Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

 

Innehåll utbildning: Klicka här! En väl ansedd utbildning som ger dig rätt kunskaper och uppdateringar. Inga särskillda förkunskaper krävs. 

Datum den 11 maj - 12 maj 2022

Anmälan stängd

Plats: Campus Hus U, Akademigatan 3, 831 40 Östersund

Lokalen är rymlig och vi följer givetvis de av FHM gällande rekommendationerna. 

Tentamen: Tentatid ca 3 timmar. Numera är vår tentamen digitaliserad. Tentamen görs på din dator vid ett tillfälle som passar dig. 

Kursmaterial: Vägledning till god styrelsesed samt kursdokumentation.

Ackrediterad lärare genomför utbildningen:  
Stefan Petersson
 
I avgiften ingår kursmaterial, tentamen, certifikat samt lunch och fika.

Pris: 15 900 kr exkl moms, ej medlem eller 13 900 kr exkl moms, medlem.

Läs mer om medlemskap här: Medlemskap

Förening

INSTÄLLT - Rätt fokus i styrelsearbetet (KOM) 11-12 maj Campus Östersund 

Rätt fokus i styrelsearbetet (KOM) den 11-12 maj ställs tyvärr in och flyttas fram till senhösten eller vintern 2022. Är du intresserad av att gå utbildningen? varmt välkommen med en intresseanmälan till vår mail jamtland@styrelseakademien.se 

 

Bli en certifierad styrelseledamot och bidra till en professionell styrning av företagets utveckling!

Bra styrelsearbete gör skillnad
Aldrig förr har intresset för styrelsefrågor varit större än nu. Vi tror att det handlar om ökad insikt om att bra styrelsearbete ökar bolagets förmåga att göra bra affärer och skapa värdetillväxt. Men kanske lika mycket att fokus har hamnat på ansvarsfrågorna, där styrelsen har ett uttalat ansvar för vad som händer i bolaget. Oaktsamhetsfrågor har dominerat löpsedlarna. Förhoppningsvis inser alltfler att ökade kunskaper är vägen mot ett bättre styrelseliv.

Utbildningen har tagits fram i samverkan med KFS, Kommunala Företagens Samarbetsorganisation och bygger på de senaste rönen hur styrelser bör fungera för att aktivt bidra till framgång och lönsamhet och är inriktad på de förhållanden som kommunala bolag lever under.

Utbildningen är på totalt 16 timmar och uppdelad på fyra områden:
• Rätt styrning
• Rätt bemanning
• Rätt inriktning
• Rätt arbetssätt

Styrelseledamöter i kommunala och landstingsägda bolag och/eller du som vill förstå och fördjupa dina kunskaper inom bolagsstyrning och styrelsearbete för kommunalt ägda bolag – både moderbolag och dotterbolag (helägda och delägda) och därmed på ett mera professionellt sätt kunna bidra till ökad konkurrenskraft och värdeutveckling.

Du vill mer aktivt bidra till ett professionellare arbete i de styrelser du verkar i eller kommer att verka i.

Du som har någon form av ägarroll, vill förutom detta, även kunna få en fungerande helhet i bolagsstyrningen och bättre nå de framtida målen. Du som även är engagerad i ett privat aktiebolag kommer att ha nytta av utbildningen även där.

 Läs mer om utbildningen här

Läs gärna vår artikel kring kommunalt ägda bolag 

Certifiering
Du kommer att kunna avsluta utbildningen med ett teoretiskt prov för att erhålla StyrelseAkademiens certifikat i styrelsearbete för den specifika inriktningen. 

Lärare
Stefan Peterson. Alla våra lärare är ackrediterade.

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Litteratur: Vägledning till god styrelsesed

Plats: Campus Hus U, Akademigatan 3, 831 40 Östersund

Lokalen är rymlig och vi följer givetvis de av FHM gällande rekommendationerna.

 ANMÄLAN:

Var noga med att ange korrekt fakturaadress vid anmälan.

Vid senare anmälan vänligen kontakta kansliet, jamtland@styrelseakademien.se

Övrigt
Vänligen ange eventuella allergier eller övrig upplysningar i fältet "övrig information".

Sista anmälan är den 12 april 2022. Vid senare anmälan vänligen kontakta StyrelseAkademien Jämtland, jamtland@styrelseakademien.se, Johan Plöen, 070-571 52 43

 

 

Nationella partners: