Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Lennart Almstedt

Lennart Almstedt 

  • Ordförande Nordic China Healthcare Solutions AB och Almstedt & Partners AB
  • Har även drivit utbildningar inom strategi, affärsplanering, innovation och internationalisering för styrelsemedlemmar och affärsänglar.
  • Tidigare varit ordförande i Predect AB och Predect i Stockholm AB samt styrelsemedlem i More Partners AB, Success Sharing Partners AB, X-It venture, Ekonomi-Interiör i Stockholm AB, Netfurn AB, Fortissimo Invest AB
  • Styrelsemedlem i Skärvarp Management & Consulting AB och Facesso AB
  • Bor i Spånga
  • Länk till LinkedIn-profil

 

Vem vill du se som MEDLEM I FOKUS?

Maila ditt förslag till stockholm@styrelseakademien.se

Bolag behöver aktiva styrelser

Nu måste styrelsearbetet ta nästa steg i utvecklingen. Snabbväxande bolag behöver aktiva styrelser som driver företaget och bidrar till framgång. Det säger Lennart Almstedt, som arbetar heltid med bolagsutveckling i olika roller.

Sverige är inte framstående när det gäller att få fram snabbväxande bolag, konstaterar Lennart Almstedt. Han är färgad av sin verksamhet inom företag som har hög ambition att växa internationellt. Sådana ställer helt andra krav på sin styrelse, menar han.

- Utvecklingen hittills har varit att professionalisera styrelsearbetet och få formalia och ansvaret på plats. Det har varit en strålande utveckling. Men nu är det dags att ta nästa steg, säger han.

Med det menas att lämna tanken att styrelsen enbart ska dyka upp på styrelsemöten och få all information från ledningen. Enligt Lennart Almstedt måste styrelsen nu ta betydligt mer aktiv del i verksamheten.

- Nu måste man in och jobba. Ett värdeskapande styrelsearbete kräver att ledamöterna vet allt om verksamheten, är med på kundmöten och presentationer, träffar utländska motparter och har en mentorroll. När det kommer kineser till företaget duger det inte att säga att ”vi kan inte fatta beslut, för vi har styrelsemöte om nio veckor”. Vi måste sluta tänka i sex eller sju styrelsemöten om året.

Lennart Almstedt är helt med på att styrelseledamöter måste ha grundläggande utbildning – men hans poäng är att ledamöternas kunskap om basfakta inte skapar någon framgång för företaget. Då måste ett mycket större engagemang till.

- Man brukar säga att vd har ett informationsövertag över styrelsen. Men när det gäller strategin framåt är det styrelsen som ska ha övertaget, säger han.

En tanke som Lennart Almstedt för fram är att segmentera styrelsearbetet, så att det passar olika typer av bolag. Då menar han en styrelse för till exempel ett högteknologiskt företag med höga tillväxtambitioner på marknader som USA, Kina, Indien och Europa. Då är kravbilden en annan än ett bolag eller en organisation som jobbar på en lokal marknad, till exempel Sverige och Norge, som är nöjd med en tillväxt om 5–10 procent per år.

En annan idé – och ett tips till ägare – är att halvera styrelsen och fördubbla arvodet samt addera uppsidor när framgång uppnås efter en tid. Syftet är att få tillgång till en styrelse som lägger ner mycket mer tid på företagets tillväxt.

Lennart Almstedt har varit medlem i StyrelseAkademien sedan 90-talet och har sett den stora nytta som professionaliseringen har gjort. I dag är han verksam i en rad bolag, främst Essence International, som är en verksamhet med affärspartners som aktivt hjälper snabbväxande företag att expandera internationellt.

Han utvecklade sina tankar om det moderna styrelsearbetet som värd för StyrelseAkademien Stockholms Styrelseutblick i slutet av maj, i ett anförande kallat ”Riv våningsplanen – vikten av en närvarande styrelse i bolag med stora ambitioner”.

Text: Ingrid Kindahl

Nationella partners: