Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Fokusutbildning: Framgångsrik ägarstyrning och ägardirektiv

Norr

Tid för evenemanget:
Onsdag 29 mars kl 09:00-12:30

Pris 2.950 kr + moms
Medlemspris 2.550 kr + moms

Lärare:
Olof Degerfeldt,
Olof har 35 års erfarenhet som chef, ledare, vd, styrelseledamot i både lokala, nationella och internationella företag i börs-, privat-, medlemsägda företag och ideella organisationer upp till flera miljarder.
Som styrelsearbetare har han erfarenhet från 37 styrelseuppdrag därav 31 som styrelseordförande. Dessutom ofta anlitad föreläsare och utbildare inom styrelsearbete och företagsutveckling. Han även ägt, utvecklat och genomfört framgångsrika exits i flera egna bolag.

Plats:
Online via Zoom.
Länk skickas till anmälda deltagare dagen innan utbildningen.

Kontakt:
Cecilia Lundberg, E-post: norr@styrelseakademien.se

Information
Detta är fokusutbildningen för dig som är ägare. Du får en samlad bild av hur du kan skapa tydlighet, struktur och värde i bolaget genom ägarstyrning. Du får också ta del av tips och erfarenheter från andra ägare och möjlighet att ta upp dina frågeställningar. Är ni flera ägare kan ni med fördel gå utbildningen tillsammans.

Ett ägardirektiv är ett styrdokument som innehåller ägarnas gemensamma ambitioner med sitt ägande och utgör grunden för styrelsens och ledningens strategiska och operativa arbete.
Ett framgångsrikt företagande börjar därför ett ägardirektiv, inte att sammanblanda med bolagsordningens ändamålsparagraf och aktieägaravtal som är ett juridiskt dokument. Under denna halvdagsutbildning tar vi bland annat upp
• Ägardirektivets syfte, fördelar och utformning
• Ägarnas många roller
• Extern styrelse eller vd?
• Minska riskerna och skapa en effektiv och lönsam verksamhet med ägardirektiv
• Om du är ensam ägare?

Utbildningens upplägg
Föreläsningar varvas med dialog och workshop i mindre grupper för utbyte av erfarenheter, där du som ägare får kunskap, insikt och handfasta råd kring ägarstyrning och inte minst processen för hur ett ägardirektiv tas fram och dess innehåll. Dessutom ett digitalt utbildningsmaterial och flera mallar.

Dina uppgifter

Faktureringsadress

Nationella partners: