Kontakt/Om oss Västsverige

Vi vill bidra till ökad tillväxt i vår region och hjälpa företag att få struktur på sin bolagsstyrning. Det gör vi genom utbildning, styrelseutvärderingar och ett brett nätverk där våra medlemmar kan mötas, byta erfarenheter och ta vara på varandras kompetenser.

Hans Bergenheim Ordförande StyrelseAkademien Västsverige

Kontakta oss:

 • profile

  Jan Lindblom

  Verksamhetsledare - 0735 40 15 28

 • profile

  Ann Hellner

  Administratör - 0761 97 99 30

 • profile

  Ingrid Alestig

  Verksamhetsutvecklare - 0733 74 11 65‬

 • profile

  Patricia Mlacic Macina

  Ekonomiadministration

 • profile

  Tarja Kälvelid

  Versamhetsutvecklare


Styrelsen:

 • profile

  Hans Bergenheim

  Ordförande

Hans har mångårig erfarenhet som vd inom finans, försäkring och hälsa. Hans har också 25 års erfarenhet av styrelsearbete som ordförande och ledamot i bolag av varierande storlek och allt från börsbolag, statliga bolag till startup och familjeföretag. Hans har ett starkt fokus på utveckling och resultat. Han har en omvittnad förmåga i de bolag han engagerat sig att kunna coacha styrelse och ledning från strategier till resultatorienterade aktions.

 • profile

  Christina Aspestedt

  Ledamot

Christina är managementkonsult med lång erfarenhet av ledarskap, verksamhetsutveckling och förändringsprocesser i både privat och offentlig verksamhet. Christina har gedigen kompetens av komplexa tjänster som riktar sig till företagskunder. Hon har arbetat med utveckling av strategier, verksamheter, grupper och individer och har verkat som projekt- och förändringsledare. Idag är Christina anställd på Prové AB. Tidigare arbeten som affärschef på Almi Företagspartner Väst och olika roller inom Nordeas företagsmarknad.

Karl har mer än 20 års erfarenhet från ett stort antal snabbväxande företag. Karl är ekonom och har en bakgrund som både CFO, CMO och VD i allt från små innovativa bolag till börsbolag. Karl är en visionär strateg med fokus på att bygga värdeskapande strukturer och har erfarenheter genom sina olika roller från en mängd olika branscher. Karl är idag VD och delägare i Goodfellows Group och arbetar dagligen med att hjälpa entreprenörer dra nytta av digitaliseringen. Karl är en relationsbyggare med ett gediget affärsnätverk i både Sverige och internationellt. Karl är gift, har tre barn och två bonusbarn. Fritiden ägnas gärna åt löpning och god mat, helst på resande fot någonstans i världen eller i båten på västkusten.

Sophia är en erfaren företagsledare med gedigen kunskap inom riskkapital, investeringsprocesser, innovationssystemet och startup-communityt i Sverige. Hon har också gedigen erfarenhet som styrelseledamot i bolag av varierande storlek, från börsbolag till startup- och familjeföretag. Sophia är idag Fundraising Manager på Qalora Capital där hon dagligen arbetar med att matcha bolag med investerare. Tidigare arbete som Investment Manager på Almi Invest i Västsverige och Halland. Sophia är gift och har en vuxen dotter, på fritiden är ridningen är ett stort intresse.

 • profile

  Lars-Bertil Ekman

  Ledamot

Lars-Bertil har mer än 25 års erfarenhet från samhällsbyggnadsbranschen. Han är civilingenjör Väg och vattenbyggnad från Chalmers. Idag är han VD för Anor fastigheter som utvecklar fastigheter. Han har tidigare haft flera roller inom Vägverket, varit Trafikdirektör, Direktör för koordinering av stadsutveckling samt VD för koncernbolaget Stadshus AB i Göteborgs stad. Lars-Bertil bor i Trollhättan med hustru och tre barn.

Maria fick sitt första styrelseuppdrag i en fristående sparbank vid en ålder av 35 år. Idag är hon ordförande i ägarstiftelsen för Sparbanken i Lidköping. Hon har erfarenheter som VD inom upplevelseindustrin, kultur och reklambyråbranschen. Maria har haft styrelseuppdrag inom kultur, turism och mediasfären i bolag av varierande storlek och ägarstrukturer, kommunala bolag, familjeägda och startup:s. Marias styrka är hennes strategiska förmåga och förmåga att skapa energi och engagemang.

 • profile

  Marianne Nordmark

  Ledamot

Marianne är ekonom och beteendevetare och har sedan 1991 arbetat med affärs- och organisationsutveckling, ledarskap, grupputveckling samt kompetensfrågor. Hon har egen chefserfarenhet både från privat och offentlig sektor. Vidare är hon certifierad UGL-handledare och arrangerar UGL-kurser förlagda till Göteborgsområdet. Hennes erfarenhet från styrelsearbete finns framför allt inom den finansiella sektorn, som ordförande i en fristående sparbank, ledamot i Sparbankernas riksförbund samt som ledamot i Kreditgarantiföreningen Social ekonomi men även ett antal styrelseuppdrag i ideella föreningar.


Valberedningen:

 • profile

  Hans Rosenhoff

  Ordförande

Hans Rosenhoff, civilekonom från Göteborg med bakgrund från ledande befattningar inom byråsidan sedan mer än 20 år, arbetat med FMCG, kedjeföretag, B2B, såväl nationellt som europeiskt. Inriktning MarCom, kommunikations-, varumärkesstrategier, affärsutveckling/innovationer och planning. Idag även verksam inom Search/Rekrytering. Sitter bl a med i Majblommans Riksförbund styrelse. Gillar människor och den spännande tid vi nu har med alla möjligheter. Delar starkt Styrelseakademiens insikter, nyfikenhet och intresse för utveckling. Vill få in mer marknads- och kundfokus i styrelsearbetet.

Ulrika Danielson, kommunikationschef och ägaransvarig på Andra AP-fonden. Har drygt tjugo års erfarenhet att i ledande befattningar arbeta med kommunikation och människors utveckling. Har tidigare arbetat bland annat som informations- och HR-chef på AB Lindex. Har erfarenhet av valberedningsarbete genom att i drygt 10 år representerat Andra AP-fonden i ett flertal valberedningar i börsnoterade bolag. Fil. Kand i Informationsteknik vid Göteborgs universitet. Ulrika är övertygad om att grunden till en bra styrelse är ett professionellt valberedningsarbete. 

Min bakgrund är inom bank och finans, där jag arbetat med olika ledaruppdrag. I huvudsak i rollen som Regionchef Västsverige för Nordea, där arbetet primärt varit riktat gentemot företagsmarknaden och dess olika utmaningar. Bred erfarenhet av förändringsprocesser och organisatoriska frågeställningar utöver finansiella frågor som är min hemmamarknad. Sedan 2019 arbetar jag med ett flertal styrelseuppdrag inom olika branscher och är företagskonsult samt rådgivare inom strategi, ledarskap och finansiering. Har erfarenhet av att vara verksam i några valberedningar och är av uppfattningen att ett gediget valberedningsarbete är nyckeln till ett väl fungerande styrelsearbete. Jur.kand och ekonomistudier vid Lunds Universitet samt managementutbildning vid Insead och därutöver omfattande styrelseutbildning.


Besöksadress:
Styrelseakademien Västsverige
World Trade Center, plan 7
Mässans Gata 10
Göteborg

Organisationsnummer föreningen:
855100-2887