Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Christer Nilsson 

Christer Nilsson, ny styrelseordförande i Stockholm

 

Vem vill du se som MEDLEM I FOKUS?

Maila ditt förslag till stockholm@styrelseakademien.se

Månadens "Medlem i fokus"

Det är med spänning som Christer Nilsson ser fram emot sitt ordförandeskap i StyrelseAkademiens största förening, Stockholm och Uppsala. Uppdraget innebär också att han blir ledamot i styrelsen för Sverigeorganisationen.

Som civilingenjör har han sin bakgrund främst inom industrin och riskkapitalbranschen, där han bland annat har ansvarat för investeringar i nordiska tillväxtbolag.

– Efter 20 år inom riskkapitalbranschen, bland annat med Londonbaserade 3i, vet jag en del om hur man jobbar med aktivt ägande och i styrelser. Jag har mött många ambitiösa familjeföretagare och entreprenörer, och vet även hur det är att jobba som minoritetsägare, säger han.

Sedan 2012 driver han ett eget konsultbolag, Vestadil, och har numera två stora uppdrag: Han är ledamot i det noterade Linköpingsbolaget Sectra, samt ordförande i dess revisionsutskott. Och så är han ledamot av Industrifonden, som är näringsdepartementets riskkapitalbolag.

– Sectra har haft en fantastisk tillväxtresa, och Industrifonden är spännande eftersom jag lärt mig mycket om investeringar i tidiga skeden av bolagens livscykel – venture capital.

Vad vill Christer Nilsson göra med ordförandeskapet i StyrelseAkademien Stockholm?

Här börjar han med att förklara vad han inte behöver göra:

– Normalt när man kommer in i en styrelse brukar arbetet handla om att skapa en struktur, få till ett aktivt styrelsearbete och ofta även fylla på ägarkapital. Men det är det ju inte tal om här. Föreningen har bra ekonomi, det är ordning och reda och allt är på plats.

I stället får han nu möjlighet att omedelbart blicka framåt och se vart föreningen ska ta vägen inom de närmaste tre åren.

– Att försöka förstå det är en lärandeprocess, svaren finns ju inte än. Men ett viktigt område handlar om hur vi ska ta vara på de möjligheter som digitaliseringen innebär. Hur den kan hjälpa oss att komma närmare medlemmarna och hålla utbildningar och event. Och parallellt bevara den nätverksbyggande organisationen. Vi kan inte bara mötas genom Zoom och Teams.

Christer Nilsson ser att det finns en stor samstämmighet inom StyrelseAkademien kring detta. Tongångarna är desamma inom Sverigeorganisationen.

– På Sverigenivå har vi en fantastisk organisation med föreningar i alla delar av landet. Nu gäller det att förstå hur vi ska bygga på den styrkan ytterligare. Även det är en lärandeprocess för mig, säger han.

Så här i coronatider har styrelserna blivit allt viktigare i alla typer av bolag och organisationer. En av de största uppgifterna är enligt Christer Nilsson att våga se bortom krisen och att ta vara på nya möjligheter och samtidigt bedöma vilka förändringar och anpassningar som behövs när den är över. För som Christer Nilsson säger:

– Det finns en tid även efter det här.

Nationella partners: