Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Yngve Kihlström

Yngve Kihlström

Viktigaste nuvarande uppdrag:

  • Silviahemmet, ledamot. Ideellt.
  • Inagården, behandlingshem för vuxna med komplexa beteendestörningar, ordförande.
  • Lars Svensson Holding, ordförande. Stor familjekoncern inom bland annat bygg- och anläggning.
  • Märsta Förenade Åkeriföretag, åkericentral, ledamot.
  • Bestor Consulting, management consulting, ordförande.

 

 


Vem vill du se som MEDLEM I FOKUS?

Maila ditt förslag till stockholm@styrelseakademien.se

Månadens "Medlem i fokus"

Synen på jurister i styrelser tycks ha ändrats de senaste 20 åren. Från att i vissa sammanhang ha varit en yrkesgrupp som helst ska hållas borta, uppskattas nu deras bredd och erfarenhet. Det tycker sig i alla fall advokaten Yngve Kihlström i Uppsala ha märkt.

Yngve Kihlström är till vardags anställd på Ahlford Advokatbyrå i Uppsala och medlem i Styrelseakademien Stockholm, där Uppsala ingår. I 20 års tid har han haft en rad styrelseuppdrag, vissa genom jobbet som affärsjurist och andra på ”vanliga” meriter.

- Numera uppskattas mina erfarenheter som affärsjurist, man vill åt dem. Det är värdefullt att ha det legala perspektivet och vår speciella metod att hantera problem och möjligheter. Vi har förmånen av att ha sett mycket och samlat på oss erfarenheter av olika slag, säger han.

Vissa verksamheter kan ha större behov av juridisk kompetens än andra. Yngve Kihlström nämner dels företag som verkar i en utpräglat regulatorisk miljö, som finansiella företag (där han själv för närvarande inte har några uppdrag), dels stiftelser, där det rättsliga regelverket är relativt outvecklat och frågorna därför kan bli särskilt knepiga. Han har själv ett par sådana uppdrag.

- Jag har svårt att säga vilket som är mitt roligaste uppdrag, men jag gillar frågan. Man måste nämligen vara intresserad och engagerad för att göra ett bra jobb. Om jag ändå ska nämna ett av flera roliga och spännande uppdrag, kanske det är att vara ledamot i Silviahemmet, säger Yngve Kihlström.

Silviahemmet är en stiftelse och syftet är att utbilda inom demenssjukdom och sprida kunskap till olika grupper i samhället. Ordförande är drottning Silvia själv, och arbetet som ledamot är helt ideellt.

- Styrelsen är väl sammansatt och alla är engagerade och jag är väldigt ödmjuk inför den samlade kompetens som finns där.

Bakgrunden som advokat gör att Yngve Kihlström får vitt skilda uppdrag. Förutom ett par ideella uppdrag är han även ordförande i familjeföretaget Lars Svensson Holding, en stor koncern med bland annat ett stort företag inom bygg- och anläggning. Här gäller det att som ordförande kunna balansera de olika frågor som rör ägande och styrning, och det operativa i ett företag med en klassisk familjetradition. Lars Svensson är ensam ägare, och som motpol nämner Yngve Kihlström uppdraget som ledamot i Märsta Förenade Åkeriföretag, som har ett 70-tal ägare.

- Det viktiga för en styrelse är att förstå och ha tydligast möjliga bild av vad ägaren eller ägarna vill. Det kan ske till exempel genom ägardirektiv i någon form eller i dialog mellan ordförande och ägare, men styrelsen måste ha koll på detta. I någon substantiell mening gäller detta även om det finns 70 ägare eller ett bolag med ännu mer spritt ägande.

När Yngve Kihlström verkar som ordförande ser han det som en av sina viktigaste uppgifter att främja en konstruktiv och öppen dialog i styrelsen och få ledamöterna att komma till sin rätt. På det sättet får man fram vars och ens fulla kapacitet och kompetens. Det här kräver engagemang och en hel del människokännedom och känsla för kemi mellan människor.

- En annan viktig sak är förberedelser. Det händer knappt längre att någon kommer oförberedd till mötena. Mötet föregås av förberedande samtal mellan vd och ordförande, och alla ledamöterna ges möjlighet att förbereda sig på bästa sätt.

En viktig aspekt är också vikten av att mötena hålls på rätt sätt, så att inte tiden slösas på irrelevanta frågor eller onödiga detaljer.

- På så sätt är jag ju något av en ordningsman som ordförande, säger han.

Yngve Kihlströms råd för ett bra styrelsearbete:
• Fokusera på engagemang – ditt eget och andras.
• Tänk på att det viktigaste är att få relationerna att fungera – då kommer klokskap och kreativitet.
• Välj uppdrag efter dina egna värderingar. De måste stämma med verksamhet och människor.

Text: Ingrid Kindahl

Nationella partners: