Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

StyrelseAkademien Jönköping

Förening

Ökat Fokus i styrelsearbetet -  Strategi ur ett styrelseperspektiv

 

STRATEGI UR ETT STYRELSEPERSPEKTIV

Datum: 21 oktober 2021
Tid: 09.00 - 17.00
Plats: Scandic Elmia i Jönköping

En av styrelsens viktigaste uppgifter är att arbeta med bolagets långsiktiga tillväxt och överlevnad. Då blir de strategiska frågorna och arbete avgörande för framgång. Under denna utbildningsdag får du lära dig hur styrelsen kan arbeta med det strategiska arbetet och möta framtiden på ett framgångsrikt sätt. 

Det finns inget facit för hur ett strategiarbete skall gå till utan det behöver anpassas för varje bolag. Varje bolag har sina egna förutsättningar med sina medarbetare, sin kultur, sin affärsidé, sina kunder, sin marknad, vart man befinner sig i bolagets utveckling och vem som är bolagets ägare. Det innebär att som styrelseledamot ges du olika förutsättningar för hur ni i styrelsen kan arbeta långsiktigt för att bolaget ska få bästa förutsättningar för att möta framtiden.

I kursen kommer vi att diskutera styrelsens roll, olika sätt att arbeta med strategiprocessen, få möjlighet att diskutera olika situationer och även arbeta med ett case.

ANMÄL DIG HÄR
Sista anmälningsdag: 7 oktober

Kursen täcker följande områden:

- Strategibegreppet och strategihierarkier

- Förhållandet mellan vision, strategi, taktik och genomförande

- Värdet av strategi och strategiskt arbete

- Strategiprocessens olika delar och verktyg/metoder man kan använda i dom olika delarna.

- Förståelsen för att strategiprocessen anpassas för varje bolag och att det är en lär- och innovationsprocess. Det finns inget facit!

- Rollfördelningen i den strategiska processen

- Affärsmodellering och affärslogik

- Skillnad och samexistens av att vilja utveckla det befintliga idag och imorgon och att arbeta med innovation för framtiden

- Framgångsfaktorer och fallgropar

- Strategiimplementation

- Strategimål och uppföljning

- Hur man upprätthåller ett kontinuerligt strategiskt fokus och hur man behöver reflektera, analysera, utvärdera och eventuellt justera.

Utbildningens syfte:
Ge övergripande insikt och förståelse för området strategi, strategiprocessens olika delar, rollfördelning och styrelsens strategiansvar.

Vi går övergripande igenom validerade verktyg och metoder som kan användas i strategiprocessen.

Vi vill vässa deltagarnas förmåga att tillämpa en effektfull bolagsanpassad strategiprocess genom resonemang hur den kan tillämpas beroende på bolagets kontext.

Tillämpning i form av övningar och ett större case.

Utbildningen riktar sig till dig som:

- har bakgrund från styrelse- eller ledningsgruppsarbete där strategi, affärsplan och budget diskuterats.

- är styrelseledamot eller har för avsikt att bli.

Företrädesvis inriktar vi oss på SME, små och medelstora företag och vår utgångspunkt är de styrelserelaterade utmaningarna i strategiarbetet.

Förkunskaper
Vi ser helst att du har gått StyrelseAkademiens Rätt fokus-utbildning eller motsvarande erfarenhet.

Deltagaravgift
Medlem i StyrelseAkademien: 5 900 kr exkl moms. 
Icke-medlem: 7 900 kr exkl moms.

OBS! Anmälan är bindande men inte personberoende. Var noga med att ange korrekt fakturaadress vid anmälan. Om ni ändrar fakturaadressen i efterhand kommer vi att debitera 300 kr. 

ANMÄL DIG HÄR
Sista anmälningsdag: 7 oktober

Presentation Petra Palmberg Lindwall

Petra äger och driver konsultbolaget Palmgren Lindwall Affärsstrategi AB med inriktning på rådgivning, coachning, facilitering och utbildning för ägare, styrelser och VD i svenska tillväxtföretag.  

Petra brinner för tillväxt och har under hela sin karriär arbetat med förändrings- och utvecklingsarbete med fokus på affärer. Sedan 1984 har Petra arbetet operativt i ledande befattningar i små, medelstora och stora bolag både i Sverige och utomlands. Petra har verkat i branscher såsom mässor (Svenska Mässan), förlag (Bonniers), medtech (Nobel Biocare), utbildning (EF Education), IT, rekrytering (Manpower), reklambyrå och distribution. 

Sedan 2006 har Petra arbetat med styrelsearbete i ägarledda och entreprenöriella tillväxtbolag och sedan 2012 arbetar Petra professionellt med styrelseuppdrag. Petra har över 30 styrelseuppdrag i ryggsäcken med större andelen ordförandeuppdrag.

Utöver styrelseuppdrag så föreläser, utbildar och faciliterar Petra flitigt inom olika bolagstyrningsområden såsom ägardirektiv, strategiarbete för styrelsen, högpresterande styrelseteam, värdet av ett aktivt styrelsearbete och är engagerad av bland andra Connect Sverige Väst, ALMI Företagspartner Uppsala, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborgs Universitet, Venture Cup med flera. 

Petra är ackrediterad lärare för styrelseutbildningar inom StyrelseAkademien Rätt Fokus för SME, Ökat Fokus Strategi samt Ökat Fokus Ordförande.

 

 

Nationella partners: