Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Förening

Korta fokusutbildningar i specifika styrelse- och ägarrelevanta ämnen 

Vi har nu tagit fram en rad kortare fokusutbildningar. Läs mer om dessa här nedan och se aktuella kursdatum. 

 • Aktieägaravtal - för bolagets bästa
 • Framgångsrik ägarstyrning och ägardirektiv
 • Styrande dokument 
 • Hur ska styrelsen agera när bolaget får betalningsproblem?

_________________________________________________________________________________________________

Aktieägaravtal - för bolagets bästa

Utbildningen inkluderar bland annat:

 • skillnaden mellan bolagsordning, ägardirektiv, aktieägaravtal och affärsplan
  • vad har dessa dokument för funktion och syfte?
 • Bolagsordningens innehåll 
  • vilka bestämmelser måste vara med i bolagsordningen?
  • vilka bestämmelser är bättre att de finns i bolagsordningen än i aktieägaravtalet?
 • Aktieägaravtalets innehåll
  • vilken tid ska det gälla?
  • vad ska gälla för extern köpare av aktier i bolaget?
  • vilket värde på aktierna ska åsattas på aktierna vid inlösen respektive försäljning?
  • vad är skillnaden på samtycke-, förköp- och hembudsklausuler?
 • Aktieägaravtalets möjligheter och risk för falsk trygghet


UTBILDNINGENS UPPLÄGG:
Föreläsningar varvas med dialog och workshop i mindre grupper för utbyte av erfarenheter, där du som ägare får kunskap, insikt och handfasta råd kring hur och dina partners genom aktieägaravtalet långsiktigt kan verka för bolagets bästa, oavsett vad som händer rörande ägandet av aktierna och i delägarkretsen. Utbildningen om 3,5 timme är väl värd investerad tid för dig och ditt företag.

Aktuella datum:

_________________________________________________________________________________________________

Framgångsrik ägarstyrning och ägardirektiv

Detta är fokusutbildningen för dig som är ägare. Du får en samlad bild av hur du kan skapa tydlighet, struktur och värde i bolaget genom ägarstyrning. Du får också ta del av tips och erfarenheter från andra ägare och möjlighet att ta upp dina frågeställningar. Är ni flera ägare kan ni med fördel gå utbildningen tillsammans.

Ett ägardirektiv är ett styrdokument som innehåller ägarnas gemensamma ambitioner med sitt ägande och utgör grunden för styrelsens och ledningens strategiska och operativa arbete. Ett framgångsrikt företagande börjar därför i ett ägardirektiv, inte att sammanblanda med bolagsordningens ändamålsparagraf och aktieägaravtal som är ett juridiskt dokument.

Utbildningen inkluderar bland annat: 

 • Ägardirektivets syfte, fördelar och utformning
 • Ägarnas många roller
 • Extern styrelse eller vd?
 • Minska riskerna och skapa en effektiv och lönsam verksamhet med ägardirektiv
 • Om du är ensam ägare?


UTBILDNINGENS UPPLÄGG:
Föreläsningar varvas med dialog och workshop i mindre grupper för utbyte av erfarenheter, där du som ägare får kunskap, insikt och handfasta råd kring ägarstyrning och inte minst processen för hur ett ägardirektiv tas fram och dess innehåll. Du får även flertal konkreta exempel på vad som kan ingå i aktieägardirektivet och hur detta kan formuleras.

Aktuella datum:

_________________________________________________________________________________________________

Styrande dokument

En halvdag med fullt fokus på styrande dokument!

Ordning och reda och en tydlig struktur i de styrande dokumenten är en förutsättning för ett framåtriktat värdeskapande styrelsearbete. Att ha väl utvecklade dokument hjälper till att sätta fokus på rätt saker och tydliggöra skillnad mellan det strategiska och det operativa arbetet.

Under denna utbildning får du med dig kunskap kring viktiga styrande dokument bland annat:

 • Bolagsordning
 • Ägardirektiv (se separat fokusutbildning för fördjupning)
 • Arbetsordning
 • Vd-instruktion
 • Rapporteringsinstruktion
 • Dagordning och kallelse
 • Protokoll

Vi går igenom vad dokumenten ska innehålla och hur de ska användas för att skapa tydlighet, och värde för bolaget. Du får en rad konkreta exempel.

UTBILDNINGENS UPPLÄGG:
Föreläsningar varvas med dialog och workshop i mindre grupper för utbyte av erfarenheter, där du får kunskap, insikt och handfasta råd.

Datum kommer inom kort! maila oss gärna om du är intresserad av en plats!

_________________________________________________________________________________________________

Hur ska styrelsen agera när bolaget får betalningsproblem?

Hur skall en styrelseledamot handla när bolaget får betalningsproblem? För att rädda värden! För att rädda det egna skinnet!

Styrelseakademien Norr anordnar tillsammans med Ackordscentralen en case-baserad utbildning för styrelseledamöter där företagets betalningsproblem behandlas från ett styrelseperspektiv.

Vilka regler gäller? Vilka risker finns det med styrelseuppdrag i bolag med lönsamhetsproblem? Möjligheter? Hur skall respektive styrelseledamot handla?

Under utbildningen får du arbeta med flera verkliga case tillsammans i workshopformat med övriga deltagare.

Utbildare: Fredrik Sundin, Affärsjurist & konkursförvaltare Ackordscentralen Norrland

Datum kommer inom kort! maila oss gärna om du är intresserad av en plats!

Nationella partners: