Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Jakob Soderbaum

Jakob Söderbaum 

Förening

Vem vill du se som Medlem i Fokus?


Maila ditt förslag till stockholm@styrelseakademien.se

Stöttande styrelse allt viktigare för vd

Pressen på vd ökar snabbt. Då blir det viktigare med en understödjande och coachande styrelse. Det säger Jakob Söderbaum, ny medlem i StyrelseAkademien Stockholm.

Jakob Söderbaum har lång erfarenhet som vd, affärsområdeschef och säljchef i branscherna medier, online och fintech. Efter två år som fristående konsult vill han nu både ha ett nytt vd-jobb och fler styrelseuppdrag. Därav engagemanget i StyrelseAkademien.

– I dag har jag varit på mitt första frukostmöte om cybersäkerhet, det var mycket intressant och givande! säger han.

Med flera vd-poster under sin karriär har han varit föredragande på många styrelsemöten. Det gör att han har blivit engagerad i samspelet mellan vd och styrelse.

– Pressen på vd ökar för varje år. Numera står hen ganska ensam med mycket jobb som man måste göra själv. Det finns allt mindre service runt omkring. Styrelsen får då en ännu viktigare roll i att stötta och coacha. Jag tycker mig se att styrelserna också blir mer och mer aktiva, utan att för den skull bli operativa. Det är bra, men det ställer högre krav på ledamöternas kompetens.

En styrelse behöver några ledamöter som själva har eller har haft vd-jobb, annars blir det svårt att sätta sig in i vd:s situation och utmaningar och interaktionen med övriga organisationen, menar han.

– Jag tror också att mångfald är en förutsättning för styrelsens och företagets utveckling. Så alla behöver naturligtvis inte ha varit vd, många olika slags kompetens behövs. Allt efter var företaget befinner sig och vart det är på väg.

Själv är han bara 46 år gammal, men har redan engagerat sig som mentor åt yngre entreprenörer och chefer.

– Jag tycker det är roligt att se unga människor utvecklas inom företagandet. Samtidigt har jag ju mycket kvar att ge, både operativt och som styrelseledamot. Jag har alltid jobbat brett med strategifrågor och organisationsutveckling och jag har stor förståelse för vd:s roll, säger han.

Närmast kommer Jakob Söderbaum att nogsamt gå igenom StyrelseAkademiens utbud av kurser och utbildningar. Det är viktigt att ha en plattform att stå på när man antar nya uppdrag, anser han.

– Mycket kanske man känner igen, men det är skönt att få en genomgång, särskilt när det gäller regelefterlevnad och agerande vid krissituationer. Det gäller ju att man känner sig komfortabel i styrelserummet, säger han.

Nationella partners: