Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Anna Malm Bernsten
Foto: Stefan Tell

Anna Malm Bernsten

  • Pågen, ledamot
  • Probi (noterat), ledamot
  • Moberg Pharma (noterat), ledamot
  • Cellavision, (noterat) ledamot
  • Björn Axén, ordförande
  • Medivir (noterat), ordförande
  • Biolamina, ledamot

 

 

Vem vill du se som MEDLEM I FOKUS?

Maila ditt förslag till stockholm@styrelseakademien.se

Medlem i fokus

Anna Malm Bernsten har lång erfarenhet, både från att vara medlem i StyrelseAkademien Stockholm och från aktivt styrelsearbete. Här delar hon med sig av sina bästa råd.

När hon gick StyrelseAkademiens högre styrelseutbildning för några år sedan hade Anna Malm Bernsten redan haft en rad uppdrag i tunga bolag. Men hon ville försäkra sig om att hennes kunskaper var uppdaterade och validerade.

- Dessutom ville jag skicka signalen om att jag hade de högsta professionella ambitionerna med mina uppdrag, säger hon.

Signalen togs emot och ledde bland annat till ett uppdrag i frisörföretaget Björn Axén, där hon är styrelseordförande i dag, utöver flera tunga uppdrag inom en rad branscher. Exempelvis är hon även ordförande i noterade läkemedelsbolaget Medivir samt ledamot i bland annat Cellavision, Probi, Moberg Pharma och brödföretaget Pågen.

- Häromdagen räknade jag ut att jag har mer än 60 ackumulerade styrelseår bakom mig, främst i noterade bolag. Inte illa med tanke på att jag bara är 57!

Från början är Anna Malm Bernsten civilingenjör i kemi men har arbetat en stor del av sitt liv med internationell marknadsföring och försäljning. Första styrelseuppdraget fick hon direkt av Gustaf Douglas i hans eget Fagerhult Belysning. Han hade sett Anna Malm Bernsten hålla presentationer för styrelsen i Assa Abloy, där hon ingick i koncernledningen.

 - Det här var 2003 och jag är innerligt tacksam för den lärorika tiden i Fagerhult. Under den tiden förvandlades företaget från  huvudsakligen svenskt till europeiskt genom en rad förvärv.

Det är just inom förvärv, varumärkesarbete, strategi och internationella affärer som Anna Malm Bernsten har sin styrka. Sen var det roligt att komma in på konsumentvaror och –tjänster som i Björn Axén och tidigare som ordförande i havremjölksföretaget Oatly, ett uppdrag som nu är avslutat.

 Med den långa erfarenhet hon har är det lätt för Anna Malm Bernsten att svara på frågan om vilka råd hon har för att få till ett värdeskapande styrelsearbete:

 - Först vill jag säga att jag tänker på mig själv som ledamot, inte som ordförande i första hand. Men oavsett vilken roll man har, måste vissa förutsättningar vara på plats för att man ska kunna bidra till arbetet, säger hon.

 De förutsättningarna är:
• En blandning av kompetenser och erfarenheter bland ledamöterna.
• Rätt klimat som främjar diskussioner och att alla kommer till tals.

 Det är egentligen bara den andra punkten som styrelsen och ordföranden rår över. Då är det viktigt att det finns tillräckligt med tid på mötena för de strategiska diskussionerna.

 - Ordföranden måste vara noga med hur agendan ser ut, så att rätt diskussion kommer upp vid rätt tidpunkt. Man måste också vara aktsam på att särskilja på vad som är ägarfrågor, styrelsefrågor och operativa frågor. Annars kan styrelsearbetet lätt haverera, säger hon.

När hon själv är ordförande brukar hon jobba nära vd för att få till detta. När materialet har gått ut till ledamöterna ringer hon upp dem en och en och försöker redan då fånga upp hur de har uppfattat materialet. Det kan finnas enkla frågor som hon besvarar direkt och får då bort dem från agendan. Andra frågor kan hon ta tillbaka till ledningen för att se till att de presenteras utförligare på mötet – just för att diskussionen ska hamna rätt.

- På det här viset får jag en överblick inför mötet, jag vet vilka synpunkter som kommer fram och vilka spörsmål folk bär på. Är några tystlåtna kan jag själv föra fram deras frågor, säger hon.

Generellt är Anna Malm Bernsten aktiv inom StyrelseAkademien Stockholm. Bland annat var hon moderator på ett frukostseminarium om advisory boards nyligen. Läs mer om det en artikel här intill. 

Text: Ingrid Kindahl

Nationella partners: