Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

StyrelseAkademien Jönköping

Förening

Ökat Fokus i styrelsearbetet -  "Strategi ur ett styrelseperspektiv" 21 oktober 2021 - heldag

 

En av styrelsens viktigaste uppgifter är att arbeta med bolagets långsiktiga tillväxt och överlevnad. Då blir de strategiska frågorna på olika nivåer avgörande för framgång. Under denna utbildningsdag får du lära dig hur man praktiskt kan arbeta med strategiska frågor. 

Det finns inget facit för hur ett strategiarbete skall gå till utan det måste anpassas efter både marknad och verksamhet. Den viktiga utgångspunkten för företagets strategiarbete (förutom nulägesanalys, SWOT mm) är hur ni kan bli unik med er produkt eller tjänst. Under dagen får du veta hur tongivande ”gurus” tänker samtidigt som du genom övningar får handfasta råd kring hur strategiarbete kan gå till.

Omfattning: 1 dag kl 09.00 - 17.00 på Scandic Elmia i Jönköping

Kursen täcker följande områden:

  • Vad innebär strategi
  • Vad säger gurus om strategi
  • Företagets styrning
  • Strategiska handlingsplanen
  • Vad krävs för att beslut ska bli till handling
  • Positionering
  • Praktisk strategi med övningsföretag

Deltagaravgift
För ditt deltagande i ovanstående evenemang betalar du som medlem i StyrelseAkademien 5 900 kr exkl moms. 
Som icke-medlem betalar du 7 900 kr exkl moms.
Anmälan är bindande men inte personberoende.
I avgiften ingår dokumentation och litteratur.

Förkunskaper
Vi ser helst att du har gått StyrelseAkademiens Rätt fokus-utbildning eller motsvarande erfarenhet.

Aktuella utbildningstillfällen och anmälan

21 oktober  2021 kl 09.00 – 17.00 i Jönköping på Scandic Elmia med lärare Petra Palmgren Lindwall

 

Sista anmälningsdag 20 september 2021 kl 12.

Anmälan är bindande men inte personberoende.

 

Presentation Petra Palmberg Lindwall

Petra äger och driver konsultbolaget Palmgren Lindwall Affärsstrategi AB med inriktning på rådgivning, coachning, facilitering och utbildning för ägare, styrelser och VD i svenska tillväxtföretag.  

Petra brinner för tillväxt och har under hela sin karriär arbetat med förändrings- och utvecklingsarbete med fokus på affärer. Sedan 1984 har Petra arbetet operativt i ledande befattningar i små, medelstora och stora bolag både i Sverige och utomlands. Petra har verkat i branscher såsom mässor (Svenska Mässan), förlag (Bonniers), medtech (Nobel Biocare), utbildning (EF Education), IT, rekrytering (Manpower), reklambyrå och distribution. 

Sedan 2006 har Petra arbetat med styrelsearbete i ägarledda och entreprenöriella tillväxtbolag och sedan 2012 arbetar Petra professionellt med styrelseuppdrag. Petra har över 30 styrelseuppdrag i ryggsäcken med större andelen ordförandeuppdrag.

Utöver styrelseuppdrag så föreläser, utbildar och faciliterar Petra flitigt inom olika bolagstyrningsområden såsom ägardirektiv, strategiarbete för styrelsen, högpresterande styrelseteam, värdet av ett aktivt styrelsearbete och är engagerad av bland andra Connect Sverige Väst, ALMI Företagspartner Uppsala, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborgs Universitet, Venture Cup med flera. 

Petra är ackrediterad lärare för styrelseutbildningar inom StyrelseAkademien Rätt Fokus för SME, Ökat Fokus Strategi samt Ökat Fokus Ordförande.

 

Övrig information - Kursupplägg
Det finns många nivåer på strategiarbete och vi koncentrerar oss på området "affärsstrategi" med många exempel. Det ingår även några gruppuppgifter där en går ut på att utveckla en affärsidé och strategi för hur ett företag kan växa snabbt trots att produkten är ganska enkel.
Kursen är främst inriktad mot SME dvs små och medelstora företag och den vardag dessa lever i. Ta möjligheten att investera i din egen kreativitet med hjälp av andras erfarenheter.

Stor nytta av utbildningen har:

Styrelseledamöter, egna företagare, verkställande direktörer, den som är med i en ledningsgrupp, den som vill utvidga sin kompetens efter en styrelseutbildning samt den som inser att vi alla tar olika typer av strategiska beslut oavsett om vi verkar i ett bolag eller är privatpersoner.

Välkommen till en heldag med andra som på ett bättre sätt vill kunna påverka styrelsearbetets utveckling och resultatförmåga!

Information
Detta är en av fem fristående endagskurser i fortsättningsutbildningen för Ökat fokus i styrelsearbetet. Du kan välja att gå en del eller flera.

 

Nationella partners: