Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Jan Agri

 

Vem vill du se som MEDLEM I FOKUS?

Maila ditt förslag till stockholm@styrelseakademien.se

Medlem i fokus

Hållbarhetsarbete handlar inte bara om lagar och regler. Det kan också öppna för affärsmöjligheter. Därför bör styrelsen engagera sig i hur ledningen prioriterar och kommunicerar i dessa frågor, säger Jan Agri.

Efter många år som anställd inom verkstadsindustrin, bland annat ABB och Electrolux, har Jan Agri startat eget som konsult inom sitt expertområde: Affärsutveckling kopplat till hållbarhet och hållbarhetskommunikation. Hösten 2017 fick han kontakt med StyrelseAkademien Stockholm och beslöt att gå grundkursen Rätt fokus. Nu går vidare med ytterligare utbildningar. Det finns även planer på att han själv ska hålla i en ”Styrelseutblick” på temat affärsmässig hantering av hållbarhetsfrågor.

- StyrelseAkademien är ett oerhört intressant nätverk för att förstå hur näringslivets styrning fungerar och för att visa på hållbarhetsarbetets strategiska roll, säger han.

Det han har spanat hittills är att allt fler inser att hållbarhetsarbetet har lämna stadiet där det främst handlar om att följa lagar och regler.

- Nu börjar de flesta se att omställningen till ett mer hållbart företagande kan leda till stora affärsmöjligheter. Det är även viktigt att berätta för omgivningen hur ens företag arbetar riskhantering och möjligheterna att positivt bidra till samhällsutvecklingen, säger han.

Jan Agri är nyfiken på hur styrelseledamöter tänker kring hållbarhetsfrågorna och hur stort intresset är när det gäller ett möjlighetsorienterat synsätt. Han ser många paralleller till digitaliseringen, som ju också kräver ett förändrat beteende.

- Hållbarhetskraven gör att företagen måste förändra sig på många sätt. Det handlar om att formulera en framtidsvision och om hur man kommunicerar den kopplat till etik och i sin rekrytering. Och det är ju styrelsen som måste fatta de strategiska besluten och bestämma hur företaget ska utvecklas.

Liksom när det gäller digitaliseringen kan det vara svårt för styrelsen att veta hur den ska fokusera på hållbarhetsfrågorna. Här är Jan Agris tre tips:

• Styrelsen bör bilda sig en uppfattning om vilka som är de viktigaste hållbarhetsfrågorna för den egna verksamheten och för intressenterna, både när det gäller möjligheter och risker. Se till att ledningen gör en väsentlighetsanalys, och ta del av den, handlingsplanen och uppföljningen.

• Se till att företagsledningen tänker igenom hur den ska berätta om sitt hållbarhetsarbete i sin kommunikation och när den presenterar företaget i möten, marknadsföring och på webben. Gör det till ett positivt inslag i kommunikationen.

• Bortse inte från att det finns stora affärsmöjligheter i hållbarhetsutvecklingen, inte minst i kombination med digitaliseringen. Se till att ledningen identifierar dem och följ upp arbetet.

Text: Ingrid Kindahl

Nationella partners: