Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Gunther

Günther Mårder

 

Vem vill du se som MEDLEM I FOKUS?

Maila ditt förslag till stockholm@styrelseakademien.se

Månadens "Medlem i fokus"

Han är mest känd för att vara vd för Företagarna. Få vet att han även är ”byäldste” – trots att han är yngst – i styrelsen för StyrelseAkademien Stockholm sedan nio år. Han tycker att de båda uppdragen går hand i hand.  
- Världarna måste mötas. Företagarna hjälper entreprenörer, och StyrelseAkademien är den viktigaste spelaren när det gäller att hjälpa styrelser att möjliggöra entreprenörens intentioner, säger Günther Mårder 

Det finns ingen tvekan om att företag som anlitar externa ledamöter i styrelsen får bättre utveckling i sina företaget än sådana som inte gör det.
Minst en extern ledamot ger bättre ordning, högre värden och större fokus på vad som är viktigt 

En av de viktigaste aspekterna är att ägare som utser externa styrelseledamöter mer eller mindre automatiskt kommer att organisera bolaget så att det blir mindre beroende av entreprenören.
- Ingen vill arbeta i styrelsen för ett bolag där allt står och faller med en person, särskilt inte när entreprenören fortsätter arbeta trots stigande ålder utan att planera för att sälja.  

Externa ledamöter ägnar ofta stort engagemang åt att göra bolaget mer moget, stabilt och långsiktig bärkraftigt, menar Günther Mårder.
Varför är det då så få ägare som anlitar externa ledamöter? De har för gott självförtroende, helt enkelt.  
- Entreprenör tror att de är bättre än snittet, men det behöver inte vara sant. De tror inte de behöver någon hjälp. Andra är rädda för att släppa kontrollen – de startade ju eget för att få bestämma själva.  

Han är aktiv i StyrelseAkademien Stockholm, men mer som aktivitetsproducent än som medlem. Ofta ses Günther Mårder till exempel moderera seminarier. Det ger honom ett annat perspektiv på aktiviteterna, han tvingas gräva djupt i det område som ska behandlas och försöker leverera insiktsfulla reflektioner på debatterna.
- Det allra roligaste är event där det uppstår möten mellan entreprenörer och potentiella styrelseledamöter från StyrelseAkademien, säger han.  

Givetvis har Günther Mårder själv styrelseuppdrag. Han har flyttat över större delen av sitt privata sparande från börsen för att satsa på onoterade bolag, där han själv tar plats i styrelsen. För närvarande är det främst Lundqvist Trävaru i Piteå, som är ensamma om att digitalisera bygg och försäljning av trähus, samt Kunskapsgruppen som arbetar med chefsutbildning för personer som just tagit sina första steg i karriären.  
- De två styrelserna arbetar på mycket olika sätt. I det första är jag inte ordförande, men blir oftast utsedd till mötesordförande. I det andra arbetar styrelsen mer coachande än vad som är vanligt.  

Günther Mårder har många tankar kring operativt och strategiskt arbete. Han har hämtat mycket kunskap från när han själv som ung valdes in i Aktiespararnas styrelse och begick misstaget att blanda sig i det operativa. Det ledde till att han fick jobbet som vd, men avgick efter några år – just för att styrelsen fortfarande var för operativ.
- Problemet med det är att om det inte står helt klart vad som är vd:s uppgift, då kan styrelsen sedan inte ställa vd till svars för det som händer.  

Ett av hans viktigaste styrelsetips är därför att ordförande ”nästan undervisande” måste redovisa var gränsen går mellan styrelsens ansvar och vd:s, och väldigt uppmärksam på det under mötena och stoppa diskussioner som går åt fel håll. Ett annat tips är vara medveten om att ordförande egentligen har två roller: dels som styrelsearbetare, dels som coach till vd.  
- Och det gäller att skilja på rollerna. Jag vet själv hur värdefullt det är att som vd ha någon att vända sig till för att få råd.  

Det tredje tipset är att en ordförande snabbt måste se till att alla i styrelsen knyter sociala band till varandra.
- Då vågar alla släppa garden och prata fritt, våga säga vad de tänker. Om man gör trevliga saker tillsammans börjar man gilla varandra – då finns förutsättningar nå bra diskussioner inför beslut. 

Text: Ingrid Kindahl

 

Nationella partners: