Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Anmälan:

Tid: 2019-11-01

Plats: Hotel Tylösand.

På programmet: 

17.30 Galan öppnas med champagne i Hall of Fame.

18.30 Dörrarna öppnas till kongresshallen.

19.00 Den nya galan invigs av alla gäster. Tal av Jonas Bergman, Kommunstyrelsens ordförande.

Galamiddag med utdelning av näringslivets 12 priser
med underhållning av musiker och lokala gästartister.


21.30 Dessert och pianobar i Restaurangen.
22.00 Dans och tunggung på Leifs Lounge med DJ till långt in på småtimmarna.

Pris: 990:- + moms inkl galamiddag och underhållning. 

Välkommen!

Biljetter och anmälan här.

 

Förening

1/11: NäringslivsGala i Halmstad med Årets Styrelse 2019.

Ny NäringslivsGala - Nya möjligheter!

Den 1 november är det åter dags att uppmärksamma vårt lokala näringsliv! Näringslivsgalan har fått nytt liv. Vi hoppas du vill vara en del av detta. Efter 15 år har Halmstads kommun beslutat att dra sig ur arrangörsrollen och den ideella Föreningen Näringslivsgalan i Halmstad har tagit upp stafettpinnen för att driva och utveckla galan vidare med lokalt fokus. Föreningen drivs ideellt utan andra intressen än att uppmärksamma, premiera och inspirera det lokala näringslivet. Hoppas vi ses!

 

Ordförandeklubba 

 

Liten bakgrund till priset "Årets Styrelse".

Årets Styrelse i Halmstad kommun syftar till att visa upp goda exempel på hur man kan arbeta aktivt med sitt styrelsearbete för att säkra företagets framtid och skapa hållbar tillväxt, både för det egna företaget men också för ett växande Halmstad.

  • Skall vara ett aktiebolag
  • Skall ha säte i Halmstad
  • Skall ha minst en extern ledamot och/eller ordförande
  • Skall ha ägare som sett till att företaget har en aktiv fritt arbetande styrelse
  • Styrelsen skall uppvisa för företaget avgörande insatser som under de senaste 2-3 åren gjort verklig skillnad. Både sanering och tillväxt är meriterande, liksom andra åtgärder som stärkt bolaget, t ex organisationsförändringar och strukturåtgärder
  • Styrelsens kvalitet och utmärkande drag såsom att styrelsearbetet är väl organiserat med bl a tydliga instruktioner som hålls fortlöpande uppdaterade. Styrelsen ägnar sin tid åt rätt frågor, mötena är väl förberedda och genomförs på ett effektivt och väldokumenterat sätt.
  • Styrelsens arbete utvärderas och följs upp.

Juryn består av StyrelseAkademien Hallands styrelse per 2019

Forskning av Per Strömberg, professor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm har forskat i vilka aspekter skiljer ut aktiva från passiva styrelser. Det är storlek, ägandet och kriser.  När ett företag passerar kaffebordsstorleken, 10-20 anställda, ger det effekt på styrelsearbetet. Nästa gräns går vid 30-50 anställda, då krävs nya forum för ansvar. Om ägarna är involverade i arbetet och kräver insyn för det med sig en aktiv styrelse. Aktivitet krävs också när det händer saker kring bolaget, t ex att företaget får problem med lån eller dylikt.

Hur ser det då ut bland bolagen? Hälften av de små bolagen har ingen eller låg styrelseaktivitet medan resterande hälft har en aktiv styrelse. För de medelstora bolagen gäller att hälften får råd och stöd av en styrelse medan ytterligare 50 procent använder styrelsen som både bollplank och kravställare.

Det är också konstaterat att företagsägare som tidigt tillför extern kompetens för styrning, ledning och utveckling av sina företag snabbare når tillväxt och bestående livskraft på marknaden. Tyvärr är det, som sagt, alltför få bolag som har ett aktivt och strukturerat styrelsearbete där extern kompetens tillförs. 

Halmstads, och Sveriges, välstånd är beroende av framgångsrika och konkurrenskraftiga företag. Styrelsens roll i företagen har kommit att bli allt mer betydelsefull.  Därför vill vi med detta pris skapa uppmärksamhet på och inspirera andra företag och ägare att utveckla sitt företag tillsammans med en aktiv styrelse. 

 

Nationella partners: