Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Mångfaldspriset i Dalarna

Mångfaldspriset Dalarna delas ut av StyrelseAkademien Dalarna, Nordea, Mellansvenska Handelskammaren och Almi GävleDala. 

Allmänt om priset
Mångfaldspriset har instiftats för att delas ut till förebilder som förutom att ge erkännande kan inspirera andra att utveckla sitt mångfaldsarbete. Det är därför viktigt att många kan relatera till pristagaren och ta intryck för hur man själv kan utvecklas.

Genom att premiera företag och organisationer som på en strategisk nivå har med mångfaldsperspektivet som en självklar fördel är vår förhoppning att vi ska kunna inspirera fler inom näringslivet att göra detsamma.

Sammanfattningsvis har alltså priset till syfte att stimulera ökat mångfaldsperspektiv i styrning och ledning av företag och organisationer för att ge riktig nytta och därigenom bidra till utvecklingen av regionen. Ansatsen är att lyfta fram goda exempel och därigenom inspirera andra.

Kriterier för att kunna vinna
Vi söker kandidater som genom arbete i styrelser och/eller företagsledningar på ett aktivt, strategiskt och synligt sätt ser till att mångfaldsfrågor blir en naturlig del av verksamheten och där man drar nytta av mångfald för att nå sina mål. Arbetet ska genomsyra hela organisationen.

Vilka kan vinna
För att vinna Mångfaldspriset Dalarna skall det vara ett affärsdrivet företag eller annan verksamhet som har använt mångfaldsarbete som ett sätt att bli bättre, mer lönsamt eller skapat en bättre arbetsplats. Offentligt finansierade projekt eller verksamheter som har mångfaldsarbete som sitt uppdrag kan inte få priset.

När juryn för Mångfaldspriset Dalarna bedömer de nominerade kandidaterna så behöver de information kring mångfaldsarbetet. Gärna i ett bredare perspektiv (kön, etnicitet, ålder, social bakgrund, utbildningsbakgrund etc) och om arbetet med mångfald leder till att verksamheten blir bättre, mer framgångsrik, mer lönsam etc. 

Nominerigen till Mångfaldspriset Dalarna 2021
Nomineringen startar 1/7. Skicka förslagen med någon enkel motivering till jan.paju@styrelseakademien.se. Kontakta även Jan ifall det finns frågor/funderingar kring priset.  Sista dagen för nominering är den 24 oktober 2021.

Jury 2021

Jessica Öhlund, IKEA, Ordf

Ida Eklund, Almi, Sekr          

Sture Ericsson, StyrelseAkademien Dalarna                                                                     

Anna Rosengren, Almi                                                       

Erika Haanaes, Normsmart                                       

Thomas Nielsen, Hotell Fridhemsgatan i Mora                                                                  

Faisa Abdi, QC Renewable Energy                                                                                  

Stina Snitt, Mellansvenska Handelskammaren                      

Marcus Larsson, Företagarna                                      

Tomas Ahlbäck, Nordea                                                 

Valbona Shala, FEEN

Utdelning av 2021 års pris
Utdelningen av Mångfaldspriset Dalarna 2021 sker på Stora Styrelsedagen i Falun 23 november 2021, LÄS MER OCH ANMÄL DIG HÄR

Vinnare 2020
Vinnare av Mångfaldspriset Dalarna 2020 är Säters snickerifabrik med VD Malin Hedlund.

Se intervju med Malin:

              

Nationella partners: