Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Cecilia Seddigh

Cecilia Seddigh

  • Styrelsekraft Alumni Stockholm, ledamot
  • Tundra Fonder, ledamot
  • Valberedningen Styrelseakademien Stockholm

 


Vem vill du se som MEDLEM I FOKUS?

Maila ditt förslag till stockholm@styrelseakademien.se

Månadens "Medlem i fokus"

Moderna styrelser behöver mångfald i flera betydelser. Vi måste införa meritokrati vid val av ledamöter, och komma bort från nepotism. Alla måste vara större än sig själva, det vill säga se bortom det egna jaget.

Det säger Cecilia Seddigh, som är aktiv i valberedningen för Styrelseakademien Stockholm. Liksom många andra ser hon nu intresset vakna för hur valberedningarna påverkar svenskt näringsliv.

- Titta bara på Swedbank-skandalen. Aldrig förr har aktieägare funderat över valberedningens omdöme när den föreslog ledamöter till styrelsen, säger hon.

Cecilia Seddigh har en lång karriär bakom sig inom finans och försäkring, bland annat i Skandia, och varenda erfarenhet kommer till sin rätt när hon nu håller på att styra den branschen in i framtiden. Tillsammans med tre partner – alla med lika stor branscherfarenhet som hon själv – har hon grundat företaget Nouxtec som utvecklar en digital plattform för pensionsrådgivning.

- Pensioner är den största välfärdsfrågan för 2000-talet. Alla människor har rätt att få korrekt rådgivning på rätt sätt. Bland annat behöver branschen en helt ny prissättningsmodell, säger hon.

Efter 30 år i yrkeslivet tycker Cecilia Seddigh nu att de operativa frågorna och styrelsefrågorna närmar sig varandra, i alla fall för henne själv. Hon tycker sig ha nått en brytpunkt där hon kan ta med sig kunnandet från det verksamhetsnära in i det strategiska tänkande som utmärker en bra styrelse.

- När man tar plats i en styrelse måste man veta vad man ska bidra med. I mitt fall handlar det mycket om digitalisering, internationalisering och kommersialisering, säger hon.

För närvarande har hon uppdrag i regeringsinitiativet Styrelsekraft samt fondbolaget Tundra som har fokus på investeringar i nya tillväxtekonomier. För två år sedan var hon styrelseordförande i konsultbolaget Uphigh, som verkar inom hållbarhetsrådgivning, och styrelseledamot i Sveriges Forum för Hållbara Investeringar, Swesif. Sedan dess har just dessa frågor blivit allt viktigare på styrelsernas agendor – eftersom de är så vitala för företagens affär.

- Det var genom det arbetet som jag fick kontakt med Christer Ridström och närmade mig Styrelseakademien. Det var spännande att gå utbildningarna och lära mig mer om styrelsearbete vid sidan om min verksamhet inom fintech och insurtech (som handlar om tekniska innovationer inom finans och försäkring). När man bygger eget bolag, som jag nu gör, är dessa frågor väldigt aktuella.

Uppdraget i Styrelseakademien Stockholms valberedning tar hon sig an med stor entusiasm. Nu handlar det om att hitta ledamöter som kan bidra till en uppgradering av den digitala kompetensen och få medlemsskaran att växa till.

- Vi ska vara proaktiva och se vilka som kan vara med och förverkliga visionen, säger hon.

Text: Ingrid Kindahl

Nationella partners: