Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Motivering till utnämningen av vinnaren 2020, Taiga AB:

"Taiga AB utgör ett gott exempel på hur man genom kvalitativt styrelsearbete och tillsättande av extern styrelsekompetens kan skapa och utveckla ett lokalt företag till en global aktör på en nischad marknad, och med en snart fyrtioårig tradition, inte bara behålla, utan även växa och leda produktutvecklingen på en extremt kvalitetskrävande marknad. 

Ägarna har länge arbetat aktivt genom sin styrelse för att säkra företagets framtid och skapa hållbar tillväxt för verksamheten, och därmed även för ett växande Varberg. 

Taiga AB är en visionär föregångare inom konfektionsindustrin sedan 1982, som arbetat aktivt genom sin styrelse, vilket gjort skillnad sedan 1990-talet."

-------------------

Kriterierna för nominering av (ägarledda) företag till priset "Årets Styrelse i Varberg":

  • Skall vara ett aktiebolag.
  • *Skall ha sätet i Varberg.
  • Skall ha minst en extern ledamot och/eller ordförande.
  • Skall ha ägare som sett till att företaget har en aktiv fritt arbetande styrelse.
  • Styrelsen skall uppvisa för företaget avgörande insatser, som under den senaste 2-3 gjort verklig skillnad. Både sanering och tillväxt är meriterande, liksom andra åtgärder som stärkt bolaget, t ex organisationsförändringar och strukturåtgärder. 
  • Styrelsens kvalitet och utmärkande drag såsom att Styrelsearbetet är väl organiserat med bland annat tydliga instruktioner som hålls fortlöpande uppdaterade. Styrelsen ägnar sin tid åt rätt frågor. Mötena är väl förberedda, genomförs på ett effektivt sätt och är väl dokumenterade. Styrelsens arbete utvärderas och följs upp.

 


    

 

 

Förening

"Taiga AB utgör ett gott exempel på hur man genom kvalitativt styrelsearbete och tillsättande av extern styrelsekompetens kan skapa och utveckla ett lokalt företag till en global aktör på en nischad marknad."

Taiga_Jonas och Ann Rydholm:SAH_Anita Ason-Strandahl och Leif Nilsson 

Taiga med dess VD Ann Rydholm, och ägare Jonas Rydholm som även arbetar med försäljning på export, är goda förebilder och mycket bra exempel på hur man med aktivt  styrelsearbete kan skapa hållbar tillväxt och ett globalt erkänt varumärke. På bilden flankeras de av StyrelseAkademiens Leif Persson och Anita A'son-Strandahl.

Det är konstaterat att företagsägare som tidigt tillför extern kompetens för styrning, ledning och utveckling av sina företag snabbare når tillväxt och bestående livskraft på marknaden.  Med priset "Årets Styrelse i Varberg" vill vi rikta ljuset mot ägarna. Utan kloka och ibland kanske också modiga ägare, som beslutar sig för att arbeta aktivt genom sina styrelser, och som framförallt tar in extern kompetens, så är det många företag som aldrig skulle nått den potential man har idag. Nu vill vi belöna dessa ägare, och lyfta fram dem som goda exempal för andra företagare att följa eller få inspiration och råd ifrån.

Priset delas ut på VarbergsGalan, och är nytt det det sammanhanget. I år nominerades tre företag som alla bedriver lönsamma och  hållbara tillväxtföretag inom olika branscher. Det de har gemensamt är dock att deras tillväxt kan kopplas till att de håller isär ägande, företagsledning och styrning/styrelsearbete på ett föredömligt sätt, vilket också visat sig vara en av deras framgångsfaktorer.

Vi gratulerar Jonas Rydholm och hans Taiga, som till slut gick vinnande ut den första omgången av "Årets Styrelse i Varberg". Motiveringen kan du läsa här intill.

Jonas Rydholm äger Taiga, hans fru Ann är VD. Vid sin sida har paret två externa ledamöter med mångårig erfarenhet från svenskt näringsliv. 

För Taiga har det varit ett faktum sedan 1990-talet att förstärka företaget med extern kompetens i styrelsen. Ordförande Bert Inerup har varit VD i olika industriföretag, men även för IT-företag och finansinstitut som Almi Företagspartner. Men framförallt har han också stor erfarenhet från produktion och investeringar i produktionslinjer. Björn Engberg har mångårig erfarenhet av försäljning B2B och har varit VD för Team Sportia-koncernen under flertalet år.

Båda har dessutom varit chefer på Monark, och båda är numera 70-plussare.

– De är med sina erfarenheter vårt bollplank, förklarar Ann Rydholm. Det gör att jag och Jonas inte kan sitta hemma vid köksbordet och bestämma allt själva. Med dem i styrelsen kan till exempel mina strategiska planer och idéer som vd ifrågasättas.

– De har varit oerhört viktiga under hela uppbyggnaden av Taiga, säger Jonas Rydholm.

- Självklart kan vi ha dialoger om saker som gäller företaget hemma, men vi tar verkligen alla stora beslut i styrelsen. Det gör att vi inte behöver bli irriterade på varandra när vi tycker olika. Genom att verkligen hålla isär våra roller leder det till att istället för att gå irriterade från köksbordet, så går vi från styrelserummet med full respekt och trygghet för de beslut vi tagit för företagets bästa, och som i högsta grad genomlysts av externa ögon i form av Bert och Björn.

– Ja, de har varit oerhört viktiga under hela uppbyggnaden av Taiga, säger Jonas Rydholm, och att byta ut dem av ålderskäl har aldrig varit aktuellt. De är båda "still going  strong" och håller oss på tårna. Deras klokhet, erfarenheter och analytiska förmåga försvinner inte bara för att de varit med oss länge.

Kort om Taiga AB: Familjeföretaget Taiga tillverkar och säljer kläder för yrkespersoner som arbetar utomhus oavsett väder. De säljer bland annat till specialstyrkor som Försvaret, Polisen, Ambulanssjukvården och Fjällräddningen. Hälften av försäljningen går på export.

På den nordamerikanska marknaden verkar Taiga under varumärket Torraka. Deras framgångar på denna nischade marknad kan till stor del hänföras till att de tidigt bestämde sig för att fokusera på hållbarhet, såväl med avseende på deras produkters kvalitet som ur miljösynpunkt. Som exempel kan nämnas att de har investerat i ett eget ClimateLab, som testar klädernas hållbarhet i olika klimatrum: Extrem kyla (upplevd temperatur på -55 grader), värme (tropiskt klimat med luftfuktighet på 90 grader) och regn (låg vattentempertur och regnfall på 260 l/min). Man bidrar till miljön genom att bland annat ta ansvar för en cirkulär konsumtion. Man har för detta ändamål utvecklat området Taiga Re:use Market, där säljare och köpare för dessa högkvalitativa produkter kan köpa och sälja begagnat. Dessutom har man utvecklat en FörädlingsVerkstad där man lagar hårt utsatta plagg, men som fortfarande har många år kvar av sin livslängd. 

Taiga grundades 1982 i Varberg av Jonas Rydholms far, Paul Rydholm.

Jonas tog över samtliga aktier i bolaget 1994, och sedan Ann tillträdde som VD 2006 har bolaget gått från en stadig omsättning på ca 40 msek till 120 miljoner kronor det senaste räkenskapsårett. Taiga tredubblat sin omsättning på en 10-årsperiod, samtidigt som man de senaste tre åren  stabiliserat och tredubblat även sitt resultat. Pandemin har man mött genom en del smärre organsiationsförändringar, men viktigast är att man lyckats bibiehållit alla kontrakt, vilket talar för en fortsatt positiv utveckling på ett redan välskött företag.   

- Vårt företag föddes ur en önskan att kunna skapa de bästa tänkbara kläderna för dem som året runt arbetar i krävande miljöer och situationer. Än idag är det vår främsta drivkraft. Vi arbetar nära våra användare med att förstå, testa och utveckla våra plagg. Vi har också ett genuint intresse för hur kroppen och arbetskläderna fungerar tillsammans när de påverkas av värme, kyla, vind och väta. Dessutom tar vi kontinuerligt till oss av ny vetenskap och beprövad erfarenhet och deltar i olika typer av forskningsprojekt. Det har gett oss en stor kunskapsresurs som vi gärna delar med våra användare, säger Jonas.

-Våra plagg tillverkas för människor vars kläder är en del av arbetsmiljön. Dessa människor ställer höga krav på sin utrustning, men de krav vi ställer är ännu högre, fortsätter Ann Rydholm.

Nedan bilder från Taigas företagsvärld. Vill du se mer, välkommen in på www.taiga.se 

Taiga_om oss

Nationella partners: