Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

3 och 4 maj digitalt och 21 oktober (fysiskt) 2021 Ökat Fokus i styrelsearbetet -  Strategi

Förening

Ökat Fokus i styrelsearbetet - Strategi  - Digital våren 2021 och  fysisk hösten 2021 

3 maj em och 4 maj fm 2021 digitalt via Zoom (två halvdagar)

21 oktober 2021 kl 9 - 17 på Scandic Elmia i Jönköping - (en heldag)

 

Anmälan 3 och 4 maj

3 maj kl 13.00 - 17.00 och 4 maj kl 08.00 - 12.00 via Zoom med lärare Petra Palmgren Lindwall

Sista anmälningsdag 2 maj 2021 kl 12 för kursen den 3 och 4 maj 2021.

Coronagaranti

Ingen som är sjuk med sympton kring corona och inte kan delta i kursen behöver betala. 

 

Referenser hittar du längst ner!

En av styrelsens viktigaste uppgifter är att arbeta med bolagets långsiktiga tillväxt och överlevnad. Då blir de strategiska frågorna på olika nivåer avgörande för framgång. Under denna utbildningsdag får du lära dig hur man praktiskt kan arbeta med strategiska frågor. 

Det finns inget facit för hur ett strategiarbete skall gå till utan det måste anpassas efter både marknad och verksamhet. Den viktiga utgångspunkten för företagets strategiarbete (förutom nulägesanalys, SWOT mm) är hur ni kan bli unik med er produkt eller tjänst. Under dagen får du veta hur tongivande ”gurus” tänker samtidigt som du genom övningar får handfasta råd kring hur strategiarbete kan gå till.

Omfattning: 1 dag kl 09.00 - 17.00 på Scandic Elmia i Jönköping

Kursen täcker följande områden:

  • Vad innebär strategi
  • Vad säger gurus om strategi
  • Företagets styrning
  • Strategiska handlingsplanen
  • Vad krävs för att beslut ska bli till handling
  • Positionering
  • Praktisk strategi med övningsföretag

Läs mer här

Deltagaravgift
För ditt deltagande i ovanstående evenemang betalar du som medlem i StyrelseAkademien 5 900 kr exkl moms. 
Som icke-medlem betalar du 7 900 kr exkl moms.
Anmälan är bindande men inte personberoende.
I avgiften ingår dokumentation och litteratur.

Förkunskaper
Vi ser helst att du har gått StyrelseAkademiens Rätt fokus-utbildning eller liknande.

Aktuella utbildningstillfällen och anmälan

3 maj kl 13.00 - 17.00 och 4 maj kl 08.00 - 12.00 via Zoom med lärare Petra Palmgren Lindwall

Sista anmälningsdag 23 april 2021 kl 12 för kursen den 3 och 4 maj 2021.

21 oktober 2021  kl 09.00 – 17.00 i Jönköping på Scandic Elmia med lärare Petra Palmgren Lindwall

Sista anmälningsdag 20 september 2021 kl 12 för kursen den 21 oktober

Anmälan är bindande men inte personberoende.

"Corona-garanti"

Vi ställer om vid till digitala utbildningar om corona inte har givit med sig i april och i höst. Vi håller öppet tills 14 dagar innan kursstart i höst innan vi bestämmer oss och du  kan du välja om du vill behålla din plats eller inte. 

Presentation Petra Palmgren Lindwall

Petra äger och driver konsultbolaget Palmgren Lindwall Affärsstrategi AB med inriktning på rådgivning, coachning, facilitering och utbildning för ägare, styrelser och VD i svenska tillväxtföretag.  

Petra brinner för tillväxt och har under hela sin karriär arbetat med förändrings- och utvecklingsarbete med fokus på affärer. Sedan 1984 har Petra arbetet operativt i ledande befattningar i små, medelstora och stora bolag både i Sverige och utomlands. Petra har verkat i branscher såsom mässor (Svenska Mässan), förlag (Bonniers), medtech (Nobel Biocare), utbildning (EF Education), IT, rekrytering (Manpower), reklambyrå och distribution. 

Sedan 2006 har Petra arbetat med styrelsearbete i ägarledda och entreprenöriella tillväxtbolag och sedan 2012 arbetar Petra professionellt med styrelseuppdrag. Petra har över 30 styrelseuppdrag i ryggsäcken med större andelen ordförandeuppdrag.

Utöver styrelseuppdrag så föreläser, utbildar och faciliterar Petra flitigt inom olika bolagstyrningsområden såsom ägardirektiv, strategiarbete för styrelsen, högpresterande styrelseteam, värdet av ett aktivt styrelsearbete och är engagerad av bland andra Connect Sverige Väst, ALMI Företagspartner Uppsala, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborgs Universitet, Venture Cup med flera. 

Petra är ackrediterad lärare för styrelseutbildningar inom StyrelseAkademien Rätt Fokus för SME, Ökat Fokus Strategi samt Ökat Fokus Ordförande.

Övrig information - Kursupplägg

Det finns många nivåer på strategiarbete och vi koncentrerar oss på området "affärsstrategi" med många exempel. Det ingår även några gruppuppgifter där en går ut på att utveckla en affärsidé och strategi för hur ett företag kan växa snabbt trots att produkten är ganska enkel.
Kursen är främst inriktad mot SME dvs små och medelstora företag och den vardag dessa lever i. Ta möjligheten att investera i din egen kreativitet med hjälp av andras erfarenheter.

Stor nytta av utbildningen har:

Styrelseledamöter, egna företagare, verkställande direktörer, den som är med i en ledningsgrupp, den som vill utvidga sin kompetens efter en styrelseutbildning samt den som inser att vi alla tar olika typer av strategiska beslut oavsett om vi verkar i ett bolag eller är privatpersoner.

Välkommen till en heldag med andra som på ett bättre sätt vill kunna påverka styrelsearbetets utveckling och resultatförmåga!

Information
Detta är en av fem fristående endagskurser i fortsättningsutbildningen för Ökat fokus i styrelsearbetet. Du kan välja att gå en del eller flera.

 

Referenser från Ökat Fokus Strategi 22 oktober 2020

Ingemar Rygert, Verksamhetscoach - GIR Solutions AB

Jag anmälde mig till denna utbildning för att öka på min kompetens, förnya mig och vidareutveckla min kunskap inom styrelsearbete. Vi hade en bra lärare, Petra Palmgren Lindwall, och upplägg. Jag rekommenderar utbildningen då insikten kring följande ökar - ”från effektiv till effektfull”  och ”få en högre verkningsgrad för styrelsens och organisationers arbete”.

Anders Nyström, Daybright

Ökat Fokus Strategi har varit inspirerande med bra lärare, Petra Palmgren Lindwall, och deltagare (nätverk).

Anton Svensson, Ewes AB

Jag valde att gå denna utbildning då jag kände ett behov av att vidareutveckla både medarbetare och ledning kring strategi och styrning. Det bästa har varit de case vi jobbat med. Ökat Fokus Strategi gav mig en fördjupad insikt i nyttan av högre strategisk kompetens i styrelsen.

Ida Jergell, andPeople AB

Jag vann ÅUL, Årets Unga Ledande Kvinna 2019, och fick Ökat Fokus Strategi i pris från StyrelseAkademien. Utbildningen har givit mig bra verktyg, inspiration samt olika arbetsmodeller att använda i framtiden. Jag rekommenderar utbildningen då den bl a fokuserar på viktiga frågor som inte alltid prioriteras i styrelserummet.

Per Nordh, Per Nordh Konsult AB

Jag valde denna utbildning då den verkade intressant och en viktig del av styrelsearbetet. Vi hade en kunnig utbildare, Petra Palmgren Lindwall,  med stor erfarenhet. Jag rekommenderar utbildningen då den helt klart handlar om en uppgift som styrelsen har.

Per Eklund, Itab Shop Concept AB

Jag valde Ökat Fokus Strategi då jag ville bygga vidare på min styrelseutbildning efter Rätt Fokus SME. Intressant med strategi och utveckling. Vi hade en kunnig lärare, Petra Palmgren Lindwall, och bra underlag. Om du vill fördjupa dina kunskaper i styrelsearbete rekommenderar jag denna utbildning. Du träffar intressanta människor och bra lärare.

Jesper Rundbäck, Länsförsäkringar Jönköping

Jag valde Ökat Fokus Strategi för att lära mer om strategiarbete. Innehållet i utbildningen har varit bra. Alla behöver lära ser mer om hur man kan vidareutveckla strategiarbetet i styrelsen – därför rekommenderar jag dig denna utbildning.

Stefan Gustafsson Ledell, Proton Edge AB

Jag gick utbildningen då jag är intresserad av strategiarbete i styrelsen.

Thomas Gustavsson, Västbo Transport AB

Alltid intressanta utbildningar och bra upplägg hos StyrelseAkademien. Utbildningen har varit mycket bra överlag. Utbildningen ger ett tillfälle att öka på sina kunskaper i styrelsearbete.

Tomas Enocsson, EMAB AB

Jag valde Ökat Fokus Strategi som en inspiration inför kommande strategiarbete i vårt bolag. Mycket bra upplägg generellt. Bra ”verktygslåda” till vårt kommande arbete. Utbildningen tydliggör vad som krävs av styrelsen i det strategiska arbetet och ger en ”verktygslåda”. Därför rekommenderar jag utbildningen.

Erik Skoglund, Prevecta AB

Jag valde Ökat Fokus Strategi för att jag önskade lära mig mer om strategiarbete utifrån styrelsearbetet. Jag rekommenderar utbildningen om du vill ha bredare insikt inom strategiarbetet i styrelsearbetet.

Fredrik Richter, Spot on Solution AB

Jag ville lära mig mer om strategiarbetet i styrelsen. Allt har varit bra och framför allt Petra Palmgren Lindwall. Jag har fått med mig mycket input som kommer att implementeras i vårt styrelsearbete.

Andreas Engman, Spot on Solution AB

Japp! Utbildningen har varit bra. Jag rekommenderar utbildningen då den ger en ökad förståelse för det strategiska arbetets betydelse i styrelsen.

 

Nationella partners: