Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Merja Kenttälä

Förening

Merja Kenttälä

Varför är du engagerad i Styrelseakademien?

StyrelseAkademien är en bra kunskapskälla och jag vill gärna bidra till ett professionellt styrelsearbete.

Vad tycker du är viktigast/roligast/intressantast med styrelsearbete?

Att tillsammans med andra arbeta strategiskt för ett bolags bästa, särskilt när det gäller frågor inom organisation, kompetensförsörjning, marknad och affärsutveckling.

Var önskar du att Styrelseakademien Norr befinner sig om fem år?

Om fem år ska Styrelseakademien Norr vara det ledande och självklara valet/organisationen inom styrelsefrågor.

Aktuella uppdrag:

Valberedning: Coop Norrbotten och Luleå Näringsliv AB

Nationella partners: