Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Förening

Guldklubban 2021

Syftet med utmärkelsen Guldklubban är att tydliggöra och öka medvetenheten om styrelseordförandens viktiga roll genom att lyfta fram goda exempel på hur den har utövats i praktiken.

Guldklubban för förtjänstfullt ordförandeskap delas ut för sjuttonde året i rad. Priset är instiftad av StyrelseAkademien och Deloitte. Utdelningen sker i samarbete med Cederquist, Fairford Group, Novare och SEB med Dagens Industri som mediepartner.

Alla som på nära håll följer ordförandens arbete inbjuds att komma med förslag på kandidater. I nomineringskommittén för Styrelseakademien Jämtland Härjedalen deltar Linn Nilsson Styrelseakademien JH, Malin Terneblad Deloitte, Mats Granberg SEB samt Mariann Halvarsson Styrelseakademin JH

 

KVALIFICERING

För att kvalificeras till utmärkelsen Guldklubban krävs följande:

  • Bolaget ska vara ett svenskt aktiebolag, bankaktiebolag eller en ekonomisk förening.
  • Kandidaten ska ha varit ordförande för samma bolag i minst tre år.
  • Bolagets styrelse ska ha minst fyra bolagsstämmovalda ledamöter.
  • Minst en av ledamöterna ha sin verksamhet utanför bolaget och vara fristående från större ägare.
  • Kandidaten är inte också bolagets vd.
  • I klassen noterade bolag ska bolaget vara noterat på svensk reglerad marknad, det vill säga Nasdaq Stockholm eller NGM Equity.

 

KRITERIER

Bedömningen görs utifrån tre huvudkriterier:

Bolagets värdeutveckling

Bolaget har en ekonomisk sund ställning och har under kvalificeringsperioden haft en positiv trend eller genomgått en tydlig ”turn-around”. Både sanering och tillväxt är meriterande. Andra åtgärder som stärkt bolaget vägs in, till exempel större organisationsförändringar eller strukturåtgärder.

Styrelsearbetet

Styrelsearbetet är väl organiserat med bland annat tydliga instruktioner som fortlöpande uppdateras. Styrelsen ägnar sin tid åt rätt frågor. Mötena är väl förberedda, genomförs på ett effektivt sätt och är väl dokumenterade. Styrelsens arbete utvärderas och följs upp. 

Ordförandens personliga egenskaper

Egenskaper som engagemang, integritet, kompetens och ledarskap är meriterande. Viktigt är också att kunna tolka ägares intentioner, sätta mål för styrelsens arbete och skapa ett arbetsklimat baserat på saklighet, uppriktighet och ömsesidig respekt. Förmågan att vara en bra coach till vd och sättet att företräda styrelsen utåt vägs också in.

 

Vem vill du se som vinnare av Guldklubban 2021?

Vi vill gärna få in förslag på kandidater till utmärkelsen Guldklubban i vårt område Jämtland Härjedalen.

Välkommen att föreslå din kandidat senast den 15 juni. Skicka ditt förslag här Vi vill få många tips på bra styrelseordföranden för att hitta de mest lämpliga kandidaterna för vårt område. Du behöver inte skriva långa formuleringar eller kontrollera om kriterier uppfylls, utan i första hand vill vi få in tips på namn.

Vill du veta mer?

Läs mer på www.guldklubban.se 

Frågor: Kontakta linn.nilsson@peakinnovation.se

 

Nationella partners: