Lokala utbildningar

Här presenterar vi våra utbildningar, unika för vår region som kompletterar det nationella utbudet. Utbudet utvecklas kontinuerligt, vi har örat mot rälsen och lyssnar in vad som efterfrågas. Vill du veta mer? Tveka inte att kontakta oss.


Skräddarsydd utbildning för hela styrelsen

Vi erbjuder skräddarsydda och företagsanpassade styrelseutbildningar för både företag och organisationer samt kommunalt ägda bolag. Vi utgår alltid från era behov, era förväntningar och utifrån den situation ni befinner er i.

Hållbarhet och nya EU-lagen CSRD

Ny lagstiftning på EU-nivå tvingar styrelser att ta ökat ansvar för bolagens hållbarhetsarbete och strategi. Nya CSRD-direktivet som börjar gälla 2024 är en gamechanger. Vår heldagsutbildning ger sig en överblick av utvecklingen inom hållbarhet och ESG.

Styrelsens roll och ansvar för att lyckas med förvärv och fusioner och undvika kulturkrockar

Under denna praktiskt inriktade M&A-kurs går vi igenom en modell för kulturell due diligence som belyser och beskriver kulturella värden och skillnader mellan förvärvare och målföretag.

Rätt fokus i styrelsearbetet för kommun- och regionägda bolag

Här får du grunderna i styrelsearbetet och utbildningen täcker det du behöver veta om ägar- och bolagsstyrning, utifrån kommu­nallagens, allvillagens och aktiebolagslagens villkor. Det gäller att veta vilken lag som tar över i vilken situation och att uppfatta skillnaden mellan nämnduppdraget och bolags­uppdraget.

Utbildning för ledamöter i kommun- och regionstyrelser, nämnd och kommunalförbund

Med vår satsning offentlig sektor erbjuder vi nu en utbildning för dig som är ny ledamot i en nämnd. Under en heldag får du grundläggande kunskaper om styrelseuppdraget i nämnd.

Hur profilerar jag mig för styrelseuppdrag?

Söker du ditt första styrelseuppdrag eller är du på jakt efter fler? Vi har tagit fram en workshop som vänder sig till dig som vill stärka ditt cv inom styrelsearbete.

Styrelseutbildning ur vd:s perspektiv

Den här utbildningen riktar sig till dig som är vd och nu vill utveckla det strategiska arbetet tillsammans med din styrelse. Du får viktig kunskap om hur du kan använda styrelsen som mer än bara ett kontrollorgan, nämligen som en resurs för bolagets tillväxt.

Styrelseutbildning för ideella organisationer

Styrelsen i en ideell organisation ansvarar för att hålla engagemanget levande, vara lyhörd för olika intressenters intressen och samtidigt ha ansvar för organisationens resurser och ekonomi. Då arbetet kan vara krävande har vi tagit fram en online-utbildning som lämpar sig för dig som är engagerad inom exempelvis intresseorganisationer, stiftelser eller trossamfund.

Finansiell strategi för styrelseledamöter

I denna utbildning utvecklas din förmåga att läsa balansräkning med strategiska ögon, diskutera vilken belåning som är möjlig givet företagets rörelserisk eller analysera vilken lönsamhet som krävs för att realisera tillväxten. Utbildningen består av sex direktsända och interaktiva webbinarier.

Styrelsearbete och ägarstyrning i startup- och scaleup-fasen

Utbildningen ger dig fördjupad förståelse och praktiska verktyg inom de områden som specifikt rör tillväxtbolagens potential samt utmaningar; ägardirektiv, aktieägaravtal, styrelseformering och ersättning, finansiering/kapitalanskaffning och cap table samt hur man i praktiken kan bygga upp ägarstyrning och styrelsearbete i takt med tillväxtbolagets behov.

Riskhantering i styrelsearbetet

Har du ordning och reda på ekonomi och styrande dokument men svårt att få till det framåtriktade arbetet med riskhantering, omvärldsbevakning, strategi, affärsplan och budget?

I denna heldagsutbildning får du en handfast vägledning i det praktiska arbetet med att utveckla en verksamhet. Målet är att du ska kunna omsätta dina nyförvärvade kunskaper redan på följande styrelse- eller strategimöte.