Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

DATUM
Onsdag den 24 november 2021 kl. 13.00-17.00

PLATS
Online. 

FÖR VEM?
Du som ägare, styrelseledamot eller VD, eller på annat sätt har en relation till styrelsearbetet kommer att ha stor nytta av utbildningen.

KOSTNAD
3 900 kr (exkl moms), Medlemspris 2 900 kr (exkl moms).

ANMÄL DIG HÄR

KONTAKT
Utbildningsansvarig, 
camilla.akerhielm@styrelseakademien.se, 08-400 250 10 

Förening


Ny fördjupningskurs: ESG - från ett styrelseperspektiv

Omvärldens krav på fullständig och transparent information om konsekvenser av företagets verksamhet kräver att affärsmodell, strategi och riskhantering beaktar en helhet av bolagets påverkan på samhälle, människor och miljö samt hur exempelvis klimatförändringarna påverkar bolagets verksamhet och värdekedja.

Den affär som bedrivs måste också rapporteras enligt nya regulatoriska krav, hur tillser styrelsen både affärsstrategi och compliance?

Förvaltare har börjat prissätta företags klimatavtryck, långivare ger rabatter till bolag med “gröna” verksamheter, medarbetare väljer arbetsgivare som gör ett gott socialt avtryck och kunder köper varor och tjänster från företag som är transparenta med sina externaliteter.

I den här fördjupningskursen diskuteras hur man transformerar sin affär och strategi i en snabbt föränderlig värld där ESG-faktorerna (Environmental, Social, Governance) integreras i värdekedjan hos ett företag.

Innehåll

Introduktion

  • Värdekedja, affärsmodell och påverkan/konsekvenser
  • Externa faktorer som påverkar verksamheten
  • Megatrender
  • Politiska beslut och regelverk

Nyckelkomponenter

  • Identifiering av risker, möjligheter, regelverk, fokusområden etc.
  • Styrning och integrering
  • Mätning och rapportering (inkl. resan finansiell rapportering kontra hållbarhetsrapportering)
  • Påverkan affärsstrategi
  • Transformation av verksamheten
  • Rapportering, kommunikation och compliance

 

Efter avslutad kurs kommer du att ha en ökad förståelse för hur ditt företag påverkas av externa faktorer såsom exempelvis klimatförändringarna och tryck från investerare, samt en helhetsbild av hur ni kan bemöta dessa faktorer, arbeta med den påverkan som er verksamhet har på omvärlden och visa det i rapportering till intressenter.

Du får en inblick i vad de nya regelverken innebär för ditt företags rapportering och organisation samt vad det kan innebära för affärsmodell och strategi.

Nationella partners: