Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Den här serien syftar till att inspirera företag, ägare och företagsledare att komma igång med eller att utveckla sitt styrelsearbete.

Här kommer du att få tips och erfarenheter från andra företagare som lyckats, men också ta del av misstag som du skall slippa göra om. Du kommer också att delges en mängd verktyg för att komma vidare på ett bra sätt.

Seminariet genomförs online kl 16.00-17.00, dvs strax  före stängning. Allt för att du skall få tid till den fritid du är värd, men också för att vi inte skall inkräkta för mycket på din viktiga arbetstid. 

Kommande online-seminarier i serien, kl 16.00-17.00:

#5 On 2021-11-17: Att växa genom förvärv och skala upp affärerna med välrden som marknad. Boka din plats här:

#6 On 2021-12-15: När krisen slår till och konkursen eller nedläggning kan stå för dörren.

#7 On 2022-01-26: Värdeskapande genom Hållbarhets-profilering.

De gäster och företagsledare du kommer att få ta del av vid respektive avsnitt kommer att publiceras efter hand.

Deltagarkostnad:

Kostnadsfritt.

Förening

Avsnitt #5: Så går du från Ägarlett till Ägarstyrt.

Dagens tema: Att växa genom förvärv och skala upp med världen som marknad.

Grundarna VertiseItPelle och Henrik Nilsson

Ovan ser du grundarna av Vertiseit: Styrelseledamot Adrian Nelje, CEO Johan Lind och CTO Oskar Edespong. Här ser du också Per-Olof "Pelle" Nilsson, som byggt upp GN Transport, tillsammans med sonen Henrik som sedan 2019 är VD och har därmed tagit över den operativa ledningen för företaget.

 

Dagens tema rör ägarledda familjeföretag som framgångsrikt förflyttat sina företag

genom att komplettera sin organiska tillväxt med förvärv av andra bolag. Något som kan vara förenat med stora förhoppningar. Men också med stora risker. Hur gör de som lyckas? Hur tänker man? Och varför förvärv? Vad är det man förvärvar egentligen, vad vill man komma åt i de förvärvade bolagen? Vilka risker kan förvärv vara förenat med? Och hur kan man använda styrelsen för att förvärvven skall ske smidigt och leda till den önskade effekt man eftersträvat när man beslutade om förvärvet. Det är några av de frågeställningar vi vill räta ut med dagens webbinarie. 

Kort om företagen

Vertiseit startades av trion ovan år 2008 i Varberg. Ambitionen var att bli en del av den digitala transformationen och skapa innovativa produkter och helhetslösningar för digital kommunikation.

Koncernens nettoomsättning har sedan 2012 vuxit från 10 MSEK till 83 MSEK 2019, vilket uppnåtts huvudsakligen genom organisk tillväxt samt genom förvärv av fyra bolag som framgångsrikt har integrerats. Sedan 2019 har ytterligare 4 förvärv gjorts, och man omsätter nu ca 140 msek.

I takt med att bolaget utvecklats från att vara produktorienterat med ett initialt fokus på displayer och mjukvara, har man under sina mer än tio år på marknaden växt till att bli en marknadsorienterad, utvecklingsdriven helhetsleverantör. Förflyttningen i värdekedjan har skett stegvis genom utveckling av nya produkter och tjänster. Med förvärvet av det Österikiska företagt Grassfich  har Vertiseit nu blivit det marknadsledande plattformsbolaget inom Retail Digital Signage i Europa.

GN Transport grundades 1986 av Pelle Nilsson, men har sitt ursprung ifrån Gert Carlssons Åkeri i Getinge. Företaget flyttade till Halmstad året därpå och bytte samtidigt namn till GN Transport i Halmstad AB. Ytterligare ett år senare, 1988, föddes den affärsidë som skulle bli företagets signum. Man började fokusera på den franska marknaden, vilket ledde till att man redan året därpå köptes det första franska bolaget, Cornille Transport, för att man skulle få en plattform i Frankrike och komma närmare den franska kulturen.

1999 kom nästa stora affärsutveckling då Expresstrafiken tog sin början med avgång var 24:e timma.2006 etablerades bolag i Luxemburg, och 2010 satsar man inrikes och på Spanien / Portugal. 2011-2013 händer det mycket. Man utvecklar ett klimatsmart alternativ, sk intermodala transporter – tåg i kombination med lastbil, såväl nationellt som internationellt, man utökar lagringstjänster och 3-partslogistik och man förvärvar TPL i Halmstad AB, som ett led i den framtida strategin att bredda utbudet av tjänster och även att kunna erbjuda kunderna 3-partslogistik i kombination med transporten.

2019 överlämnade Pelle VD-skapet till sonen Henrik, och 2021 var det dags att lämna över ordförandeklubban till en extern styrelserekrytering. Han verkar dock fortfarande kvar som ledamot i styrelsen, och som VD i ett av dotterbolagen.

GN Transport omsätter idag ca 450 msek, och har gått från 10 bilar vid företagsköpet 1986 till nuvarande 200 trailers och 120 dragbilar med verksamhet i tre länder.

Vill du ta del av hur de gör att framgångsrikt växa genom förvärv? Och hur man bibehåller vänskapen grundarna emellan trots stark tillväxt och omorganisationer. Eller hur man håller familjebanden intakt trots operativ generationsväxling?

Den 17 november får ta del av hur de tänker och gör. Boka din plats på #5 i seminarie-serien här intill. Välkommen!  

 

Nationella partners: