Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

 patrik nordkvist

Patrik Nordkvist


Vem vill du se som MEDLEM I FOKUS?

Maila ditt förslag till stockholm@styrelseakademien.se

Månadens "Medlem i fokus"

Patrik Nordkvist är expert på försäljning. Han anser att det är viktigt att styrelseledamöter sätter sig in i hur deras företag får sina intäkter. Själv har Patrik Nordkvist grundat och driver företaget Försäljningschefen, där han hjälper sina kunder att skapa en mer förutsägbar försäljning. Med det menar han att han försöker få dem att blicka framåt och korrekt förutspå hur försäljningen kan tänkas utvecklas baserat på nuläge och trender.

– Det handlar dels om att träna och utbilda individer och grupper i försäljning – såväl professionella säljare som andra i företaget som behöver sälja. Dels hjälper jag till att designa, bygga och optimera försäljningsflöden, både för personlig och digital försäljning.

Patrik Nordkvist anser att försäljning i högre utsträckning än i dag borde komma upp på styrelsernas bord, även om det givetvis beror på hur stort bolaget är. Det är grundläggande att vara insatt i vad som genererar intäkter och förstå hur det arbetet fungerar i praktiken. Den styrelse som är insatt i försäljningsarbetet har stora möjligheter att tidigt se vilka möjligheter och problem som är kopplade till framtida intäkter. Patrik Nordkvists uppfattning är att ägare i mindre bolag också förväntar sig att styrelsen på olika sätt bidrar till affären genom sitt nätverk och sina kontakter, just eftersom försäljningen är så central.

– Förenklat kan man säga att när försäljningen fungerar, blir det enklare att lösa andra utmaningar bolaget. Och omvänt: om försäljningen inte fungerar kommer alla andra utmaningar i andra hand, säger han.

Själv är Patrik Nordkvist något av en veteran i Styrelseakademien, han gick med för cirka tio år sedan. Då med målet att få mer kunskap om styrelsearbete och bygga upp ett nätverk för att få ett första styrelseuppdrag. I början var han mycket aktiv och deltog i de flesta event. Numera väljer han ut specifika event som intresserar hon särskilt eller har behov av just då. Och han läser alltid nyhetsbreven, som ger honom en snabb påminnelse om saker att tänka på i styrelsearbetet.

 – Medlemskapet har gett mig mycket konkret kunskap, vilket var viktigt för mig från start, när jag inte hade så mycket erfarenhet av styrelsearbete. Men det jag har haft ännu mer nytta av är kringsnacket. Det är värdefullt att få höra andra berätta om hur det är i olika styrelser, vilka problem som uppstått och hur de har hanterats. Sådan kunskap kan man annars bara skaffa sig genom lång praktisk erfarenhet.

I dag har Patrik Nordkvist två styrelseuppdrag: Ordförande i HR-konsulten PeopleProvide och förste vice ordförande i Sinf, arbetsgivarorganisationen för små och medelstora tjänste- och industriföretag. På sikt är han intresserad av fler uppdrag.

 – Jag läser därför alltid utskicken med sökningar till styrelser för att se vad det finns för behov, säger han.

Styrelseakademien har som mål att alla företag i Sverige ska ha minst en extern styrelseledamot. Men många ägare till dessa företag är tveksamma. Patrik Nordkvist känner igen det, och han tror också att han förstår varför, åtminstone när det gäller en extern ordförande:

– Många förstår inte värdet av en extern ordförande. Ägarevet inte vad de kan förvänta sig och därför kan de inte ställa rätt krav på den de väljer. Sedan tror jag många stött på externa ordförande som lägger allt fokus på det formella. För en extern ordförande i mindre bolag tror jag det är viktigt att skapa en bra balans mellan alla måsten i styrelsearbetet och aktivt bidra till att skapa tillväxt och lönsamhet.

Text: Ingrid Kindahl Foto: Kristian Pohl

Nationella partners: