Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

OM GULDKLUBBAN

 

Ett affärsinriktat och effektivt styrelsearbete är en viktig faktor i ett bolags framgång. Guldklubbans ändamål är att tydliggöra och öka medvetenheten om styrelsens och styrelseordförandens viktiga roll. Genom att organisera genomförandet av utdelningen av den årliga utmärkelsen Guldklubban, lyfter vi fram och uppmärksammar goda exempel på hur styrelseordförandeskapet utövas i praktiken.

Guldklubban är instiftad av StyrelseAkademien och Deloitte år 2005, och letar goda exempel nationellt genom att de olika StyrelseAkademierna på lokal/regional nivå först nominerar sina kandidater som går till en ”riksfinal” där en Guldklubba delas ut i två klasser: Onoterade företag respektive Noterade bolag.

Karl-Eric-Andersson blev år 2020 den förets hallänning som fått den nationella utmärkelsen i den onoterade klassen. 

Däremot har vi sedan tidigare två vinnare i den noterade klassen med anknytning till Halland, 2015 fick Carl Bennet Guldklubban för sitt ordförandeskap i Getinge AB, och 2010 fick Halmstadsonen Anders Ilstam Guldklubban för sitt ordförandeskap i Beijer Electronics.

Guldklubban har en jury bestående av: Ordförande Tomas Nicolin samt Viveca Ax:son Johnson, Peter Fellman, Annelie Karlsson, Bob Persson, Lars Pettersson och Caroline af Ugglas.

Den halländska nomineringsjuryn består av: Anita A'son-Strandahl, StyrelseAkademien Halland (sammankallande), Ola Wiberg och Hans Nilsson, SEB samt Hans Warén, Deloitte.

Nominerade från Halland i perioden 2015-2022:

År:    Ordförande Företag
2022:  Stefan Sjöstrand Bertegruppen
2021: Lars Peter Harbing               Rowico
2020; Boris Lennerhov AB Hembergs
2019; Karl-Eric Andersson        Derome AB
2018; Toni Grimaldi Cycleurope
2017: Per Stenström Hafi AB
2016: Bengt Madsen GN Transport
2015: Ulf Öjered Gekås Ullared
Förening

Stefan Sjostrand

Grattis! 2022 års vinnare av Hallands Guldklubba, Stefan Sjöstrand, styrelseordförande i Bertegruppen.

Normalt känner vi honom som VD i det börsnoterade bolaget Skistar. Detta tunga uppdrag till trots hinner han leda arbetet i Bertegruppens styrelserum med skicklighet och elegans. Stefan är inte ny i styrelsen, men har bara varit ordförande de senaste tre åren. 

Han har genom hela sin yrkeskarriär haft stor betydelse i styrelsen i Bertegruppen, först som ledamot i dotterbolaget SIA-glass, sen när Bertegruppen skapades år 2000 ingick han med stor självklarhet i koncernstyrelsen. 19 år senare var han en lika självklar kandidat till ordförandeposten när generationsskiftet skedde.

Hur hinner han med? I vår jakt på årets vinnare av Hallands Guldklubba, tillika nominering till den nationella Guldklubban fick vi fram följande svar från ägarna och övriga ledamöter i Bertegruppens styrelse:

 -  Stefan känns alltid tillgänglig! Det kan i och för sig bero på att han är bra på att delegera, prioritera och att jobba genom andra.

Vidare tycker man att:

–  Stefan är en ung och modern styrelseordförande hämtad ur ett näringsliv i vilket han fortfarande innehar en topposition. Han har alltid tid för vår verksamhet, och tar in nya perspektiv i styrelserummet genom sin erfarenhet från företagsledande befattningar i stora företag som SkiStar, IKEA och OLW. Det avspeglar sig i hans sätt att leda styrelsearbetet i sin roll som ordförande. Han har förmåga att i sitt ordförandeskap dra nytta av och ta in andra perspektiv och inspel från andras erfarenheter.

Och om hans kompetens:

 - Han är värdefull för sin breda kunskap, han kan mycket om mycket, och för sin kunskap om företaget/koncernen, och inte minst för sin personlighet. Han är bra på att lyssna, och bra på följdfrågor, kan komma med idéer, vara ett bollplank, men har en bra balans mellan att yppa sina egna idéer och att lyssna och bolla med ledningsgruppens idéer.

När det gäller hans förmåga att få saker gjorda:

 - Stefan har en visionär blick. Är pådrivande. Ser till att beslut genomförs. Inte rädd för ägarna. Är stöttande i organisationen. Han är framförallt driven. Och entusiasmerande. Känner bolaget och brinner för det. Han är mån om företaget, det genomsyrar hela hans arbete. Han är entusiastisk men också bestämd. Säger ifrån när det behövs och vågar ställa krav på VD’arna och är inte rädd för ägarna, utan kan ställa krav även på dem när så behövs.  

Hans personlighet:

 - Han är också viktig i styrelsen för sin personlighet: En social personkännare, nätverkande, bra på att leda möten. Han har erfarenhet inte bara från den bransch Bertegruppen rör sig i, utan även från andra branscher. Han upplevs som erfaren och stabil. Bra på att summera vad som sagts, på att få ut info från andra, speciellt övriga ägare. Ser till att man gått laget runt så alla fått säga sitt.

Och hur han agerar som stöd:

- Stefan är också viktig och värdefull i form av bollplank till både koncern-VD och dotterbolags-VD’arna, kanske framförallt att han har en förmåga att tänka framåt, se möjligheterna – det skapar en stämning som gör att det blir ett bra teamwork. Han bidrar till helheten, att det blir framdrift och att allt är genomtänkt.

 - Han skapar med sin person och arbetssätt kontinuitet och konsolidering i såväl styrelse som i koncernen.

 Den sammanfattande motiveringen till Stefan Sjöstrand som årets Guldklubba i Halland och Hallands nominering till den nationella Guldklubban lyder:

"Vår kandidat är en relativt ung och modern styrelseordförande som inte är hämtad ur en tradition och interna nätverk, utan ur ett näringsliv i vilket han fortfarande innehar en topposition, vilket gör att han är en bra förebild för andra aktiva och yngre näringslivsprofiler att gå samma väg och dela med sig av sina kunskaper till andra företag genom aktivt styrelsearbete. Han visar att det samtidigt går att leda både ett börsnoterat bolag som CEO och ett relativt stort SME-företag som ordförande. Han skapar en närande korsbefruktning genom sina olika branscherfarenheter in i styrelserummet hos Bertegruppen, vilket under hans ordförandeskap även gett stora positiva effekter i såväl omsättning som i rörelseresultatet."

Vill du vara med när han tar emot priset i Falkhallen den 23/11, så kommer du också att få träffa Bertegruppens VD, Lovisa Stenström, som finns på plats och talar om hur det är att axla ansvaret att driva släktens familjeföretag vidare i fjortonde generation.  Från Jord till Bord. Läs mer och anmäl dig här.

 

 

 

Nationella partners: