Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

StyrelseAkademien Jönköping

Förening

7 oktober 2021 Ökat Fokus i styrelsearbetet – Ordföranderollen

Omfattning: 1 dag kl 09.00 - 17.00 på Scandic Elmia i Jönköping

En endagskurs uppdelad i tre delar som tillsammans lotsar dig in i rollen som styrelseordförande i små eller medelstora, privata såväl som noterade aktiebolag.

Coronagaranti

Ingen som är sjuk med sympton kring corona och inte kan delta i kursen behöver betala. 

Vi bestämmer 15 dagar innan bestämmer vi om vi kör digitalt eller fysiskt. 

Det här är rätt utbildning, om du ...

 • är ny som ordförande
 • kommer att bli vald till ordförande
 • har stor erfarenhet från styrelsearbete som ledamot
 • har gått igenom Rätt fokus eller annan styrelseutbildning
 • vill veta vad som förväntas av dig som ordförande
 • vill känna trygghet att börja med ordförandejobbet
 • verkar i små och medelstora (SME) företag
  Fokus är alltså på ordföranderollen för SME-bolag. Det kan vara såväl i privata som i publika aktiebolag.

Kursen täcker följande områden:

 • Förfrågan om ordförandeskapet
 • Den formella sidan av uppdraget
 • Styrande dokument
 • Hur skapar man värde med styrelseaarbetet, och värde i bolaget?
 • Utveckla relationer

Deltagaravgift
För ditt deltagande i ovanstående evenemang betalar du som medlem i StyrelseAkademien 5 900 kr exkl moms.
Som icke-medlem betalar du 7 900 kr exkl moms.
Anmälan är bindande men inte personberoende. 
I avgiften ingår dokumentation och litteratur.

Aktuella utbildningstillfällen och anmälan - Fler än 6 platser kvar.

 • 7 oktober 2021 kl 09.00 – 17.00 i Jönköping på Scandic Elmia med lärare Torsten Örtengren

"Corona-garanti"

Vi ställer om vid till digitala utbildningar om corona inte har givit med sig i april och i höst. Vi håller öppet tills 14 dagar innan kursstart innan vi bestämmer oss och du  kan du välja om du vill behålla din plats eller inte. 

Anmäl dig via länken nedan

ANMÄL DIG HÄR

Sista anmälningsdag 5 september 2021 kl 12.

Vad händer med min kursavgift om Corona viruset håller i sig till hösten 2020?

StyrelseAkademien Jönköpings län fakturerar kursen 14 dagar innan kursstart och då vet vi (hoppas vi) vad som gäller risken att köra utbildningen kopplat till Corona viruset.Din anmälan är bindande endast vad avser övriga skäl som t ex att du har för mycket att göra på jobbet, plötslig semester eller liknande

Förkunskaper
Vi ser helst att du har gått StyrelseAkademiens Rätt fokus-utbildning eller motsvarande.

Kontaktperson
Jenny Backryd, verksamhetsledare.
jonkoping@styrelseakademien.se 
0709-95 99 68


Presentation Torsten Örtengren
Torsten Örtengren är börs- och bolagsstyrningsexpert samt styrelsearbetare med en MBA från Handelshögskolan i Stockholm. Han är en mycket erfaren utbildare inom bolagsstyrning. Genom åren har han utbildat över 8 000 personer i styrelsearbete och börsrätt. Torsten har en bred erfarenhet från ledande befattningar inom finans, ekonomi och juridik.

Torsten Örtengren har ägt och drivit både tjänste- och produktbolag och har medverkat i ett hundratal företagstransaktioner som affärsansvarig och projektledare. Torsten var under sju år chef för notering och bolagsövervakning på Nasdaq Stockholm. Torsten har erfarenhet från ett par hundra noteringar och arbetar idag främst som rådgivare till noterade bolagsledningar och styrelser.

Torsten är för närvarande styrelseordförande i PR Vård Holding AB och The Real Group AB. Han har erfarenhet från ett antal andra styrelseuppdrag som ordförande och ledamot.

Övrig information - Kursupplägg
Utbildningen är uppdelat i tre viktiga delar som tillsammans lotsar in dig i rollen som styrelseordförande:

1. Du får en förfrågan om jobbet som ordförande
Den här delen handlar om hur du hanterar en förfrågan om ordförandeskapet. Någon hör av sig till dig. ”Vi vill gärna att du …”. Här gäller det att göra en kvalificerad bedömning. Vem eller vilka står bakom förfrågan och hur ser en eventuell kravspecifikation ut? Många tankar brukar röra sig i huvudet – smicker, rädsla, lust, fåfänga, tid och annat. Om du lutar åt ett JA så gäller det att träffa ägarna, styrelsen och ledningen helst var för sig. Du kanske efter detta ska göra en omvänd egen kravspecifikation, du kommer med motkrav. Allt detta diskuterar vi på utbildningen samt hur din introduktionsperiod bör se ut. Sist men inte minst, du måste ta ställning till om uppdraget ger rätt påbyggnad av din image och att du får betalt för din insats. Det är nu i starten som du har chans att börja sätta agendan.

2. Du ska skapa värde med styrelsearbetet
Den här delen behandlar den viktigaste och tuffaste delen av styrelsearbetet.  Det handlar om hur du använder dina ”resurser”; styrelseledamöternas kompetens samt VD med sin organisation. Det är ni tillsammans som ska skapa värde och du är ytterst ansvarig. Mycket av det praktiska tas på ett konstituerande styrelsemöte, vi diskuterar hur du kan få det till något värdefullt. Rent praktiskt ska du se till att det tas fram en årsplan för styrelsemötena, hur du tillsammans med VD sätter agendan och du lämpligen förbereder mötena. Det handlar om kallelser, dagordningar och materialet – vem som gör vad och när. 

Vi fokuserar på hur du kan skapa värde i bolaget. Ett genomgående tema. Vi försöker tränga under ytan på ordet värdeskapande. Styrelsemötet om strategin är en avgörande ingrediens här. Vi ägnar en hel tid åt strategiprocessen, som du förmodas leda. Här finns inte en solklar sanning, men vi jobbar med best practice. Styrelsemötet om affärsplanen är ett logiskt nästa steg, samma sak här, inga enkla sanningar. Vi vill ge dig råg i ryggen för att våga ta beslut som för bolaget framåt.  Vi försöker också diskutera det dolda arbetet, d.v.s. det som finns mellan styrelsemötena och vad som är viktigt att hantera. Plats för diskussioner.

3. Du ska utveckla relationerna

Den här delen handlar om dina relationer med dina intressenter. En ren aktieägarfokusering har alltmer bytts till att fler av bolagets intressenter är i fokus. 

 • Din egen styrelse. Hur du kan få den att fungera effektivare och klokare. Hur kan du få de andra att ta större ansvar. Och hur hanterar jobbiga ledamöter för att nämna något.
 • Du och VD. Ni som behöver bli ett radarpar. Hur går det till? Vi diskuterar hur nära relationen bör vara för att fungera bra och i vilka situationer som du som ordförande kan assistera VD utåt. I botten ligger att du har klarlagt vad VD:s mandat är och vilken rapportering du och din styrelse förväntar er.
 • Du och ägarna. Man kan gott säga att du blir företagets strategiska utvecklingsmotor. Du vet vad ägarna har för intentioner och restriktioner, där har du ditt manöverutrymme. Men du kan också jobba närmare ägarna i olika frågor, det diskuterar vi också.
 • Du och övriga intressenter. Här finns revisorer, banker, större kunder, viktiga leverantörer, tänkbara samarbetspartners och många andra. Vi lägger en del tid här, om du har intresse.

Nationella partners: