Våra lokala utbildningar

Här presenterar vi våra utbildningar, unika för vår region som kompletterar det nationella utbudet. Utbudet utvecklas kontinuerligt, vi har örat mot rälsen och lyssnar in vad som efterfrågas. Vill du veta mer? Tveka inte att kontakta oss.

Skräddarsydd utbildning för hela styrelsen

Vi erbjuder skräddarsydda och företagsanpassade styrelseutbildningar för både företag och organisationer samt kommunalt ägda bolag. Vi utgår alltid från era behov, era förväntningar och utifrån den situation ni befinner er i.

Styrelsens roll och ansvar för cybersäkerhet

I vår fördjupningskurs om cybersäkerhet ger vi dig som styrelsemedlem de grundläggande verktyg du behöver för att kunna fatta välgrundade beslut som skyddar och stärker verksamheten i en digital era.

Hållbarhet och EU-lagen CSRD

Ny lagstiftning på EU-nivå tvingar styrelser att ta ökat ansvar för bolagens hållbarhetsarbete och strategi. Nya CSRD-direktivet som börjat gälla 2024 är en gamechanger. Vår heldagsutbildning ger sig en överblick av utvecklingen inom hållbarhet och ESG.

Styrelsens roll i bolagets förändrings- och innovationskraft

Den här fördjupningsutbildningen ger dig förståelse och verktyg för att bidra till bolagets förmåga till förändring och innovationsutveckling för ökad konkurrenskraft.

Styrelsens sammansättning och styrelserekrytering

Styrelsen är laget som ska styra företaget och hjälpa ägarna att realisera sin ägarvilja. Hur ska det teamet sammansättas för att bäst utföra sin uppgift? Vilken kompetens och erfarenhet ska de externa och interna ledamöterna ha? Detta svarar vi på och för en dialog om under denna mycket uppskattade halvdagskurs.

Ägarstyrning och ägardirektiv

Under den här fördjupningskursen får du som ägare, ledamot eller vd kunskap, insikt och handfasta råd kring ägarstyrning och ägardirektiv. Vi ger skarpa exempel från verkligheten och har en gemensam dialog för utbyte av erfarenheter.

Utbildning för ledamöter i kommun- och regionstyrelser, nämnd och kommunalförbund

Är du ny ledamot i en nämnd? Under en heldag får du grundläggande kunskaper om styrelseuppdraget i nämnd.

Hur profilerar jag mig för styrelseuppdrag?

Söker du ditt första styrelseuppdrag eller är du på jakt efter fler? Vi har tagit fram en workshop som vänder sig till dig som vill stärka ditt cv inom styrelsearbete.

Styrelseutbildning för ideella organisationer

Styrelsen i en ideell organisation ansvarar för att hålla engagemanget levande, vara lyhörd för olika intressenters intressen och samtidigt ha ansvar för organisationens resurser och ekonomi. Då arbetet kan vara krävande har vi tagit fram en online-utbildning som lämpar sig för dig som är engagerad inom exempelvis intresseorganisationer, stiftelser eller trossamfund.

Styrelsearbete och ägarstyrning i scaleup-fasen

Utbildningen ger dig fördjupad förståelse och praktiska verktyg inom de områden som specifikt rör tillväxtbolagens potential samt utmaningar; ägardirektiv, aktieägaravtal, styrelseformering och ersättning, finansiering/kapitalanskaffning och cap table samt hur man i praktiken kan bygga upp ägarstyrning och styrelsearbete i takt med tillväxtbolagets behov.