Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

FÖRSLAG TILL GULDKLUBBAN

FÖRESLÅ KANDIDAT HÄR

Förening

VI VILL HA FÖRSLAG!


Vem vill du föreslå till Guldklubban 2021? Jag har det spännande uppdraget att leda juryarbetet för nomineringarna från Dalarna, tillsammans med SEB Dalarna. Men för att göra ett riktigt bra arbete behöver vi dina förslag. Vi söker personer som gör ett förtjänstfullt arbete som ordförande i ett bolag med säte i Dalarna, ett arbete värt att uppmärksammas.

Vem som helst kan föreslå en kandidat att nominera till Guldklubban. Det kan vara ledamöter i styrelsen, bolagets vd, ägare eller andra personer som känner till den aktuella styrelsen och hur ordföranden bidragit till en positiv utveckling i bolaget. Och kom i håg att det kan handla om framgång både utifrån "mjuka" och "hårda" värden.

Känner du till någon som är styrelseordförande i ett bolag med säte i Dalarna och som du tycker är ett riktigt gott föredöme i sin roll? Välkommen att föreslå din kandidat senast den 15 juni. FÖRESLÅ KANDIDAT HÄR.

Vill du bara skriva lite så räcker det med att du skickar namn på personen du föreslår samt vilket bolag hen är ordförande i.

För att kvalificeras till utmärkelsen krävs följande:

  1. Bolagen är ett svenskt aktiebolag, bankaktiebolag eller en ekonomisk förening.
  2. Kandidaten har varit ordförande för bolaget i minst tre år.
  3. Bolagets styrelse har minst fyra bolagsstämmovalda ledamöter, varav minst en har sin huvudskliga verksamhet utanför bolaget och är fristående från bolagets större ägare.
  4. Kandidaten är inte också bolagets verkställande direktör
  5. I klassen noterade bolag är bolagets aktier upptagna till handel på en svensk reglerad marknad, dvs. Nasdaq eller NGM.
Juryns arbete handlar om att utvärdera de inskickade förslagen för att vaska fram den eller de kandidater som blir regionens nominering till den nationella Guldklubban. I samband med Stora Styrelsedagen den 23 november presenterar vi vår nominering till Guldklubban 2021..

Dalarnas nominerade till Guldklubban 2020 var Gunnar Eriksson ordförande Bjursås Sparbank.
I Dalarna är det SEB och StyrelseAkademien Dalarna som ansvarar för nomineringen.

Hur gick det för Gunnar i finalen? 
Den 30 november delade Deloitte och StyrelseAkademien ut Guldklubban, en årlig utmärkelse för förtjänstfullt ordförandeskap. I år hölls evenemanget virtuellt under en webbsändning från Grand Hôtel i Stockholm.
Länk till fjolårets prisutdelning på Grand Hôtel i Stockholm.

Jag ser fram emot många bra förslag!


Jan Paju
Verksamhetsledare StyrelseAkademien Dalarna

0709 -12 12 30
jan.paju@styrelseakademien.seGuldklubban

 

Nationella partners: