Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Kary Warnerman 

 

Vem vill du se som MEDLEM I FOKUS?

Maila ditt förslag till stockholm@styrelseakademien.se

Månadens "Medlem i fokus"

”Mycket tänkvärt i Rätt fokus”

Kary Warnerman har arbetat operativt som chef i både stora och mindre teknikföretag under många år. Nu är han affärsängel och vill gå in i styrelser där han investerar för att stötta verksamheterna. Därför har han nu har gått med i Styrelseakademien Stockholm och gått kursen Rätt fokus i styrelsearbete.

- Som operativt ansvarig har jag sett styrelser som har fungerat mer eller mindre bra. Så jag förstod att det krävs utbildning för att göra ett bra jobb, säger han.

Trots erfarenhet från styrelsearbete i till exempel dotterbolag, fick Kary Warnerman värdefull kunskap av att gå kursen. Exempelvis att det personliga ansvaret som styrelseledamot är så omfattande. En annan sak var vikten av att upprätta ett tydligt aktieägaravtal.

- Styrelsearbete i små företag och start-ups är ju något helt annat än i stora bolagsstyrelser. Man är beroende av ett fåtal nyckelpersoner och verksamheten kommer att ställas inför många utmaningar. Företaget kanske behöver gå ut med en nyemission, ägarna kan bli osams, någon ägare kan vilja dra sig ur eller bli allvarligt sjuk. Då är ett bra aktieägaravtal guld värt, för där har man angett vad som gäller, säger han.

Han uppskattar även att ha fått kunskap om hur man sätter samman en bra styrelse och planerar styrelsearbetet på ett strukturerat sätt. Det är tillämpbart på bolag som ska växa och behöver både stöd och struktur.

Hur företaget ska finansiera sig under tillväxtfaser är en fråga som intresserar Kary Warnerman. Och när nya finansiärer ska in, är ägarnas intentioner viktiga.

- Om man inte har gått igenom vad alla vill med sitt ägande riskerar ägarna att bli oeniga. Det är viktigt att man delar framtidsvisionen så att alla drar åt samma håll. Då är ett ägardirektiv bra för att göra det tydligt.

Kary Warnerman har sin bakgrund som chef inom företag som Ericsson och Tieto. Dessutom har han varit vd och styrelseordförande i mindre företag på senare år. Som investerare är han numera medlem i nätverk som Stockholms Affärsänglar och Keiretsu Forum. I det senare arbetar man systematiskt med att para ihop företag som söker finansiering med investerare.

- Keiretsu Forum vaskar fram företag och förbereder företrädarna för att presentera företaget för investerarna. Lite som Draknästet, fast på ett positivt sätt. Vi vill ge entrepenörerna en så bra chans som möjligt att hitta investerare och växa, säger Kary Warnerman. 

Hur får man då en styrelse att fungera bra? Enligt Kary Warnermans erfarenhet handlar det både om styrelsens sammansättning och hur man bedriver arbetet. Om ledamöterna kompletterar varandra kan de ge mer till bolaget. Ordföranden och ledamöterna måste vara aktiva och dela med sig av sitt kunnande. Ordföranden har dessutom en nyckelroll: Förbereda och leda mötena, se till att alla kommer till tals, att dagordningen hinner gås igenom på utsatt tid och att tydliga beslut fattas. 

- Styrelsen måste vara överens om hur arbetsordningen ska se ut och vilka ämnen som ska belysas under året så att den kan ge ledningen det stöd den behöver för att utvecklas väl. Dessutom måste man hantera formalia, men det får inte vara huvudsaken.

Kary Warnerman hoppas nu att han genom medlemskapet i Styrelseakademien ska fortsätta lära sig mer om styrelsearbete och att han ska kunna applicera lärdomarna i sitt dagliga arbete. Styrelseakademiens konferenser och aktiviteter ger möjlighet att träffa erfarna och kompetenta personer att utbyta erfarenheter med.

- Jag har alltid arbetat inom bolag som använder ny teknologi. Jag ser stora möjligheter med den fortsatta digitaliseringen, som kommer att accelerera till exempel genom artificiell intelligens och sakernas internet. Det möjliggör ännu mer spännande tjänster och lösningar framöver. Det är kul att vara med om en så stor förändring och stötta företag som ligger i framkant.

Text: Ingrid Kindahl

Nationella partners: