Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Förening

Dalecarlia Growth och StyrelseAkademien Dalarna inleder ett samarbete  - Dalecarlia Growth Investerarnätverk bildas

Dalecarlia Growth AB startade 2016. Ett behov av tillförsel av privat och kompetent investerarkapital hade identifierats. 19 framgångsrika entreprenörer från Dalarna gick ihop och bildade ett bolag för att investera i regionala företag. Alla delägare i Dalecarlia Growth AB har en genuin koppling till och intresse för utvecklingen av Dalarnas näringsliv. Detta har blivit ett intressant, viktigt och mycket uppskattat arbete. Det har investerats kapital både för tillväxt och för generationsskiften. Dalecarlia Growths investerare deltar också aktivt i att utveckla de bolag man investerat i. Vad som tydligt har visat sig är att det finns fler som vill vara med och investera, och att det finns många fler intressanta bolag att investera i. Behovet att gå vidare är uppenbart. Nästa steg i utvecklingen blir att skapa ett investerarnätverk – Dalecarlia Growth Investerarnätverk. Syftet med Dalecarlia Growth Investerarnätverk är att attrahera fler investerare och att hjälpa fler bolag i deras tillväxt, behov av utvecklingskapital, generationsskiften m m. Allt för att göras Dalarnas näringsliv framgångsrikt och ännu mer intressant. 

Syftet med nätverket är att:

  • Skapa en arena/miljö där investerare kan mötas och bidra till utvecklingen av näringslivet i Dalarna och träffa företag som har behov av kapital
  • Erbjuda företag som är i behov av investeringskapital tillfällen där man kan presentera sina idéer och behov av kapital, så kallade auditions
  • Delta i och genomföra generationsskiften där det kan finnas behov av kapitalförsörjning, management- och ledningsstöd eller legalt material för att hantera ett ägarbyte
  • Samverka med andra regionala organisationer som har ett intresse i att utveckla näringslivet i Dalarna
  • Ta till vara de erfarenheter som framkommit i det arbete och de investeringar som Dalecarlia Growth AB och det intellektuella kapital som utvecklats inom Dalecarlia Growth AB.
  • Vidareutveckla varumärket Dalecarlia Growth och använda det för att medverka i utvecklingen av näringslivet i Dalarna. 

Medlemmar i nätverket kan vara fysiska eller juridiska personer. Medlemmarna behöver inte vara lokaliserade i Dalarna men investeringar och samverkan ska ske med företag lokaliserade i eller med nära anknytning till Dalarna. 

Dalecarlia Growth och StyrelseAkademien Dalarna inleder ett samarbete för att utveckla, bygga upp och marknadsföra detta investerarnätverk. Under de gångna åren har Dalecarlia Growth och 

StyrelseAkademien Dalarna blivit etablerade varumärken med god respons inom näringsliv, banker, det offentliga och intresseorganisationer i Dalarna. 

En första audition är planerad i april i år. 

Christer Löfås - Ordförande Dalecarlia Growth AB och Dalecarlia Growth Investerarnätverk -berättar att då Dalecarlia Growth Investerarnätverk (DGI) är en ideell förening är syftet inte att föreningen själv ska skapa avkastning på investerat kapital eller bygga upp vinster. Syftet med investerarnätverket är att ge en möjligheter för nätverkets medlemmar att erbjuda sitt kapital, erfarenhet och kompetens till företag som är i behov av kapital och andra former av stöd att utveckla sin verksamhet.  

Genom den arena som investerarnätverket, genom bl a auditions och seminarier, skapar kommer Dalarnas näringsliv ges en möjlighet att presentera sina planer och behov för fortsatt utveckling och att hitta samarbetspartners.    

Nätverkets medlemmar har inledningsvis en bred spridning inom olika verksamhetsområden, allt från teknik på detaljnivå via marknadsföring och försäljning till ledning och management och kapitalanskaffning. Efterhand som nätverket utvecklas och utökas kommer detta att ytterligare fördjupas och mer kompetenser tillkommer, avslutar Christer Löfås. 

- Ett välkommet initiativ som kommer att gynna näringslivet i Dalarna på flera olika sätt, säger Sture Ericsson ordförande i StyrelseAkademien Dalarna. Genom samarbetet kan vi uppnå synergieffekter som gynnar alla parter och kan bidra till att företag i Dalarna får tillgång till både kapital och kompetens. För företag i tillväxtfas eller i generationsskifte är tillgång till kapital ofta en förutsättning och genom samarbetet kommer även StyrelseAkademiens samlade kompetens att kunna kopplas till kapitalet. Att nyttja en styrelses fulla potential är något som generellt behöver bli bättre och detta initiativ kan bidra till att lyfta vikten av arbetet som sker i bolagens styrelser, avslutar Sture Ericsson.

Mer information
www.dalecarliagrowth.se

Christer Löfås 
Ordförande Dalecarlia Growth AB och Dalecarlia Growth Investerarnätverk
070 – 594 34 61
christer.lofas@dalecarliagrowth.se

Sture Ericsson
Ordförande StyrelseAkademien Dalarna
070 – 826 28 77
sture.ericsson@styrelseakademien.se

Jan Paju
Verksamhetsledare StyrelseAkademien Dalarna
0709 – 12 12 30
jan.paju@styrelseakademien.se

Nationella partners: