lena Adler (Collector) och Daniel Mühlbach (Footway). Dessutom har hon testat dem enligt två olika psykologiska test.  

Det som framkommer är att det tycks vara svåra upplevelser i barndomen som skapar det driv som behövs för att bli framgångsrik i sitt entreprenörskap. Trauman kan leda till depressiva känslor, som hos dessa människor hålls de i schack genom stark aktivitet. Barndomens upplevelser har också lärt dem att ta sig igenom svårigheter och komma igen.  

De personer som intervjuats i boken uppges alla ha uppvisat en hög nivå av ”jag-styrka” – ett begrepp taget från Freud –och de har alla en stark moralisk kompass, vilket innebär att de är måna om att driva sin linje utan att skada andra.  

Källa: Dagens Industri 

 

Nationella partners: