Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

VEM VILL DU SE SOM MEDLEM I FOKUS?

Maila ditt förslag till norr@styrelseakademien.se

Förening

Medlem i fokus: Leif Lundgren

Leif har lång erfarenhet inom industrin och är idag verksam i sex bolagsstyreler, varav fyra uppdrag är som ordförande. 

Beskriv kortfattat dig själv och din styrelseerfarenhet 

Jag är 60 år och har jobbat inom industrin i hela mitt yrkesverksamma liv, är civilingenjör från Chalmers, jag har varit styrelseordförande för några företag både sådana som jag varit aktiv inom och sådana som jag hjälpt utan att jobba i dom aktivt där.

Jag är idag styrelseorförande i 4 bolag (Örnalpunozon AB, Botnia Ytbehandling, BYTL Holding AB, JB Consulting AB) och styrelseledarmot i 2 bolag (Viflow AB, Domsjö Konsult Handel och Uthurning)

Vilka är dina bästa tips för ett gott ordförandeskap i en styrelse?

Lägg tid på att lära känna VD-n, Sätt dig in i bolagets verksamhet men gå inte in för långt i detaljerna låt VD-n ta hand om det.

Vad anser du är det viktigaste i ordföranderollen?

Vara ett bollplank till VD-n, se till att bolaget följer aktiebolagslagen och sätta en standard på de dokument som bolaget har att följa såsom ägardirektiv, aktieägaravtal m.m.

Hur ser du på nyttan av ett aktivt styrelsearbete?

Ett aktivt styrelsearbete är absolut nödvändigt den dagen det blir problem i ett bolag, det är även nödvändigt för en entreprenör att ha någon som ger struktur i bolagsstyrningen.

Vilka råd kan du ge till bolag som vill komma igång med ett aktivt styrelsearbete?

Skaffa en styrelseordförande som du känner förtroende för så kommer hen, om hen är duktig på sitt uppdrag, att se till att resten faller på plats.

Vilka är dina bästa tips i strategiarbetet?

Gör en affärsplan och en swotanalys och låt det ta tid att utarbeta detta.

Vad innebär medlemskapet i Styrelseakademien för dig/ Varför väljer du att vara medlem i Styrelseakademien?

Medlemskapet ger mig tillgång till värdefull utbildning i styrelsearbete 

Nationella partners: